IDS och IPS: Vad är det och hur funkar det

Vad är IDS?

IDS används för att övervaka nätverk och system för skadlig aktivitet. Det är särskilt användbart om du vill kunna reagera på en attack utan att behöva stoppa nätverkstrafiken helt. Du kan använda en IDS för att övervaka nätverkstrafik efter specifika hot eller för att se vilka applikationer som används.

En IDS kan använda signaturer för kända attacker för att bestämma om trafik ska blockeras eller tillåtas igenom. IDS kan vara enkla eller komplexa beroende på dina behov. Vissa människor använder en IDS för att endast övervaka vissa datorer medan andra använder den för att övervaka hela nätverket.

Ett intrångsdetekteringssystem (IDS) övervakar också vilka hot som används i det vilda och för en logg över attackerna så att du kan analysera dem och se vad som hände.

Vad är IPS?

Ett intrångsskyddssystem (IPS) är utformat för att stoppa attacker innan de börjar. Om en signatur för en attack upptäcks på ditt nätverk tar en IPS automatiskt kontroll över nätverkstrafiken och stoppar attacken innan den påverkar ditt nätverk. Nätverkstrafiken tillåts sedan flyta normalt igen.

Ett intrångsskyddssystem kan användas för att skydda nätverk från attacker samt för att skydda enskilda användare från att komma åt olämpliga webbplatser. Vissa system för förebyggande av intrång kan också användas som ett policytillämpningssystem, vilket blockerar vissa typer av nätverkstrafik.

Hybridmolnmiljöer har blivit vanligare de senaste åren. Dessa miljöer kombinerar fördelarna med både offentliga och privata molnmiljöer. Hybridmolnmiljöer kan öka risken eftersom de gör det lättare för en organisation att dela osäkra resurser mellan lokala och molnmiljöer.

Ett intrångsskyddssystem kan skydda hybridmolnmiljöer från externa hot; dessa system kan dock inte stoppa alla typer av attacker som kan inträffa i hybridmolnmiljöer, inklusive cyberspionage, datamanipulation och identitetsstöld.

Vilka skillnader är det mellan IDS och IPS?

IDS – Ett intrångsdetekteringssystem som övervakar nätverkstrafik för skadlig aktivitet och varnar dig sedan med ett larm eller loggar trafiken för analys. Du kan använda ett enkelt eller komplext system beroende på dina behov. Vissa människor använder ett intrångsdetekteringssystem för att endast övervaka vissa datorer medan andra använder det för att övervaka hela nätverket.

Ett intrångsdetekteringssystem övervakar nätverkstrafiken för skadlig aktivitet och varnar dig sedan med ett larm eller loggar trafiken för analys. Du kan använda ett enkelt eller komplext system beroende på dina behov. Vissa människor använder ett intrångsdetekteringssystem för att endast övervaka vissa datorer medan andra använder det för att övervaka hela nätverket.

IPS – Ett intrångsskyddssystem som är utformat för att stoppa attacker innan de börjar. Om en signatur för en attack upptäcks på ditt nätverk tar en IPS automatiskt kontroll över nätverkstrafiken och stoppar attacken innan den påverkar ditt nätverk.

Vad är bättre, IDS eller IPS?

IDS är ett effektivt verktyg, men det kan inte stoppa en angripare som vet exakt vad han eller hon gör. IPS är ett effektivt verktyg, men det kan inte identifiera vilken typ av attack som har inträffat.

För att stoppa båda typerna av attacker måste du använda en hybridlösning. Majoriteten av säkerhetsincidenter och problem uppstår i hybridmiljöer. Genom att använda hotdetektion, utredning och svarstjänster från en pålitlig partner kan organisationer avsevärt minska riskerna i hybridmiljöer.