Dessa allmänna villkor gäller för TAP IT-säkerhet (en del av Lådan AB) (nedan benämnt ”TAP IT-säkerhet” eller ”TAP”) avseende innehåll i form av faktaartiklar, recensioner och bäst-i-test på www.spacios.eu (nedan benämnt “spacios.eu”, “SPACIOS, ”webbplats”, ”webbplatsen”, alternativt ”hemsidan”).

Genom att använda webbplatsen godkänner du nedanstående allmänna villkor.

1. Om spacios.eu

Spacios.eu är en kombinerad informations- och recensionssite som drivs av TAP IT-säkerhet.

2. Otillåten användning

Du får bara använda hemsidan och dess tjänster för privat bruk och får inte använda dem på ett sådant sätt att TAP IT-säkerhet eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

3. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. vilka är hänförliga till webbplatsen tillhör TAP IT-säkerhet.

Du har inte rätt att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera information som härleds från eller utgör en del av TAP IT-säkerhets webbplats.

4. Ansvarsbegränsning

4.1. Ansvarsbegränsning

Samtliga recensioner och all annan information som tillhandahålls under TAP IT-säkerhets webbplats (oavsett om detta sker via artiklar eller videos) lämnas uteslutande i utbildningssyfte, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning eller uppmaning för att köpa enskilda produkter eller tjänster.

4.2. Användning av spacios.eu

Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av webbplatsen.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla TAP IT-säkerhet skadelös för krav som tredje man riktar mot TAP IT-säkerhet på grund av din användning av spacios.eu. Vidare medger du att ersätta TAP IT-säkerhet för förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas TAP IT-säkerhet genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

TAP IT-säkerhet lämnar inga garantier avseende webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

TAP IT-säkerhet ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar TAP IT-säkerhet inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av spacios.eu.

5. Integritet

Personuppgifter som behandlas

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

TAP IT-säkerhet kan eventuellt komma att använda och hantera dina uppgifter. Exempel på personuppgifter som hanteras är:

  • Nyhetsbrev – datum för anmälan till nyhetsbrevet, epostadress och eventuellt för- och efternamn
  • Kommentarer – du kan kommentera anonymt, de uppgifter som sparas är angivet tidsstämpel, namn, epostadress, kommentar, ip-adress och eventuell angiven url.
  • Övrigt – Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Eftersom personlig integritet är viktig, så kan du vara anonym i alla fallen ovan även om det kan begränsa webbplatsens funktionalitet. TAP IT-säkerhet samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Hur samlar vi in information?

Spacios hämtar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Exempel är formulär för: kontaktsida, kommentarer och nyhetsbrev.

Vårt syfte med informationen

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna sända relevant information i webbplatsens olika ämnen.

Hur lagrar TAP IT-säkerhet informationen?

Informationen som inhämtats genom formulär lagras i vårt CMS-system WordPress och hos eventuella underleverantörer såsom t.ex. Drip för nyhetsbrev.

Rättigheter, rättelse och radering av personuppgifter

Som användare av Spacios.eu, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att TAP IT-säkerhet inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på spacios.eu överförs inte till tredje part.

Övrigt

Kontaktuppgifter hittar du längst ner i dessa allmänna villkor. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. TAP IT-säkerhet kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för uppgifter som du registrerar hos oss.

Cookies

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Om du inte accepterar cookies
Om du väljer att inte acceptera cookies i din webbläsare kommer det endast gälla för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter.

Att inte acceptera cookies kan vidare föranleda att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig eller att information laddas långsammare.

Mer information om cookies
Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för tillsyn av elektronisk kommunikation i Sverige. Klicka här för att läsa mer om cookies och reglerna kring detta på PTS hemsida.

6. Tjänster & mjukvara

Google Analytics

Google Analytics är ett analysverktyg som tillhandahålls av Google som möjliggör tracking och rapportering av webbplatstrafik. Google samlar data för att tracka och bevaka trafiken som använder vår webbplats. Den här datan delas med andra tjänster hos Google för att förbättra användarupplevelsen. Du kan välja att neka tracking genom att installera Google Analytics ”opt-out” browser-tillägg. Tillägget låter dig blockera Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics. För mer information om Googles privacy policies, besök deras Privacy & Terms-sida: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

7. Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av spacios.eu ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

8. Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon, e-post eller brev enligt nedan:

Företag: TAP IT-säkerhet (en del av Lådan AB)
Adress: Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad
E-postadress: [email protected]