Dataintrång – hur funkar det?

Vad räknas som ett dataintrång?

Ett dataintrång inträffar när någons uppgifter nås utan tillstånd. Det kan handla om att en hackare får tillgång till eller stjäl uppgifter, eller att en anställd missbrukar sina rättigheter för att få tillgång till uppgifter som han eller hon inte borde ha tillgång till.

Dataintrång kan drabba vem som helst när som helst och kan drabba vem som helst, oavsett ålder, kön, ras, ekonomisk status eller andra personliga egenskaper.

Dataintrång kan inträffa när datorsystem hackas eller när en anställd eller entreprenör använder ett datorsystem för att få tillgång till och/eller överföra data som de inte har behörighet att få tillgång till.

Vad är straffet för dataintrång?

Påföljderna för ett dataintrång varierar beroende på typen av uppgifter, vem som berörs och hur intrånget inträffade. Om dataintrånget gäller hälsoinformation kan det bli fråga om straffrättsliga och civilrättsliga påföljder.

Om den typ av uppgifter som har överträtts är finansiell information är de maximala lagstadgade påföljderna potentiellt mycket högre: 10 års fängelse eller böter på upp till 2 miljoner kronor.

Hur skyddar man sig från att bli hackad?

Det finns flera sätt att skydda sig mot att bli hackad. För det första bör du alltid hålla din säkerhetsprogramvara uppdaterad och se till att du följer alla riktlinjer som är kopplade till dess användning.

För det andra, använd olika lösenord för varje webbplats. För det tredje, aktivera automatiska uppdateringar.

För det fjärde, öppna inte länkar eller bilagor från personer eller e-postmeddelanden som du inte känner till. Och för det femte, lägg inte ut känslig information på nätet som inte är nödvändig för den avsedda användningen.

Hur vet du om du har blivit hackad?

Om du misstänker att du har blivit hackad bör du titta på din säkerhetsprogramvara för att se om det finns några tecken på att ditt system har blivit kränkt. Du kanske vill granska loggfilerna som är kopplade till ditt system för att se om det har förekommit någon misstänkt eller skadlig aktivitet.

Du kanske också vill kontakta det företag eller den person som gav dig information om intrånget för att låta dem veta att du undersöker saken. Om du misstänker att du har blivit hackad bör du också vidta åtgärder för att skydda dig själv.

För det första bör du ändra alla dina lösenord och använda olika lösenord för varje konto du har. För det andra bör du aktivera automatiska uppdateringar för din säkerhetsprogramvara. För det tredje, öppna inte länkar eller bilagor från personer eller e-postmeddelanden som du inte känner till. För det fjärde, lägg inte ut känslig information på nätet som inte är nödvändig för den avsedda användningen.