Vad är en IP-adress?

Vad är en IP-adress?

En IP-adress är ett nummer som datorer använder för att identifiera varandra när de skickar och tar emot data i nätverk. Den mänskliga hjärnan kan bara förstå och tolka data på ett mycket begränsat sätt: Vi tolkar varje bild, ljud och text vi tar emot på ett mycket specifikt sätt på grund av våra hjärnans programmering.

Våra hjärnor är otroligt bra på att tolka mönster, men de tolkar inte data på ett oändligt sätt. Det är därför vi kan förstå varandra och hur vi interagerar med världen omkring oss. IP-adresser är ett sätt att identifiera enheter i ett nätverk.

Du använder en IP-adress för att ansluta till en webbplats, skicka ett e-postmeddelande eller skicka data till en skrivare. När du skriver en adress i en webbläsare, till exempel ”web.google.com”, använder webbläsaren IP-adressen för att hitta adressen till Googles server och skicka förfrågan.

Hur fungerar en IP-adress?

IP-adressen innehåller ett nummer och en serie ASCII-bokstäver för att visa vilken dator data kommer från eller går till. ASCII-bokstäverna kombineras med en ”IP-mask”, som är ett heltal som talar om för datorer vilka värden inom numret som inte används. Detta kallas också ”nätmask””.

En dator i nätverket kommer att fråga routern om IP-adressen till datorn bakom routern. Routern tar emot begäran och returnerar IP-adressen med masken för den sändande datorn. Datorn bakom routern vet nu var data kommer ifrån och kommer bara att vidarebefordra dessa data till den datorn.

Olika typer av IP-adresser

Det finns tre huvudtyper av IP-adresser:

 • Unicast – Indikerar en en-till-en-relation mellan en enhet och en server. Till exempel är din IP-adress unicast eftersom endast en enhetsadress skickas till en server och endast en server svarar tillbaka.
 • Multicast – Indikerar en en-till-många-relation mellan en enhet och en server. Till exempel är din IP-adress multicast eftersom flera enheter skickar data till samma server och en enda server tar emot data från så många enheter.
 • Anycast – Indikerar en mång-till-en-relation mellan en enhet och en server. Till exempel är din IP-adress anycast eftersom en enda enhet skickar data till mer än en server och var och en tar emot data från en enda enhet.

Säkerhetshot

Skadliga användare kan försöka hitta din IP-adress för att identifiera din enhet och få åtkomst till din enhet. Dessa skadliga användare kan använda en mängd olika tekniker för att hitta din IP-adress, enligt beskrivningen nedan.

 • Använda en proxy – När du går in på webbplatser via en proxyserver kommer din dator att skicka begäran till proxyservern och ta emot svaret. När proxyservern tar emot begäran, letar den upp IP-adressen som är associerad med den begäran och returnerar svaret. När proxyservern tar emot svaret, letar den upp IP-adressen som är associerad med den begäran och returnerar svaret.
 • Använda en VPN – En VPN är ungefär som en proxy genom att den ansluter din enhet till en server som kan slå upp din IP-adress. Den enda skillnaden är att när du ansluter till en VPN-server verkar din enhet vara belägen någon annanstans, vilket gör det svårt att hitta med IP-adress.
 • Använda en offentlig IP-adress – Många internetleverantörer (ISP) säljer åtkomst till det offentliga internet. Det betyder att vem som helst kan använda den IP-adressen för att ansluta till internet.
 • Använda en otilldelad IP-adress – Många IP-adresser är otilldelade och inte associerade med någon dator i nätverket. En illvillig användare kan enkelt hitta en av dessa otilldelade IP-adresser och använda den för att ansluta till nätverket.
 • Använda ett trådlöst nätverk – Många trådlösa routrar och enheter tillåter vilken enhet som helst att ”sniffa” trafik som skickas från routern. Detta gör att vem som helst kan ta reda på vilka enheter som är anslutna till nätverket och få deras IP-adresser.

Hur du skyddar och döljer din IP-adress

Det finns flera sätt att skydda din IP-adress och dölja den från skadliga användare:

 • Använd en proxy eller VPN – Dessa typer av tjänster låter dig ansluta till en server och skicka IP-förfrågningar till den servern. Detta hindrar någon från att sniffa på trafiken eller identifiera din enhet.
 • Använd en privat IP-adress – Undvik att använda en IP-adress kopplad till din offentliga IP-adress för att dölja din identitet.
 • Använd ett trådlöst nätverk med WPA 2-kryptering – WPA 2 ger mycket bättre skydd mot upptäckt av IP-adresser.
 • Använd ett virtuellt nätverk – Istället för att ansluta en enhet direkt till internet, använd ett virtuellt privat nätverk (VPN) för att dölja din IP-adress.
 • Använd ett distinkt domännamn – Detta är särskilt effektivt om du äger din egen webbplats och vill skydda din IP-adress från att bli upptäckt.