Vad har TCP för funktion?

Vad är TCP/IP?

Transmission Control Protocol (TCP) är ett av huvudprotokollen i Internetprotokollsviten. Det har sitt ursprung i den initiala nätverksimplementeringen där det kompletterade Internet Protocol (IP). Därför kallas hela sviten vanligtvis för TCP/IP.

TCP tillhandahåller pålitlig, ordnad och felkontrollerad leverans av en ström av oktetter (byte) mellan applikationer som körs på värdar som kommunicerar via ett IP-nätverk. Stora internetapplikationer som World Wide Web, e-post, fjärradministration och filöverföring är beroende av TCP, som är en del av transportskiktet i TCP/IP-sviten. SSL/TLS körs ofta ovanpå TCP.

Vad är bra med TCP?

TCP är ett tillförlitligt protokoll som säkerställer leverans av data. TCP skyddar dina data från att gå förlorade eller ur funktion. TCP använder bekräftelser för att låta avsändaren (klienten) veta om data anlände framgångsrikt.

Vad är dåligt med TCP?

TCP är ett gammalt protokoll som har funnits i nästan 30 år. Det är ett extremt pålitligt protokoll, men det har inte samma hastighet som de nyare protokollen. Ett annat problem är att det inte är ett säkert protokoll. TCP har haft många säkerhetsbrister, och nyare versioner försöker fixa dessa.

Vem utvecklade TCP?

TCP introducerades först 1974 som en uppgradering till DARPA Internet protocol suite. TCP utvecklades av National Research Council of the National Academy of Sciences och Advanced Research Projects Agency (ARPA) som en nätverksprogrammeringsmodell som möjliggjorde tillförlitlig, ordnad och felkontrollerad dataöverföring mellan datorer.

Internetprotokollet, eller IP, som TCP införlivades i ansvarar för att dirigera paket mellan datorer i ett IP-nätverk.

Vad är TLS?

Transport Layer Security (TLS) är ett säkerhetsprotokoll byggt ovanpå TCP. TLS säkrar alla anslutningar mellan en webbläsare och en webbplats, genom att använda kryptografi för att skapa en säker kanal mellan webbläsaren och webbplatsen. Det används ofta när du kommer åt en säker resurs som en bankwebbplats.

Vad är SST?

Secure Socket Tunneling är en variant av TCP skapad för att stödja högpresterande applikationer som strömmande video. TCP skickar data sekventiellt, men data i en SST-ström är uppdelad i segment, var och en med sitt eget sekvensnummer. Segmenten sätts sedan samman till en enda dataström. Strömmen kan bearbetas av samma eller annan programvara på klienten och servern. SST är snabbare än vanlig TCP eftersom den inte använder en enda anslutning mellan klienten och servern. Istället använder den en serie slutpunkter.