Vad är TCP och UDP?

Vad är TCP?

TCP är ett anslutningsorienterat protokoll som upprättar en dedikerad anslutning mellan två enheter. Som sådan erbjuder den en viss grad av tillförlitlighet till skillnad från UDP, som inte ger någon sådan garanti. UDP, å andra sidan, är ett anslutningslöst protokoll, vilket innebär att det skickar dina datapaket oberoende och inte kräver en etablerad anslutning för att skicka dem.

TCP är ett mellanlagerprotokoll. Den sitter mellan de två skikten av OSI-modellen som finns under applikationslagret. Några av dess huvudfunktioner är att:

 • Etablera, underhålla och riva ned datasessioner. Den upprätthåller en anslutning mellan två enheter.
 • Tillhandahålla sekvensering av datapaket. När du öppnar en anslutning med någon skickar du dem paketen i ordning. När du stänger anslutningen måste du skicka alla paket du har tagit emot.
 • Underlätta flödeskontroll. Detta hjälper till att hantera mängden data som skickas så att anslutningen inte blir överväldigad och bryts.
 • Ge tillförlitlighet. TCP säkerställer att datapaket tas emot. Om en enhet inte tar emot ett paket kommer den att återsända det som missades.

Vad är UDP?

UDP står för användardatagramprotokoll, vilket är en anslutningslös datakommunikationsmetod. Det liknar TCP genom att det är en typ av kommunikationsprotokoll för transportlager, men det är annorlunda eftersom det inte kräver en etablerad anslutning.

Detta gör den idealisk för situationer där du vill skicka datapaket som är oberoende av varandra, och det finns ingen garanti för att de tas emot av andra enheter i nätverket. Eftersom UDP är ett anslutningslöst protokoll behöver du inte oroa dig för att sekvensera dina paket.

Detta innebär mindre overhead och bandbreddsanvändning, vilket gör det till ett idealiskt protokoll för att streama livevideo eller överföra stora filer.

Vad är skillnaden mellan TCP och UDP?

Låt oss börja med att ta en titt på vad som skiljer TCP och UDP. När du först börjar tänka på dessa protokoll kanske du tror att de är ganska lika – trots allt är båda UDP-baserade. Det finns dock vissa skillnader som gör TCP till ett bättre val för vissa applikationer och scenarier:

 • Tillförlitlighet: UDP är anslutningslöst, medan TCP är anslutningsorienterat. Det betyder att det inte finns någon garanti för tillförlitlighet när du skickar data med UDP. När du skickar data med TCP är du dock garanterad att paketet tas emot.
 • Hastighet: TCP är ett anslutningsorienterat protokoll, men det är också långsammare än UDP på ​​grund av de overhead som är involverade i att upprätta anslutningar. Om du till exempel vill överföra en 1 MB-fil via TCP och UDP, kommer TCP att använda cirka 1 MB bandbredd — medan UDP kommer att använda cirka 53 % mindre bandbredd.
 • Lastbalansering: TCP kan hjälpa dig att balansera din nätverkstrafik, medan UDP inte erbjuder sådan funktionalitet.
 • Kontroll: Du kan styra TCP-anslutningar, medan UDP-anslutningar är automatiska.
 • Latens: TCP är känt för att ha högre latens än UDP.
 • Applikation: Du kan använda TCP för applikationer som kräver tillförlitlighet, medan UDP är bättre för applikationer som kräver låg latens.
 • Säkerhet: TCP-anslutningar, som IPv4 och IPv6, är mindre säkra än UDP.
 • Efterlevnad: Att sätta upp TCP-anslutningar kan vara svårare än med UDP.

Vilket är bättre för videokonferenser?

När det gäller videokonferenser är UDP en klar vinnare. Det är snabbare och har lägre latens, vilket ger bättre övergripande videokvalitet. Dessutom är det ett anslutningslöst protokoll, så det finns ingen garanti för att en anslutning upprättas.

Det betyder att det inte finns någon risk för en fördröjning mellan de två enheterna. TCP, å andra sidan, är ett anslutningsorienterat protokoll. Det betyder att det är långsammare än UDP och har högre latens, vilket innebär att det finns en större chans att du har en fördröjning i ditt videosamtal.

Du kanske också har märkt att UDP är ett anslutningslöst protokoll, medan TCP är ett anslutningsorienterat protokoll. Det betyder att UDP är bättre för videosamtal, medan TCP är bättre för filöverföringar.

TCP vs UDP-hastighet

Nu när vi vet lite mer om TCP och UDP, låt oss jämföra de två protokollens hastigheter. I allmänhet är TCP långsammare än UDP, men det kan ställas in för att balansera din nätverkstrafik och hjälpa till att säkerställa att ingen enskild enhet överväldigas av mängden data som skickas.

Det är därför vissa företag föredrar att använda det för att överföra stora filer, till exempel. Men som sagt, du bör inte använda den för videokonferenser. UDP är snabbare än TCP, och det är mer pålitligt. UDP är idealiskt för att streama livevideo eller överföra stora filer, som ljud- eller videofiler.