Historien om Internet

Vad är egentligen internet? Vi går igenom internet, dess historia och mer i denna artikel.

När uppfanns internet

I början av 60-talet upprättades den första kommunikationen mellan datorer. Detta var början på Internet, som sedan blev en integrerad del av det moderna livet. Men när uppfanns Internet? Och vem uppfann det? Ett fåtal personer har fått skulden för att ha varit Internets fader. Bland dessa finns den amerikanska datavetaren J.C.R. Licklider och den amerikanska datavetaren Ted Nelson. Båda dessa personer utvecklade idén om datornätverk i början av 1960-talet, men det första datornätverket etablerades först i början av 1970-talet. Det kallades ARPANET och skapades av den amerikanska militären.

Vem uppfann internet?

I början av 1960-talet började datavetare från olika länder kommunicera med varandra genom ett virtuellt nätverk som kallades ARPANET. Den första personen som byggde ett datornätverk för kommunikation var dock inte en datavetare – det var USA:s militär. De skapade ARPANET i början av 60-talet. I slutet av 60-talet fortsatte forskare från olika länder att kommunicera via ARPANET, men de insåg snart värdet av datornätverk för deras arbete. Några av dessa forskare beslutade att det bästa sättet att kommunicera med andra forskare var att skapa ett eget nätverk. År 1969 skapade datavetare i Europa det europeiska datanätverket. De kallade det för EuNet.

Vad är DNS?

DNS står för Domain Name System (system för domännamn). DNS är det system som omvandlar en webbplatsadress till ett faktiskt människoläsbart namn. Webbplatsadressen www.bbc.com kan till exempel omvandlas till det människoläsbara namnet ”bbc.com”. Det är på detta sätt som människor som du, jag och våra webbplatser kan kommunicera med varandra.

Vad är World Wide Web?

Innan World Wide Web uppfanns var människor tvungna att använda datorer för att se vissa webbplatser. Detta var känt som ”informationssupervägen”. Innan World Wide Web uppfanns var människor tvungna att använda datorer för att se vissa webbplatser. Detta kallades för ”informationssupermotorvägen”. I början av 90-talet såg en datavetare från Schweiz vid namn Tim Berners-Lee hur användbart Internet var, och han ville skapa webbplatser på Internet som var lättare att se och använda. Han skapade World Wide Web (WWW) 1991. Berners-Lee räknas ofta som uppfinnaren av WWW, men även han sa att det inte är den enda uppfinningen. World Wide Web är en kombination av flera tekniker, men World Wide Web i sig är inte en enda uppfinning.

Vad är protokoll?

Protokoll är de regler som styr hur datorer kommunicerar med varandra. TCP är till exempel ett protokoll som bestämmer hur information skickas mellan datorer. TCP är det som gör att du kan läsa den här artikeln just nu eftersom det bestämmer det bästa sättet att skicka och ta emot information mellan din dator och den dator som du läser den här artikeln på.

Darknet

Darknet hänvisar till de mörka platserna på internet där du bara kan komma åt om du är insatt och har rätt programvara installerad. Detta används främst för att dölja dina aktiviteter för andra på internet.

Vad är ARPANET?

ARPANET är det första datornätverket som användes i stor utsträckning för forskning, utbildning och affärsverksamhet i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Det skapades av Förenta staternas försvarsdepartement (DoD) och finansierades av Advanced Research Projects Agency (ARPA) som ett försvarsorienterat nätverk. Namnet ARPANET kom från Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) från det amerikanska försvarsdepartementet. ARPA självt fick sitt namn efter en lag från kongressen 1958 som kallades Advanced Research Projects Agency Act.

Tvåvägskommunikation

I Internets tidiga dagar var datorerna anslutna till varandra med ett system som kallades TCP/IP. Transmission Control Protocol och Internet Protocol är de protokoll som gör det möjligt för datorer att kommunicera med varandra i ett nätverk. TCP/IP-nätverk kan användas för att skapa virtuella ”vägar” som datorer kan färdas på, vilket gör det möjligt att skicka och ta emot data mellan olika datorer. I Internets tidiga dagar var datorerna anslutna till varandra med ett system som kallades TCP/IP. Transmission Control Protocol och Internet Protocol är de protokoll som gör det möjligt för datorer att kommunicera med varandra i ett nätverk. TCP/IP-nätverk kan användas för att skapa virtuella ”vägar” som datorer kan färdas på, vilket gör det möjligt att skicka och ta emot data mellan olika datorer.

Lokala nätverk

ARPANET utformades för att koppla samman flera enskilda nätverk, vilket gjorde det möjligt för olika institutioner att kommunicera med varandra. ARPANET var alltså ett nätverk som kunde användas för att ansluta olika universitetsnätverk till varandra, till exempel olika institutioner på ett universitet. Senare skapades NSFnet för att ansluta alla datorer som var anslutna till ARPANET till varandra, så att de också kunde kommunicera med varandra. NSFNET kopplades till ARPANET för att en dator vid ett universitet skulle kunna kommunicera med en dator vid ett annat universitet. De datorer som var anslutna till NSFNET kunde kommunicera med varandra via Internet.

Vad är FTP?

File Transfer Protocol (FTP) är en metod för överföring av filer mellan datorsystem som använder TCP/IP-protokollsatsen. Användare kan använda FTP för att överföra filer mellan en dator och Internet. Det är användbart för att ladda ner stora filer, t.ex. en video eller ett spel, som du vill dela med andra människor.

Internetdagen

Internet som vi känner det idag uppfanns av en svensk datavetare, irlwind utformades och infördes av den amerikanska militären som ett sätt att hålla kontakten med astronauterna i rymden. Den 20 augusti 1969 överfördes det första meddelandet via Internet via det så kallade Arpanet – den underliggande infrastrukturen för det hela. Detta innebär att Internet uppfanns den 20 augusti, det exakta datumet är inte känt. Den första personen som uppfann Internet var den amerikanske datavetaren, den amerikanske ingenjören och vetenskapsmannen Leonard Kleinrock, som vid den tiden var professor vid Massachusetts Institute of Technology i Boston. Han hade letat efter ett sätt att överföra data mellan två datorer med hjälp av telefonsystemet.

NSFNet

I och med att överföringen via telefonsystemet var framgångsrik såg Kleinrock snart potentialen i att använda det för att överföra data. Han skrev därför ett program som kunde skicka ett ”eko” av ett meddelande via telefonnätet. Mitt i natten den 29 oktober 1969 sändes det första meddelandet via Internet vid Massachusetts Institute of Technology i Boston. Den första datorn som var ansluten till Arpanet var University of California i Los Angeles, och den första datorn som den var ansluten till var California Institute of Technology. Internet hade nu ett fåtal anslutningar, och Kleinrock förväntade sig att det skulle växa ännu mer när försvarsdepartementet, militärens forskningsorganisation, beslutade att investera i den nya tekniken.

Miljöpåverkan

Det dröjde inte länge innan människor märkte att internet var ett verktyg med stora möjligheter. Vid Kaliforniens universitet i Los Angeles skrev astronomen Fred Espenak ett program som automatiskt gjorde en kalender för hela världen utifrån astronomiska data. Detta innebar att NASA:s personal inte längre var beroende av den egna personalens beräkningar, utan kunde använda Internet för att ta reda på när deras satelliter skulle skjutas upp. En läkare i Nigeria utvecklade ett program som kunde ta blodprover från människor i hans område och analysera dem. Han kunde nu undersöka sina patienter på distans, och det program han utvecklade var så framgångsrikt att det snart användes över hela världen.

HTTP och HTTPS

I Internets tidiga dagar var det inte möjligt att utnyttja hela datakapaciteten. Istället kunde man definiera hur mycket data man ville skicka, och den skulle sedan gå via många olika datorer tills den nådde sin destination. Detta innebar att du egentligen bara fick en liten mängd data per dator. För att lösa detta problem kom utvecklarna på idén att använda Hypertext Transfer Protocol – ”HTTP” som fortfarande är en av de viktigaste delarna av Internet idag. Detta innebär att en webbläsare automatiskt kan bestämma hur mycket data som ska skickas till nästa dator. Secure Hypertext Transfer Protocol var en ny idé när det gällde internet, men det har gått vidare och blivit en viktig del av vårt samhälle idag. HTTPS-protokollet används för att se till att de data som skickas är säkra.