Vad är darknet (dark web)?

Dark web, även kallad darknet, är en krypterad del av internet som inte indexeras av sökmotorer och kräver specifik konfiguration eller auktorisering för att få åtkomst. Även om darknet ibland framställs som en plats som är hem av kriminella element, används den också av personer som kräver integritet av helt lagliga skäl, såsom utbyte av affärsinformation eller kommunikation av politiska aktivister.

Information kan utbytas via en krypterad peer-to-peer-nätverksanslutning (P2P) eller genom att använda ett överläggsnätverk, såsom Tor-webbläsaren. Anonymiteten som dessa nätverk ger har bidragit till deep webs rykte om att hysa illegal verksamhet.

Hur når man darknet?

Darknet-tjänster nås via en webbläsare som använder webbläsarprogrammet Tor. Tor är gratis programvara för att möjliggöra anonym kommunikation.

Användare installerar programvaran på sina datorer och ansluter till den mörka webben genom att skapa ett krypterat nätverk mellan sin dator och en dator på dark web. På grund av nätverkets kryptering är IP-adressen för den dator som ansluter till den mörka webben osynlig, vilket skymmer användarens plats.

Tor kan användas för att komma åt darknet-tjänster, inklusive webbplatser, forum, instant messenger-kanaler och fildelningstjänster. Varje darknet-webbplats är endast tillgänglig via webbläsarprogramvaran som används för att komma åt den.

Förutom att dölja sin IP-adress, krypterar programvaran också all information som sänds över nätverket och krypterar data så att inte ens webbplatsoperatören kan se vad som sänds.

Vad är skillnaden mellan dark web och deep web?

Dark web och deep web är båda delar av internet som endast är tillgängliga genom en specifik metod eller ett specifikt program. Darknet är ett krypterat nätverk som endast är tillgängligt genom användning av Tor, medan deep web är vilken del av internet som helst som inte är lätt tillgänglig för sökmotorer. Förenklat kan man säga att darknet blivit en del av deep web.

Dark web indexeras inte av sökmotorer, som Google, och dess innehåll kan inte ses eller sökas via en vanlig dator. Den ”mörka webben” kallas ofta för den ”dolda” eller ”skuggade” webben eftersom den existerar utanför gränserna för vanliga sökmotorer på internet som Google.

Vem använder dark web?

På grund darknets anonymitet och integritet har det blivit en populär domän för cyberkriminell aktivitet, särskilt inom området för drogförsäljning och barnpornografi online. Men dark web är också värd för legitim användning, som användningen av darknet-marknader för att hitta produkter eller engagera sig i affärstransaktioner.

Är dark web olaglig?

Nej. Dark web är inte olaglig, trots att den ofta förknippas med kriminell verksamhet. Den ”mörka webben” indexeras inte av sökmotorer, så den kan inte hittas via Google, Bing eller andra vanliga sökmedel.

När internet först utvecklades, föreställde man sig att det skulle vara ett pålitligt, offentligt verktyg tillgängligt för alla. Tyvärr har detta inte visat sig vara fallet, eftersom många delar av internet används för illegala aktiviteter.

Är dark web farligt?

Nej. Dark web är inte farligt, och det är inte farligare än det vanliga internet. Den ”mörka webben” är helt enkelt en del av internet som har samma skydd som resten av internet har, med tillägget av det extra lagret av kryptering.

Summering gällande dark web


Sammantaget är dark web inte farlig och är helt enkelt en del av internet som har samma skydd som resten av internet har. Darknet markets, som är handelsplattformarna på darknet, är helt enkelt en typ av internetwebbplats som kan hittas på dark web. Om en användare vill komma åt en darknet-marknad behöver de bara hitta en darknet-webbläsare och börja surfa. Dark web är helt enkelt en del av internet som inte indexeras av sökmotorer, men den existerar utanför gränserna för vanliga internetsökmotorer som Google.