Vad är Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)?

Vad är SMTP?

SMTP (simple mail transfer protocol) är protokollet som används för att skicka e-post från en dator till en annan. Det används vanligtvis för saker som att skicka masskampanjer med e-post, men det kan också användas för att överföra filer och ställa in e-postmeddelanden.

E-post skickas med bara ett protokoll så att alla datorer kan läsa och skicka samma typ av information. Detta hjälper till att hålla informationen enkel och standardiserad. Det är en bra idé att förstå SMTP så att du vet hur e-post fungerar. Att veta hur det fungerar kommer också att hjälpa dig att använda e-post mer effektivt, särskilt när du behöver skicka e-post till stora grupper av människor.

Hur fungerar SMTP?

När du skickar ett e-postmeddelande till någon skickar ditt e-postprogram en kopia av e-postmeddelandet till personens e-postkonto tillsammans med instruktioner om vart det ska skickas. Så, e-postmeddelandet som du skickar till någon går till den e-postadress du har till dem, men ditt e-postprogram skickar det till den e-postadress du har för den personen.

E-postprogrammet vidarebefordrar sedan e-postmeddelandet till personens e-postserver, som är den dator som lagrar personens e-post och även kan läsa e-postmeddelanden från andra personer. E-postservern läser e-postmeddelandet och ”sänder” det sedan till personens ”destinations”-e-postadress.

E-postservrar är speciella datorer som har mycket e-postprogram installerat på sig. De är datorerna som ansluter datorer till varandra och lagrar e-postmeddelanden som passerar igenom.

Vad är en SMTP-server?

En SMTP-server är precis som en vanlig e-postserver, men den skiljer sig från de e-postkonton som använder den som server. Du är förmodligen bekant med ditt e-postkonto som en ”server”. Datorn som lagrar dina e-postmeddelanden kallas en ”server”.

När du ansluter till någons e-postkonto använder du vanligtvis deras dator som servern du ansluter till. E-postservrar ägs vanligtvis av ett stort företag som driver servrarna och som också äger programvaran som finns på dem. Detta gör det mycket lättare att skicka e-post till stora grupper av människor.

Men e-postservrar är mycket som vanliga datorer. De är bara snygga datorer som kör programvaran som lagrar dina e-postmeddelanden och som även läser e-postmeddelanden från andra människor.

Hur skiljer sig SMTP från andra e-postprotokoll?

SMTP är det enda e-postprotokollet som är dedikerat till att skicka e-post. Andra protokoll kan användas för att skicka e-post, men de används bara för e-post. Så du kan använda POP eller IMAP för att läsa e-postmeddelanden i POP- eller IMAP-klienter, men du kan inte använda SMTP för att skicka nya e-postmeddelanden med dessa klienter.

Och du kan inte använda SMTP för att skicka e-postmeddelanden med andra protokoll. Du kan dock använda en webbtjänst, som Gmail, för att skicka e-postmeddelanden med SMTP. Så du kan använda Gmails SMTP-servrar för att skicka e-post med andra e-postservrar. Dessutom har SMTP också många skillnader från POP och IMAP, vilket kan hjälpa dig att förstå hur e-post fungerar lättare.

Fördelar med SMTP

  • Lätt för alla att läsa – Alla datorer kan läsa och se e-postmeddelanden som skickas via SMTP.
  • Pålitlighet – E-postservrar är mycket mer pålitliga än POP och IMAP. De är mer benägna att inte krascha och lagra e-postmeddelanden som de läser.
  • Varje e-postserver kan läsa e-postmeddelanden – E-postservrar kan läsa e-postmeddelanden från vem som helst. De flesta e-posttjänster kan också läsa dina e-postmeddelanden.

Nackdelar med SMTP

  • Du måste använda en separat server för att skicka e-post – Du kan inte använda SMTP för att skicka e-postmeddelanden med andra protokoll. Du måste använda en separat server.
  • Endast en typ av e-postserver – Även om du kan använda POP och IMAP på många olika datorer, kan du bara använda SMTP på en typ av server.
  • Du kan inte skicka bilagor – Även om du kan skicka bilagor med andra e-postprotokoll, kan du inte skicka dem med SMTP.
  • Långsamma överföringshastigheter – E-postservrar överför vanligtvis e-postmeddelanden med ganska låga hastigheter.