Vad är IMEI-nummer och dess roll i mobil säkerhet

IMEI-numret, som står för International Mobile Equipment Identity, är en unik identifieringskod som finns på alla mobila enheter. Det är ett 15-siffrigt nummer som används av mobilnätverken för att identifiera giltiga enheter. Om din telefon blir stulen eller borttappad, kan du använda IMEI-numret för att blockera enheten från att användas på nätverket, vilket gör det svårare för tjuven att använda den.

Detta nummer kan också användas för att säkerställa att den mobiltelefon du planerar att köpa inte är blockerad eller rapporterad stulen. För att hitta din enhets IMEI-nummer kan du enkelt slå *#06# på din telefon och numret bör visas på skärmen. Det kan också finnas tryckt på telefonens originalförpackning eller bredvid eller under batteriet på vissa telefonmodeller.

Uppgifterna som kopplas till ett IMEI-nummer innefattar bland annat modell, specifikationer och tillverkare av mobiltelefonen. Teleoperatörerna använder IMEI-numret för att hålla koll på alla enheter som använder deras nätverk, och det är ett viktigt verktyg för att bekämpa användningen av stulna enheter. Att känna till och notera ner sitt IMEI-nummer rekommenderas därför för alla mobilanvändare.

Vad är ett IMEI-Nummer?

IMEI-numret är en unik identifierare för din mobiltelefon som består av 15 siffror.

IMEIs Syfte och Betydelse

Ditt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) används för att identifiera din telefon på ett globalt plan. Det är i grunden ett serienummer som urskiljer din enhet från alla andra. Ett viktigt syfte med IMEI är att det tillåter nätverksoperatörer att svartlista stulna eller förlorade telefoner, vilket hindrar dem från att användas på nätverket och därmed minska stöldens värde.

Strukturen av IMEI

IMEI är uppbyggt på ett specifikt sätt för att avslöja detaljer om din telefon:

 • De första 8 siffrorna utgör TAC (Type Allocation Code) som anger mobiltelefonens ursprung, modell och tillverkare.
 • De nästföljande 6 siffrorna representerar en serietilldelning från tillverkaren, och detta avsnitt är känt som SNR (Serial Number) som är unikt för varje enhet.
 • Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att verifiera att IMEI-numret är giltigt genom en algoritm kallad Luhn-algoritm.

IMEI kan även omvandlas till ett MEID-nummer (Mobile Equipment Identifier), som används främst i USA och oftast för CDMA-nätverk. Det består av 14 tecken där ersätter man den sista siffran i IMEIn med en hexadecimal siffra.

Hur Man Hittar IMEI-Numret

IMEI-numret är en unik kod som identifierar din mobiltelefon. Det finns flera sätt att lokalisera detta viktiga nummer.

På Enheten

Om du vill identifiera din mobiltelefons IMEI-nummer fysiskt kan du oftast hitta det på en liten etikett någonstans på telefonens baksida eller under batteriet, om batteriet är avtagbart. IMEI-informationen är vanligtvis listad bredvid en streckkod för enkel skanning.

Via Uppringningskoden *#06#

För att snabbt få fram IMEI-numret på skärmen kan du använda uppbringningskoden. Öppna telefonens uppringningsapp och mata in koden *#06#. När du slår koden visas IMEI-numret direkt på skärmen.

I Inställningar

Du kan även hitta IMEI-numret genom telefonens inställningar. Gå till Inställningar, scrolla ner till ’Om telefonen’ eller ’Om enheten’ och välj detta. Här ska du kunna se en lista över enhetens information, inklusive IMEI-numret.

På Telefonens Kartong Och Baksida

När du köper en ny telefon finns IMEI-numret ofta på kartongen som telefonen kom i. Sök efter en etikett eller ett tryckt område där IMEI-koden anges, vanligtvis nära en streckkod. Om din telefon inte har ett avtagbart batteri eller en tydlig etikett på baksidan, är kartongen den bästa platsen att kontrollera.

Användningsområden för IMEI-Nummer

IMEI-numret är ett unikt identifieringsnummer för din mobiltelefon som har flera praktiska användningsområden, främst för säkerhet och serviceärenden.

Spärrning av Stulna Enheter

När din smartphone stjäls kan du kontakt din operatör och be dem att spärra enheten med hjälp av IMEI-numret. Detta gör att telefonen inte kan användas igen på något mobilnät, vilket gör det mindre attraktivt för tjuven att stjäla din telefon.

 • iOS (iPhone): Du kan anmäla din iPhone som stulen till din operatör och be om att få enheten spärrad.
 • Android: Liksom med en iPhone, informera din operatör om stölden och uppge IMEI för att stänga ner telefonens åtkomst till mobilnätet.

Identifiering av Enhet vid Reparation eller Service

IMEI-numret hjälper servicepersonal att exakt identifiera din enhet när du lämnar in den för reparation eller underhåll.

 • Serviceprocess: När din telefon repareras, använder serviceteknikern IMEIn för att verifiera att det är korrekt enhet.
 • Garantianspråk: Om du behöver utnyttja din garanti, kommer IMEI-numret att användas för att kontrollera att enheten är berättigad till service.

IMEI och Mobiloperatörer

IMEI-numret är en unik kod som identifierar din mobiltelefon i operatörens nätverk. Denna kod är avgörande för mobiloperatörers hantering av anslutna enheter.

IMEIs Roll i Mobilnätet

När du köper en ny telefon, det är tillverkaren som tilldelar enheten ett IMEI-nummer. Det är detta unika nummer som gör det möjligt för mobiloperatören att känna igen just din telefon i sitt nätverk. Så fort din telefon med tillhörande SIM-kort ansluter till nätverket, delar den med sig av IMEI-numret till operatören.

Operatören använder IMEI-numret för att säkerställa att din telefon är laglig och inte svartlistad för stöld eller bedräglig aktivitet. Vidare, om din telefon skulle bli stulen, kan du kontakta din operatör med ditt IMEI-nummer, och de kan blockera telefonen från att användas på deras nätverk. Detta minskar värdet av en stulen telefon och är en avskräckande faktor mot telefonstöld.

Det finns olika märken av telefoner, och varje märke har många olika modeller. Oavsett märke eller modell har dock alla telefoner ett unikt IMEI-nummer. När du skiftar mellan olika operatörer, även internationellt, är det IMEI-numret som identifierar din telefon i de olika mobilnäten och möjliggör tjänster som roaming.

Operatörerna använder även IMEI-nummer för att administrera och fördela nätverksressurser effektivt. De kan se vilken typ av enhet som används, vilket kan informera beslut om nätverksuppgraderingar baserade på användningen av olika telefonmodeller och märken.

Kortfattat är ditt IMEI-nummer livsnerven mellan din telefon och din mobiloperatör och spelar en central roll i säker och effektiv användning av mobilnätet.

Säkerhet och Stöldskydd

IMEI-numret tjänar som en unik identifierare för din mobiltelefon och spelar en kritisk roll i skyddet mot stöld samt säkerhetsåtgärder. När din telefon rapporteras som stulen, kan detta nummer användas för att förhindra dess vidare användning.

Förhindra Användning av Stulna Enheter

När din telefon har rapporterats som stulen till din operatören, kan de använda IMEI-numret för att lägga till enheten till en svartlista. Det gör att den stulna enheten inte kan användas på de flesta operatörsnätverk, vilket drastiskt minskar dess värde och avskräcker potentiella tjuvar.

 • Svartlistning: Ditt telefonbolag kan spärra signalen till telefonen.
 • Samordning mellan operatörer: Ofta delas svarta listor mellan operatörer för att förhindra användning över flera nätverk.

IMEI Som Stöldskydd

Användningen av IMEI-nummer som stöldskydd är effektiv då det gör en stulen eller förlorad telefon svår att sälja eller använda igen. Genom att anmäla din stulna eller förlorade enhet, bidrar du även till en tryggare mobilanvändning för alla.

 • Spårning: Polisen och operatören kan även använda IMEI för att hjälpa till med att spåra din stulen telefon.
 • Prevention: Visible stickers indicating an IMEI may deter theft before it occurs.

Problemlösning och Felsökning

När du stöter på problem med din telefon är IMEI-numret ett viktigt verktyg för felsökning. Det kan ge dig information om status för telefonen och hjälper till att identifiera eventuella problem med IMEI-registreringen.

Kontrollera IMEI-Status

För att kontrollera IMEI-status för din telefon:

 1. Slå *#06# på telefonens uppringningsfält.
 2. Notera IMEI-numret som visas på skärmen.
 3. Besök din mobiloperatörs eller en certifierad tjänsts webbplats.

Använd tabellen nedan för att tolka status:

Status Beskrivning
Godkänd Telefonen är inte svartlistad.
Blocked Telefonen är stulen eller förlorad.
I karantän Telefonen har rentav häftiga betalningar eller andra problem.

Om du upptäcker att statusen på ditt IMEI-nummer anges som ”Blocked” eller ”I karantän”, bör du kontakta din operatör för vidare assistans.

Problem Med IMEIs Registering

Om din telefon har problem med att registrera IMEI-numret:

 • Kontrollera att IMEI-numret på telefonen stämmer med det som finns på förpackningen och ditt kvitto.
 • Om du inser att IMEI-numret inte stämmer, kontakta återförsäljaren eller tillverkaren. De kan ha gjort ett fel vid registreringsprocessen eller det kan vara ett tecken på att telefonen inte är äkta.
 • Om du nyligen har bytt SIM-kort, se till att ditt nya SIM-kort är korrekt installerat och att det inte finns några tjänsterelaterade problem.

Kom ihåg att problem med IMEI kan hindra din telefon från att fungera korrekt med nätverkstjänster, så det är viktigt att dessa problem åtgärdas snabbt.

Vanliga frågor

IMEI-numret är unikt för varje mobil enhet och används bland annat för att identifiera och säkerställa enhetens äkthet.

Hur kan man kontrollera IMEI-numret på en Samsung-enhet?

För att kontrollera IMEI-numret på din Samsung-enhet, slå *#06# på enhetens knappsats. Numret kommer automatiskt att visas på skärmen.

Vad är skillnaden mellan IMEI-nummer och serienummer?

IMEI-numret är ett unikt identifikationsnummer för varje mobiltelefon, medan serienumret är en tillverkar-specifik identifikator för en enhet. Serienumret kan också användas för att identifiera enheten men är inte kopplat till mobilnätverk.

Hur hittar man IMEI-numret på en iPhone?

Gå till ”Inställningar”, välj ”Allmänt” och därefter ”Om”. Scrolla ner tills du ser IMEI och ditt IMEI-nummer visas.

Är det möjligt att ha två IMEI-nummer på en enhet och varför?

Ja, det är möjligt för enheter med dual-SIM-funktion; de har två IMEI-nummer för att individuellt identifiera de två SIM-kortspåren.

Hur kan IMEI-numret användas för att kontrollera en enhets status?

Du kan använda IMEI-numret för att kontrollera om en enhet är låst, rapporterad som stulen, eller har andra tjänstestatusar via olika databaser som operatörer och tillverkare har tillgängliga.

Vad är fördelarna med att känna till ens IMEI-nummer?

Kännedom om IMEI-numret gör det möjligt för dig att låsa din telefon vid stöld, kontrollera garantistatus eller försäkringsärenden, och verifiera äktheten av enheten vid köp av en begagnad telefon.