Vad är ett modem och varför behöver vi det?

Vad är ett modem?

Ett modem är en enhet som omvandlar digital data till en analog signal för överföring över ett analogt telekommunikationsnätverk. Termen ”modem” är en förkortning för modulator-demodulator. Ett modem omvandlar digital data till en analog signal som är lämplig för överföring över ett analogt telekommunikationsnätverk.

De flesta modem använder frekvensskift för att göra detta. Datorn skickar digitala data som en serie av ettor och nollor. Modemet samlar in bitarna och ändrar dem vid den frekvens du slår (eller skiftar) så att de sänds som en serie av ettor och nollor. På detta sätt återskapar modemet den ursprungliga analoga signalen.

Modemet kan också användas för att ta emot digitala signaler och ändra dem tillbaka till analog form, så att du kan kommunicera med en annan dator eller enhet. Denna funktion är allmänt känd som en ”dataport”. Modem kan vara analoga eller digitala.

Analoga modem använder en elektronisk krets för att ändra de digitala bitarna du skickar till analog form. Digitala modem använder en digital-till-analog-omvandlare för att konvertera de digitala bitarna till en analog signal. Den analoga signalen kan sedan skickas över en kabel eller radiofrekvens. Det finns många typer av modem:

 • Modem med endast röst konverterar analoga signaler till digitala signaler för telefontjänst. Det finns inga datakanaler i ett modem för endast röst.
 • Datakabelmodem är utformade för att ansluta en dator till ett datanätverk. Dessa inkluderar både trådbundna och trådlösa anslutningar.
 • DSL-modem (även kallat DSLAM) används för att ansluta till en Internetleverantör (ISP).
 • Kabelmodem används för att ansluta till en kabel-tv-tjänst. – Trådlösa modem används med trådlösa nätverk.
 • ADSL-modem används med ADSL-nätverk (asymmetric digital subscriber line). Dessa blir allt vanligare.
 • Trådlösa modem är den vanligaste typen av modem. De omvandlar analoga signaler till digitala data för överföring via en telefonlinje eller trådlös signal.

Hur fungerar ett modem?

När du slår ett nummer med ett modem, slår du faktiskt numret i ena änden och beordrar även modemet i andra änden att ”ringa tillbaka”. Modemet omvandlar dina digitala signaler till en analog signal. Modemet skickar sedan denna signal över en kabel eller radiofrekvens till telefonbolaget.

Telefonbolaget skickar sedan ner den i samma ledare till din mottagande telefon, där den samlas in igen av modemet och omvandlas tillbaka till digital data. När ett inkommande samtal kommer in, omvandlar modemet den digitala datan tillbaka till en analog signal.

Den här analoga signalen omvandlas tillbaka till digital data när den går ner genom kabeln till din telefon. När telefonbolaget tar upp det är det samma analoga signal som personen i andra änden hör, så det är inga problem att höra varandra.

Varför behöver du ett modem?

Du kanske upptäcker att du behöver ett modem av någon av följande anledningar:

 • Du är en företagare som behöver en telefonlinje till ditt kontor.
 • Du har en uppringd Internetanslutning.
 • Du behöver en dedikerad datorlinje för vissa uppgifter, som tung internetanvändning.
 • Du har ett trådlöst nätverk.

Typer av modem

 • Analog: Analoga modem omvandlar dina data till en analog signal som lämpar sig för överföring över ett analogt telekommunikationsnätverk. Dessa modem fungerar bäst över koppartelefonlinjer.
 • Digital: Digitala modem omvandlar digital data till en analog signal som är lämplig för överföring över ett analogt telekommunikationsnätverk. Dessa modem kan enkelt överföra data över de flesta nätverkstyper.
 • Kabel: Kabelmodem används för att ansluta till kabeltjänst. Dessa typer av modem fungerar bäst när de är anslutna till kabelmodem eftersom de försöker överbrygga gapet mellan kabel-TV:ns bandbredd och datorns bandbredd. Detta kan göra det svårare att komma åt Internet eftersom Internet Service Provider (ISP) kanske bara kan erbjuda en begränsad mängd bandbredd för andra enheter.
 • DSL: DSL-modem används för att ansluta till en ISP. Dessa typer av modem har förmågan att överbrygga gapet mellan DSL:s bandbredd och datorns bandbredd.
 • Trådlöst: Trådlösa modem används för att ansluta till ett trådlöst nätverk. Dessa typer av modem har förmågan att överbrygga gapet mellan datorns bandbredd och det trådlösa nätverkets bandbredd.
 • ADSL: ADSL är en typ av DSL-modem som används för att ansluta till en ISP. Dessa typer av modem har förmågan att överbrygga gapet mellan DSL:s bandbredd och datorns bandbredd.
 • Trådlöst N: Trådlöst N-modem används för att ansluta till ett trådlöst nätverk. Dessa typer av modem har förmågan att överbrygga gapet mellan datorns bandbredd och det trådlösa nätverkets bandbredd.

Kräver ett modem en router?

En router är en enhet som kopplar samman två nätverk. Om ditt modem och router är på samma enhet behöver du inte nödvändigtvis ett kabelmodem. Om all trafik går genom routern kan modemet och routern kommunicera direkt med varandra.

Men i det här fallet kommer modemet att fungera som en trådlös router, och om du har ett trådlöst nätverk behöver du också en trådlös router. Du kan välja mellan ett brett utbud av routrar, från små tumenheter till stora möbler. Den bästa routern för dina behov är en som du är bekväm med att använda.

När du har konfigurerat routern kan du välja om du vill använda ett kabelmodem eller ett DSL-modem. Du kan också använda en telefonlinje eller trådlöst nätverk för din Internetanslutning. På så sätt kan du ha ett modem för internetåtkomst och ett annat för telefontjänst, eller kan ha en trådlös router.

Skillnad mellan modem och router

Ett modem är en elektronisk enhet som omvandlar digital data till en analog signal som lämpar sig för överföring över ett analogt telenät. En router är en elektronisk enhet som kopplar samman två nätverk.

Ett modem modulerar dina digitala data till en befintlig frekvens (som telefonlinjer), medan en router överför dina digitala data till en befintlig frekvens (som Internet). Ett modem omvandlar dina digitala data till en analog signal som lämpar sig för överföring över ett analogt telenät.

En router kopplar samman två nätverk. Ett modem omvandlar dina digitala data till en analog signal som lämpar sig för överföring över ett analogt telenät. En router kopplar samman två nätverk.

Hur väljer man det bästa modemet?

Det finns många olika typer av modem till salu, och det kan vara svårt att avgöra vilket som är bäst för dina behov. Innan du väljer en viss modell är det viktigt att överväga dina krav och bestämma vilka av följande kriterier som kommer att vara viktigast för dig:

 • Kostnad: Detta är den mest uppenbara faktorn. Ju dyrare modemet är, desto bättre kvalitet, men ju dyrare modemet är, desto mindre sannolikt är det att du kan byta leverantör om du behöver bättre service.
 • Hastighet: Ju snabbare modemet är, desto bättre är det för att strömma media, spela online eller dela stora filer.
 • Anslutning: Det är viktigt att ha möjlighet att använda Wi-Fi förutom en kabelmodemanslutning.
 • Kompatibilitet: Det är viktigt att se till att ditt modem fungerar med din leverantör.
 • Kundsupport: Det är viktigt att ha snabb och pålitlig support om du stöter på problem med ditt modem.

Modemets historia

Det första modemet brukade vara en akustisk kopplare. Den användes i telefonväxlar för växling och överföring. Denna enhet använde ljudvågor för att överföra och ta emot data. Den akustiska kopplaren var i huvudsak en telefon som var kopplad till både en växel och en dataterminal.

Ett decennium senare upptäckte forskare att modulering av en ljudfrekvens med digital data också kunde användas för att överföra data över telefonlinjer. Denna utveckling ledde till introduktionen av det första modemet, som utvecklades av AT&T.

Modemet gjorde det möjligt för användare att slå telefonnummer utan att behöva ringa själva samtalet. I slutet av 1990-talet blev DSL standardmetoden för att överföra internetdata. När mobiltelefontekniken fortsatte att förbättras, blev DSL snabbt omkörd. Detta är nu den vanligaste metoden för att överföra data.