Lösenord på nätet – Såhär sparar du säkra lösenord online

Vad är ett lösenord?

Ett lösenord är den unika identifierare som används för att komma åt ett användarkonto. Ett användarnamn används endast för att identifiera kontoinnehavaren, inte som nyckel in till innehållet. Det är där lösenord kommer in i bilden, och det är viktigt att dina lösenord är säkra och håller över tid.

Det innebär att de ska vara svåra (omöjliga) att gissa, men på något sätt ändå kunna kommas ihåg (läs längre ner om hur). Det bästa sättet att se till att någon inte kan gissa ditt lösenord är att skapa ett starkt lösenord.

Vad definierar ett säkert lösenord?

Ett säkert lösenord är en kombination av bokstäver, siffror och specialtecken som används för att skapa ett effektbaserat lösenord som är extremt svårt att gissa. Det viktigaste är att du ska använda ett lösenord som också är lätt för dig att komma ihåg. För att vara mer specifik bör ett säkert lösenord ha följande egenskaper:

 • Inkludera bokstäver, siffror och symboler.
 • Vara mellan 10 och 20 tecken lång.
 • Inte ha samma ord eller meningar om du använder det för att skapa flera konton.
 • Var skriven på ett sätt som inte är lätt att avkoda.

Ska ett säkert lösenord vara långt eller kort?

Det bästa är att använda ett lösenord som är tillräckligt långt för att vara säkert men ändå kort nog för att vara minnesvärt. När det kommer till längd finns det ingen exakt regel för hur långt ett lösenord ska vara.

Ett säkert lösenord anses dock generellt vara ett som är tillräckligt långt för att göra det svårt för en angripare att gissa, men tillräckligt kort för att en användare ska komma ihåg.

Specialtecken i lösenord

Som vi har nämnt ovan måste ett starkt lösenord vara en kombination av bokstäver, siffror och symboler. Detta gör det extremt svårt för en angripare att knäcka lösenordet, vilket gör det till ett säkert. Men om du använder en ovanlig kombination av bokstäver, siffror och specialtecken kan det bli ännu svårare att knäcka.

Detta beror på att en angripare måste prova alla möjliga kombinationer av bokstäver, siffror och symboler för att dekryptera lösenordet. Vad detta betyder är att du kan använda några specialtecken som en del av ditt lösenord, till exempel: – ! @ # $ % ^ & * ( ) – / : ; = > ? [ ] \ ^ – _ ` { } |

Till exempel används en @-symbol för att bilda en ”@”-kombination med bokstäverna som utgör resten av ditt lösenord; detta gör det säkrare. Detta kan vara något så enkelt som @$%^ eller så komplext som en @A^&W^-kombination. Ju mer komplext ditt lösenord är, desto säkrare är det.

Använd unika lösenord

För att öka säkerheten för dina lösenord är det bäst att använda unika lösenord för varje konto. Det finns några skäl till varför du bör göra detta, bland annat:

 • Det förhindrar att någon stjäl ditt lösenord och använder det på ett annat konto, antingen avsiktligt eller oavsiktligt.
 • Om du använder samma lösenord på flera konton ökar risken för att ditt konto äventyras eftersom det finns större risk för att en webbplats blivit hackad och läckt användares lösenord. Om alla konton använder samma lösenord blir det mycket mer sannolikt att någon kan få tillgång till all din information om ditt lösenord äventyras.

Börja använda flerfaktorsautentisering

Flerfaktorsautentisering är en säkerhetsfunktion som kräver att användarna anger mer än bara ett lösenord för att få tillgång till vissa online-resurser. Det blir allt vanligare som ett extra skyddslager för konton som nätbank, myndighetstjänster och hälsovårdstjänster. Många moderna webbplatser och program har nu stöd för flerfaktorsautentisering.

Börja använda lösenordshanterare

När det gäller att skapa lösenord finns det ingen bättre lösning än att använda en lösenordshanterare. Du måste komma ihåg ett huvudlösenord för att få tillgång till lösenordshanteraren, men den skapar starka lösenord åt dig och lagrar dem i en krypterad databas, vilket gör dem mycket svårare att komma åt.

Lösenordshanterare är ett mycket användbart verktyg som kan hjälpa dig att skapa starka lösenord och hålla dem säkra. Med en lösenordshanterare behöver du alltså bara komma ihåg ett huvudlösenord för att komma åt alla dina konton.

Det finns många olika lösenordshanterare att välja mellan, men det viktigaste är att se till att de är säkra. Din lösenordshanterare bör lagra dina lösenord i en krypterad databas och inte ge någon annan tillgång till dem.

Exempel på säkra lösenord

 • K9jS1r25&L – 10 tecken
 • e62&p3d%Bhg6 – 12 tecken
 • xH5mh52f49@VSm – 14 tecken
 • 58P@@p41FAwtFH@qyA – 16 tecken
 • 9eZuwIVf%6N%7R8G*h – 18 tecken
 • bVE@t61OWzPJ@1W9hPM@ – 20 tecken

Slutsats om säkra lösenord

Lösenordssäkerhet är en av de viktigaste aspekterna av onlinesäkerhet. Ju mer komplexa och unika dina lösenord är, desto bättre. Detta ger dig inte bara mer sinnesfrid, utan det skyddar också dina data från obehörig åtkomst. Om du letar efter ett bättre sätt att skydda dina onlinekonton bör du överväga att använda en lösenordshanterare.

Det finns en miljon sätt på vilka du kan skapa ett säkert lösenord. Det bästa sättet är att använda en kombination av slumpmässiga bokstäver, siffror och symboler och unika ord som inte har någon som helst betydelse för dig.

På så sätt, även om någon känner till ordens betydelse, kommer de att ha svårt att knäcka lösenordet. Nu när du vet hur du skapar säkra lösenord kan du enkelt skydda dina data från angripare.