Internetstiftelsens uppgift – Vad gör IIS.se och hur påverkar de internet?

Internetstiftelsen i Sverige, även känd som IIS, är en ideell organisation som har till uppgift att främja utvecklingen av internet i Sverige. Organisationen grundades 1997 och har sedan dess arbetat för att öka tillgängligheten, säkerheten och stabiliteten på internet i Sverige. IIS är också ansvarig för administrationen av toppdomänen .se och .nu.

En av IIS huvuduppgifter är att främja utvecklingen av internet i Sverige genom att stödja forskning och utveckling inom området. Organisationen driver också flera projekt för att öka tillgängligheten till internet, särskilt för personer med funktionsnedsättningar och personer som bor på landsbygden. IIS har också ett nära samarbete med andra organisationer och myndigheter för att främja säkerheten och stabiliteten på internet i Sverige.

Som administratör av toppdomänerna .se och .nu är IIS också ansvarig för att säkerställa att dessa domäner fungerar på ett säkert och stabilt sätt. Organisationen arbetar också för att främja användningen av svenska domännamn och att skydda dessa från missbruk.

Vad är Internetstiftelsen?

Internetstiftelsen är en svensk allmännyttig organisation som har till uppgift att främja en säker och tillgänglig internetanvändning i Sverige. Organisationen grundades 1996 och är en av de äldsta internetorganisationerna i världen.

Internetstiftelsen är en icke-vinstdrivande organisation och finansieras genom avgifter från svenska internetdomäner. Organisationen är också en av de största domänregistrerarna i Sverige och ansvarar för att administrera toppdomänen .se.

Internetstiftelsen har en viktig roll i att säkerställa att internet fungerar på ett tillförlitligt sätt i Sverige. Organisationen arbetar för att öka medvetenheten om internet och dess användning, samt för att främja en säker och tillgänglig internetanvändning.

Internetstiftelsen arbetar också för att öka kunskapen om internet och dess teknik, samt för att främja forskning inom området. Organisationen samarbetar också med andra organisationer och myndigheter för att främja en säker och tillgänglig internetanvändning i Sverige.

Internetstiftelsen är en viktig del av det svenska internetlandskapet och dess arbete är avgörande för att säkerställa en säker och tillgänglig internetanvändning i Sverige.

Internetstiftelsen och dess Uppgifter

Internetstiftelsen är en oberoende organisation som har till uppgift att administrera .se-toppdomänen och dess infrastruktur. Internetstiftelsen arbetar också för att främja en säker och tillgänglig internetanvändning i Sverige.

Internetstiftelsens huvudsakliga uppgift är att registrera och administrera .se-domännamn. Detta inkluderar att delegera domäner till registrarer och att hantera zonfilen för .se-zonen. Internetstiftelsen ansvarar också för att säkerställa att de namnservrar som används för .se-domäner är tillgängliga och fungerar korrekt.

För att säkerställa en hög säkerhetsnivå för .se-domänen och dess användare, har Internetstiftelsen implementerat DNSSEC-tekniken. DNSSEC skyddar användare från falska DNS-svar och förhindrar typiska DNS-attacker som cache poisoning.

Internetstiftelsen arbetar också för att främja en säker och tillgänglig internetanvändning i Sverige. Genom att utbilda och informera om säkerhetsrisker på internet, hjälper Internetstiftelsen användare att skydda sig mot hot på nätet.

Slutligen, som en del av sin roll i att administrera .se-domänen, samarbetar Internetstiftelsen med ICANN och andra toppdomänsadministratörer runt om i världen. Detta samarbete hjälper till att säkerställa en stabil och pålitlig internetinfrastruktur för alla användare.

Internetstiftelsen och Digitalisering

Internetstiftelsen är en organisation som arbetar för att främja en säker och stabil internetinfrastruktur i Sverige. En viktig del av deras arbete är att främja digitaliseringen i samhället. Digitaliseringen har förändrat vårt sätt att leva och arbeta på många sätt, och Internetstiftelsen arbetar för att säkerställa att alla har tillgång till den digitala världen.

En viktig del av Internetstiftelsens arbete är att främja digital kompetens. Detta innebär att de arbetar för att öka människors kunskap om digitala verktyg och tjänster. Genom att öka den digitala kompetensen kan människor dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Internetstiftelsen arbetar också för att främja digitaliseringen i samhället. Detta innebär att de arbetar för att säkerställa att alla har tillgång till den digitala världen och att det finns tillräckligt med resurser för att stödja digitaliseringen.

Digitaliseringen har förändrat vårt sätt att leva och arbeta på många sätt. Det har gjort det möjligt för oss att kommunicera med människor över hela världen, att arbeta på distans och att få tillgång till information och tjänster från vilken plats som helst. Internetstiftelsen arbetar för att säkerställa att alla har tillgång till dessa möjligheter och att de kan dra nytta av digitaliseringen i sina liv.

Internetstiftelsen och Utbildning

Internetstiftelsen är en organisation som arbetar för att främja en säker och öppen internetkultur i Sverige. En av deras huvudsakliga uppgifter är att utbilda svenska folket om internet och dess användning. Genom att erbjuda utbildning och verktyg hjälper de till att öka svenskarnas internetkunskap och främja källkritik.

För att uppnå detta samarbetar Internetstiftelsen med lärare och skolor runt om i landet. De erbjuder utbildningsmaterial och verktyg som lärare kan använda för att undervisa elever om internetkunskap och källkritik. Detta inkluderar bland annat lektionsplaner, övningar och webbaserade verktyg.

Internetstiftelsen arbetar också med att utbilda lärare själva i ämnet. Genom att erbjuda kurser och workshops hjälper de till att öka lärarnas kunskap om internet och dess användning. Detta gör det möjligt för lärare att bättre undervisa eleverna i ämnet och främja en säker och öppen internetkultur.

Genom sitt arbete med utbildning och verktyg hjälper Internetstiftelsen till att öka svenskarnas internetkunskap och främja källkritik. Detta är viktigt för att skapa en säker och öppen internetkultur i Sverige.

Internetstiftelsen och Säkerhet

Internetstiftelsen (IIS) är en oberoende organisation som ansvarar för den svenska toppdomänen .se. IIS har som uppgift att främja utvecklingen av internet i Sverige, samt att säkerställa stabiliteten och säkerheten på nätet. En viktig del av IIS arbete är att skydda användarnas integritet och säkerhet på nätet.

IIS arbetar aktivt för att öka medvetenheten om säkerhet på nätet och erbjuder olika verktyg och resurser för att hjälpa användare att skydda sig själva och sin information online. Bland annat erbjuder IIS en tjänst som heter DNSSEC, som skyddar mot DNS-kapningar och andra attacker på internet.

IIS har också tagit initiativ till flera projekt och samarbeten för att öka säkerheten på nätet. Ett exempel är projektet ”Internetstiftelsen för en säkrare internetanvändning”, som syftar till att öka kunskapen om säkerhet på nätet bland barn och unga.

Sammanfattningsvis har Internetstiftelsen en viktig roll när det gäller att främja säkerhet på nätet och skydda användarnas integritet. Genom sitt arbete med att öka medvetenheten om säkerhet på nätet och erbjuda verktyg och resurser för att skydda användare online, bidrar IIS till en tryggare och säkrare internetanvändning för alla.

Internetstiftelsen och Kommunikation

Internetstiftelsen är en organisation som ansvarar för .se-domänen och dess infrastruktur. En av organisationens uppgifter är att kommunicera med allmänheten på olika sätt. Här är några sätt som Internetstiftelsen kommunicerar med dig:

Webbplats

Internetstiftelsens webbplats, iis.se, är en viktig plattform för att kommunicera med allmänheten. Här kan du läsa om organisationens verksamhet, få information om .se-domänen och dess infrastruktur samt ta del av nyheter och rapporter.

Sociala medier

Internetstiftelsen är aktiv på flera sociala medieplattformar som Twitter, Facebook och LinkedIn. Genom att följa organisationen på sociala medier kan du ta del av nyheter och rapporter samt få tips och råd om säkerhet på internet.

E-post

Om du vill komma i kontakt med Internetstiftelsen kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Organisationen svarar på frågor och ger råd om .se-domänen och dess infrastruktur.

Telefon

Internetstiftelsen har också en telefonlinje som du kan ringa om du har frågor eller behöver hjälp. Telefonnumret är 08-452 35 00.

Webbplatser

Internetstiftelsen driver flera webbplatser som riktar sig till olika målgrupper. Här kan du läsa om .se-domänen och dess infrastruktur samt ta del av nyheter och rapporter.

Länk

Internetstiftelsen använder också länkar på sin webbplats och i sitt material för att leda besökare till relevant information. Genom att klicka på en länk kan du få mer information om ett specifikt ämne.

Internetstiftelsen har flera kommunikationskanaler för att nå ut till allmänheten. Genom att ta del av organisationens information kan du lära dig mer om .se-domänen och dess infrastruktur samt få tips och råd om säkerhet på internet.

Internetstiftelsen och Innovation

Internetstiftelsen har en viktig roll i att främja innovation inom teknikvärlden. Genom att stödja forskning och utveckling av nya metoder och teknologier, arbetar de för att säkerställa att internet fortsätter att vara en plattform för kreativitet och tillväxt.

En av de viktigaste teknologierna som Internetstiftelsen har varit inblandad i är artificiell intelligens (AI). Genom att stödja forskning inom detta område har de bidragit till att utveckla nya metoder för att hantera stora mängder data och förbättra användarupplevelsen på internet.

Internetstiftelsen har också varit involverad i utvecklingen av nya tekniker för att skydda mot cyberattacker. Genom att arbeta med experter inom cybersäkerhet har de utvecklat nya metoder för att upptäcka och förhindra hot mot internetinfrastrukturen.

Sammanfattningsvis är Internetstiftelsen en viktig aktör inom teknikvärlden, som arbetar för att främja innovation och säkerhet på internet. Genom att stödja forskning inom områden som AI och cybersäkerhet, bidrar de till att säkerställa att internet fortsätter att vara en plattform för tillväxt och utveckling.

Internetstiftelsen och dess Event

Internetstiftelsen arrangerar flera evenemang varje år, inklusive Internetdagarna och Konferensen. Dessa evenemang är utformade för att främja diskussion och öka medvetenheten om internetrelaterade frågor.

Internetdagarna är Internetstiftelsens största evenemang och äger rum varje år i november. Under två dagar samlas experter inom teknik och samhälle för att diskutera aktuella frågor som rör internet, såsom säkerhet, integritet och tekniska innovationer. Konferensen är ett mindre evenemang som fokuserar på specifika ämnen, såsom internetinfrastruktur och digitala rättigheter.

Båda evenemangen lockar deltagare från hela landet och är utmärkta tillfällen att nätverka med andra experter inom branschen. Internetstiftelsen bjuder in talare från olika organisationer och branscher för att ge en bredare syn på internetfrågor och främja samarbete.

Internetstiftelsen är stolt över att kunna erbjuda dessa evenemang till allmänheten och hoppas att de kommer att bidra till en ökad medvetenhet om internet och dess roll i samhället.

Internetstiftelsen och dess Rapporter

Internetstiftelsen är en organisation som arbetar för att främja internets utveckling och användning i Sverige. En viktig del av deras arbete är att publicera rapporter om svenskarnas internetvanor och andra relevanta ämnen.

En av deras mest kända rapporter är ”Svenskarnas Internetvanor”, som publiceras varje år och ger en överblick över hur svenskar använder internet. Rapporten innehåller information om allt från vilka webbplatser som är mest populära till hur många som använder sociala medier och hur ofta de gör det.

Internetstiftelsen publicerar också rapporter om andra ämnen som är relevanta för internets utveckling i Sverige. Till exempel har de publicerat rapporter om cybersäkerhet och om hur företag kan använda internet för att öka sin lönsamhet.

Rapporterna som Internetstiftelsen publicerar är av hög kvalitet och ger en värdefull inblick i hur svenskar använder internet. Om du är intresserad av att lära dig mer om internetanvändning i Sverige, är det definitivt värt att kolla in deras rapporter.

Internetstiftelsen och dess Personal

Internetstiftelsen är en organisation som arbetar för att främja en säker och stabil internetinfrastruktur i Sverige. Organisationen har ett team av professionella och erfarna personer som arbetar för att uppnå sina mål.

Björn Eriksen är en av de personer som arbetar för Internetstiftelsen. Han har en bakgrund inom IT-branschen och har tidigare arbetat för flera stora företag. Han är en expert på nätverkssäkerhet och arbetar för att säkerställa att internetinfrastrukturen i Sverige är skyddad mot cyberattacker och andra hot.

Måns Jonasson är en annan viktig person i Internetstiftelsen. Han är ansvarig för organisationens tekniska infrastruktur och arbetar för att säkerställa att alla system och servrar fungerar korrekt. Han är också en expert på molntjänster och arbetar för att se till att Internetstiftelsen använder de bästa teknologierna för att uppnå sina mål.

Internetstiftelsens personal är dedikerade och erfarna. De arbetar hårt för att säkerställa att internetinfrastrukturen i Sverige är säker och stabil. Med sin expertis och erfarenhet är de väl rustade för att möta utmaningarna i dagens digitala värld.

Internetstiftelsen och dess Partners

Internetstiftelsen (IIS) är en oberoende organisation som arbetar för att främja en positiv utveckling av internet i Sverige. För att uppfylla sitt uppdrag samarbetar IIS med flera partners, inklusive KTH, PTS, Netnod och Google.

KTH är en av IIS viktigaste partners och samarbetar med IIS för att utveckla nya teknologier och lösningar för att förbättra internetinfrastrukturen i Sverige. IIS och KTH samarbetar också för att utbilda nästa generation av internetexperter och för att främja forskning inom området.

PTS är en annan viktig partner för IIS, och samarbetar med IIS för att främja en säker och pålitlig internetinfrastruktur i Sverige. PTS och IIS samarbetar också för att utveckla nya säkerhetslösningar för att skydda svenska internetanvändare från hot och attacker.

Netnod är en annan partner som samarbetar med IIS för att främja en pålitlig och säker internetinfrastruktur i Sverige. Netnod och IIS samarbetar också för att utveckla nya teknologier och lösningar för att förbättra internetupplevelsen för svenska användare.

Google är en annan viktig partner för IIS, och samarbetar med IIS för att främja en positiv utveckling av internet i Sverige. Google och IIS samarbetar också för att utveckla nya teknologier och lösningar för att förbättra sökresultaten för svenska användare.

Tillsammans med sina partners arbetar IIS för att främja en positiv utveckling av internet i Sverige och för att säkerställa att svenska internetanvändare har tillgång till en pålitlig och säker internetinfrastruktur.

Internetstiftelsen och dess Värdegrund

Internetstiftelsen har en tydlig värdegrund som styr deras verksamhet. Deras grundläggande värderingar är öppenhet, ansvarstagande, respekt och samarbete. Dessa värderingar präglar allt som Internetstiftelsen gör och är en viktig del av deras identitet.

En av Internetstiftelsens viktigaste uppgifter är att främja yttrandefrihet på internet. De arbetar för att säkerställa att internet förblir en plats där människor kan uttrycka sina åsikter fritt och utan rädsla för repressalier. Detta innebär att Internetstiftelsen aktivt arbetar för att skydda internetanvändares rättigheter och friheter.

Internetstiftelsen är också mycket måna om att vara öppna och transparenta i allt de gör. De strävar efter att vara så transparenta som möjligt i sina beslut och i sin kommunikation med allmänheten. Detta är en viktig del av deras ansvarstagande gentemot samhället.

Internetstiftelsen är också medvetna om att internet är en ständigt föränderlig plats och att det är viktigt att kunna anpassa sig till förändringar. De är därför öppna för att göra ändringar i sin verksamhet när det behövs för att möta nya utmaningar och möjligheter.

Sammanfattningsvis är Internetstiftelsens värdegrund en viktig del av deras identitet och styr allt de gör. Genom att främja yttrandefrihet, vara öppna och transparenta samt vara beredda att göra ändringar när det behövs, arbetar Internetstiftelsen för att säkerställa att internet förblir en öppen och fri plats för alla.

Internetstiftelsen och dess Museum

Internetstiftelsen har ett museum som heter Internetmuseum. Museet är en plats där man kan lära sig om internet och dess historia. Här kan du se hur internet har utvecklats genom åren och vilken roll Internetstiftelsen har spelat i denna utveckling.

Internetmuseum har en samling av föremål som har använts för att skapa och utveckla internet. Du kan se gamla datorer, modem och annan utrustning som har använts för att koppla upp sig mot internet. Det finns också en del interaktiva utställningar där du kan testa på olika saker som har med internet att göra.

Internetmuseum har också gjort en del filmer som handlar om internet och dess historia. Dessa filmer kan du se på museet eller på Internetstiftelsens webbplats. Filmerna är både informativa och underhållande och ger en bra överblick över internet och dess utveckling.

Sammanfattningsvis är Internetmuseum en intressant plats att besöka om du är intresserad av internet och dess historia. Här kan du se hur internet har utvecklats genom åren och vilken roll Internetstiftelsen har spelat i denna utveckling.

Internetstiftelsen och dess Användning

Internetstiftelsen (IIS) är en oberoende organisation som ansvarar för den svenska toppdomänen .se och dess underdomäner. En av IIS huvuduppgifter är att främja en positiv utveckling av internetanvändningen i Sverige.

Som användare av internet är det viktigt att känna till IIS roll och dess arbete. IIS arbetar för att tillhandahålla en säker och stabil infrastruktur för internetanvändare i Sverige. IIS arbetar också för att främja en öppen och tillgänglig internetanvändning för alla användare i samhället.

IIS har utvecklat flera verktyg för att hjälpa användare att förbättra sin internetanvändning. Ett av dessa verktyg är DNSSEC, som hjälper till att skydda användare från phishing-attacker och andra säkerhetsproblem på internet. IIS har också utvecklat tjänster som hjälper användare att förbättra sin webbplatsprestanda och tillgänglighet.

IIS arbetar också för att främja en positiv samhällsutveckling genom internetanvändning. IIS stödjer projekt som främjar digital inkludering och digital delaktighet för alla användare i samhället. Genom att främja en öppen och tillgänglig internetanvändning bidrar IIS till en positiv samhällsutveckling.

Internetstiftelsen och dess Affärsverksamhet

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) är en oberoende organisation som arbetar för att främja och utveckla internet i Sverige. En av dess huvudsakliga uppgifter är att ansvara för den svenska toppdomänen .se. Men utöver detta har IIS också en omfattande affärsverksamhet.

Affärsverksamheten innefattar bland annat tjänster som webbhotell, domännamnsregistrering, molntjänster och säkerhetslösningar. Dessa tjänster erbjuds till både privatpersoner och företag och syftar till att underlätta användningen av internet och stärka dess säkerhet.

IIS är också engagerade i flera federationer inom telekommunikation och internetprotokollen. De arbetar aktivt för att säkerställa att internet förblir fritt och öppet för alla användare. Genom att delta i dessa federationer kan IIS bidra till utvecklingen av nya standarder och teknologier som kan förbättra internetupplevelsen för alla.

En viktig del av IIS arbete är att motverka näthat och främja en positiv internetkultur. De arbetar aktivt med att utbilda ungdomar och vuxna om internet och dess möjligheter och risker. Genom att sprida kunskap och medvetenhet om internet kan IIS bidra till att skapa en tryggare och mer positiv internetmiljö för alla användare.

Sammanfattningsvis är IIS en viktig aktör inom internet i Sverige. Genom sin affärsverksamhet och engagemang i federationer och projekt bidrar de till att främja en säker och positiv internetkultur för alla användare.

Internetstiftelsen och dess programmering

Internetstiftelsen är en organisation som ansvarar för driften av toppdomänen .se och har som mål att främja utvecklingen av internet i Sverige. Ett av deras ansvarsområden är programmering, vilket är en viktig del av deras arbete för att säkerställa en stabil och säker drift av .se-domänen.

Internetstiftelsen har en dedikerad avdelning för programmering som arbetar med att utveckla och förbättra systemen som används för att hantera .se-domänen. De använder sig av moderna tekniker och verktyg för att säkerställa att systemen är robusta och säkra.

En av de viktigaste uppgifterna för Internetstiftelsens programmeringsavdelning är att utveckla och underhålla DNS-servrar. DNS (Domain Name System) är en central del av internetinfrastrukturen och används för att översätta webbadresser till IP-adresser. Internetstiftelsen har ett antal DNS-servrar runt om i världen som används för att hantera .se-domänen och deras programmeringsavdelning arbetar ständigt med att förbättra dessa servrar för att säkerställa en snabb och stabil drift.

Utöver DNS-servrar arbetar Internetstiftelsens programmeringsavdelning också med att utveckla och underhålla andra system som används för att hantera .se-domänen. Detta inkluderar bland annat system för att hantera registrering av domännamn och system för att hantera säkerhetsrelaterade frågor.

Sammanfattningsvis är programmering en viktig del av Internetstiftelsens arbete för att säkerställa en stabil och säker drift av .se-domänen. Genom att använda moderna tekniker och verktyg arbetar deras dedikerade programmeringsavdelning ständigt med att förbättra systemen som används för att hantera .se-domänen och säkerställa en hög nivå av tillgänglighet och säkerhet för alla användare.

Internetstiftelsen och dess Nyhetsbrev

Internetstiftelsen har ett nyhetsbrev som skickas ut till prenumeranter varje månad. Detta nyhetsbrev innehåller information om Internetstiftelsens arbete, nyheter inom området, samt tips och råd för användare.

Som prenumerant på nyhetsbrevet får du också information om kommande evenemang och seminarier som arrangeras av Internetstiftelsen. Detta kan vara en bra möjlighet att lära dig mer om internet och dess funktioner.

Nyhetsbrevet innehåller också information om Internetstiftelsens forskning och statistik kring internetanvändning i Sverige. Detta kan vara användbart för företag och organisationer som vill få en bättre förståelse för internetanvändarnas beteende och behov.

Sammanfattningsvis är Internetstiftelsens nyhetsbrev en bra källa till information för alla som är intresserade av internet och dess funktioner. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du regelbunden uppdatering om Internetstiftelsens arbete, nyheter inom området och tips och råd för användare.

Internetstiftelsen och dess Forskning

Internetstiftelsen (IIS) är en svensk organisation som har i uppgift att främja en positiv utveckling av internet i Sverige. En av dess huvuduppgifter är att bedriva forskning om internet och dess användning. Internetstiftelsen finansierar forskning som rör internet och dess användning och sprider kunskapen till allmänheten.

Forskningen som Internetstiftelsen bedriver är inriktad på att öka kunskapen om internet och dess användning. Forskningen är också inriktad på att undersöka hur internet kan användas på ett säkert och effektivt sätt. Internetstiftelsen finansierar forskning om bland annat:

  • Internetanvändning och dess påverkan på samhället
  • Säkerhet på internet
  • Internetinfrastruktur och dess utveckling
  • Internetanvändning bland olika grupper i samhället

Internetstiftelsen publicerar regelbundet rapporter om sin forskning på sin webbplats. Dessa rapporter innehåller information om forskningsresultat och rekommendationer för hur man kan använda internet på ett säkert och effektivt sätt.

Genom sin forskning bidrar Internetstiftelsen till att öka kunskapen om internet och dess användning. Forskningen hjälper också till att utveckla internet på ett säkert och effektivt sätt.

Syftet med Internetstiftelsen

Internetstiftelsen (IIS) är en ideell organisation som har till uppgift att främja och utveckla internet i Sverige. Syftet med IIS är att göra internet tillgängligt och användbart för alla, samt att främja en säker och stabil internetmiljö.

IIS har flera specifika mål som stödjer deras övergripande syfte. Dessa inkluderar att främja utvecklingen av internetinfrastruktur i Sverige, att göra internet tillgängligt för alla oavsett geografisk plats eller socioekonomisk status, att främja forskning och utbildning inom internetrelaterade ämnen och att samarbeta med andra organisationer för att främja en säker och stabil internetmiljö.

För att uppnå dessa mål driver IIS flera projekt och initiativ. Ett av dessa är Internetstiftelsens forskningsprogram, som finansierar forskning inom områden som internetanvändning, internetinfrastruktur och cybersäkerhet. IIS driver också projekt som syftar till att göra internet tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar, samt projekt som främjar en säker och stabil internetmiljö genom att utveckla verktyg för att bekämpa cyberhot.

IIS är också ansvariga för att hantera toppdomänen .se, vilket inkluderar att säkerställa att .se-domänen är tillgänglig och fungerar korrekt, samt att hantera registrering av nya .se-domäner. Genom att hantera .se-domänen kan IIS också främja användningen av .se-domänen och därmed främja en mer svensk närvaro på internet.

Sammanfattningsvis är syftet med Internetstiftelsen att främja och utveckla internet i Sverige. Genom att driva projekt och initiativ som främjar en säker och stabil internetmiljö, samt genom att hantera .se-domänen, kan IIS göra internet tillgängligt och användbart för alla.

Vanliga frågor

Vad är syftet med Internetstiftelsen?

Internetstiftelsen är en ideell organisation som arbetar för att främja en säker och tillgänglig internetanvändning i Sverige. Organisationen ansvarar för att hantera den svenska toppdomänen .se och arbetar för att öka kunskapen om internet och dess möjligheter.

Vem finansierar Internetstiftelsen?

Internetstiftelsen finansieras genom avgifter från de som registrerar en .se-domän samt genom donationsmedel från företag och organisationer som delar organisationens mål och värderingar.

Vad är Internetstiftelsens roll i svenska domänhantering?

Internetstiftelsen har ansvar för att hantera den svenska toppdomänen .se. Detta innebär att organisationen ansvarar för att registrera och administrera .se-domäner samt för att säkerställa att dessa används på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Vilka utbildningar erbjuder Internetstiftelsen?

Internetstiftelsen erbjuder ett antal utbildningar och kurser som syftar till att öka kunskapen om internet och dess möjligheter. Bland annat erbjuds kurser i säkerhet på internet, digital kompetens och hur man kan använda internet för att driva företag.

Vad är Internetstiftelsens syn på sociala medier?

Internetstiftelsen ser sociala medier som en viktig del av internetanvändningen, men betonar vikten av att använda dessa på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Organisationen arbetar för att öka kunskapen om sociala medier och dess möjligheter samt för att främja en sund och balanserad användning av dessa.

Vad är Internetstiftelsens syn på internetrelaterade jobb?

Internetstiftelsen ser internetrelaterade jobb som en viktig del av den svenska ekonomin och arbetar för att främja utvecklingen av denna sektor. Organisationen erbjuder utbildningar och stöd till de som vill arbeta inom denna sektor samt arbetar för att öka kunskapen om de möjligheter som finns inom internetrelaterade jobb.