Vad är egentligen en molntjänst? Vilka typer finns det?

Vad är en molntjänst?

En molntjänst är en tjänst som finns i en molninfrastruktur. Det kan vara en molnplattform som Amazon Web Services (AWS) eller Microsoft Azure, eller en molntjänstleverantör som tillhandahåller sina tjänster ovanpå en molnplattform.

Leverantörer av molntjänster erbjuder vanligtvis många av samma tjänster, men oftast med ett extra lager av leverantörsspecifika funktioner och tjänster. Molntjänster skiljer sig från traditionella erbjudanden av programvara på plats och värdprogram på ett antal viktiga sätt.

Vanligtvis behöver användarna inte särskilt kraftfulla datorer eller annan programvara än operativsystem, webbläsare och en uppsättning program som körs via webbläsaren. En leverantör av molntjänster kan använda virtualisering, datasäkerhet och annan teknik för att vara värd för infrastrukturen för molntjänsten och tillhandahålla de datorresurser som krävs.

Användarna får tillgång till tjänsten var som helst via Internet. Molntjänsterna omfattas av de allmänna tillgänglighetsbegränsningar som gäller för den underliggande molnvärden. Om en värd går sönder kan tjänsten automatiskt överföras till en annan värd, utan att användningen avbryts. Detta står i kontrast till traditionell programvara, som kan finnas på en plats med en enda värd.

Historik över molntjänsternas framväxt

Sedan World Wide Web introducerades i mitten av 1990-talet har användarna krävt att alltid ha tillgång till affärsprogram och data. I början av 2000-talet ledde detta till att de första webbaserade tillämpningarna lanserades och till en boom i verksamheten för webbhotell för webbaserade tillämpningar. Men kostnaderna för hosting ökade ständigt och webben användes knappast för säkerhetskopiering av data. Efterfrågan på robusta och skalbara molntjänster ökade parallellt med företagens krav på molntjänster. I och med den snabba ökningen av datorkraft och utvecklingen av molnplattformar fanns det en möjlighet att skapa en standardiserad molntjänstmodell.

Olika typer av molntjänster

Det finns många olika typer av molntjänster. Några av de mest populära är infrastruktur som tjänst (IaaS), programvara som tjänst (SaaS), plattform som tjänst (PaaS) och marknadsplatser.

  • IaaS – Denna tjänst ger användaren en virtuell dator. Ägaren till den virtuella datorn är molntjänstleverantören. Den virtuella datorn finns i molninfrastrukturen och användaren får tillgång till den var som helst via Internet.
  • SaaS – Denna tjänst ger användaren ett programpaket som körs på deras dator. Användaren får tillgång till programvaran var som helst via Internet.
  • PaaS – Denna tjänst ger användaren ett lager som ligger ovanpå datorn. Konsumenten äger inte den kod som körs på datorn.
  • Marknadsplats – En marknadsplats är en plats där användare kan hitta och få tillgång till en mängd olika tjänster. Marknadsplatsen är inte värd och äger inte tjänsterna.

Offentligt moln

Ett offentligt moln är en molntjänst som är tillgänglig för alla som har en Internetanslutning. Offentliga moln har vanligtvis en mängd olika prismodeller, inklusive abonnemang, mätning av användning och pay-as-you-go. Den största fördelen med offentliga moln är att de är tillgängliga för alla som har en Internetanslutning.

Ett offentligt moln kan drivas av ett enda företag eller en samling företag. I det första fallet brukar det kallas för ett moln med en enda hyresgäst/privat moln, eftersom molnet ligger på en enda fysisk server. I det senare fallet brukar det kallas ett moln med flera hyresgäster/offentligt moln, eftersom molnet drivs av flera företag på fysiska servrar.

Privat moln

Ett privat moln är en typ av moln som delas av olika företag. Ett företag driver sitt eget privata moln, som sedan nås av andra företag via det privata molnet, vilket ibland kallas för en ”värdmiljö”. Privata moln är mer skalbara än offentliga moln eftersom de drivs av ett enda företag.

Privata moln är också säkrare än offentliga moln eftersom de drivs av ett enda företag. Ett privat moln ägs och förvaltas vanligtvis av det företag som är värd för det. Ett privat moln kör vanligtvis en enda typ av programvara, t.ex. interna program eller program som stöder affärsprocesser, eller så kan det vara utformat för att köra flera olika typer av programvara.

Hybridmoln

Ett hybridmoln är en kombination av ett privat moln och ett offentligt moln. Hybridmoln liknar offentliga moln i det avseendet att de är tillgängliga för alla som har en Internetanslutning och de har vanligtvis en mängd olika prismodeller.

Den största skillnaden är att hybridmoln vanligtvis innehåller komponenter från både ett offentligt moln och ett privat moln. Ett hybridmoln kan till exempel bestå av en del som är värd i ett offentligt moln och en del som körs i ett privat moln.

Hybridmoln gör det möjligt för företag att använda de bästa funktionerna hos olika molnleverantörer. Ett företag kan till exempel köra sina redovisnings- och lönesystem i ett privat moln, som är säkrare än ett offentligt moln med mindre kontroll över kostnaderna. Å andra sidan kan företaget tycka att det offentliga molnet är mer skalbart.

Exempel på populära molntjänster

Molntjänster är numera vanligt förekommande inom många olika sektorer, från tillverkning till hälso- och sjukvård, från underhållning till finansiella tjänster.

Några av de vanligaste fokusområdena för molntjänster är:

  • Molnlagring: Här lagrar användarna sina data i molnet, som nås och hanteras med hjälp av programvara. Populära molnlagringstjänster inkluderar Amazon S3, Microsoft Azure Blob storage, Google Cloud Storage, IBM Cloud data lake storage, Oracle Exalogic storage, Oracle Coherence och Box.io cloud storage.
  • Plattformar för molndatorer: Dessa är huvudkomponenterna i en molntjänst. De omfattar den molninfrastruktur som är värd för molntjänsten, t.ex. molntjänstplattformen som drivs av AWS eller Microsoft Azure. Molnplattformen omfattar också programvarukomponenterna, t.ex. molndatabasen, som erbjuder SQL- och NoSQL-alternativ, och programvaran som körs ovanpå plattformen, t.ex. Microsoft Office 365. –
  • Molntjänster: De tjänster som erbjuds av molnplattformen. Microsoft Azure erbjuder till exempel molntjänster som virtuella maskiner och webbhotell. AWS erbjuder molntjänster som EC2 och S3.
  • Molnbaserade tillämpningar: Dessa är program som använder molnplattformens tjänster. Amazon Web Services (AWS) erbjuder en rad olika alternativ för att köra applikationer, till exempel på EC2, S3 eller ett typiskt IaaS-moln.
  • Nätverkstjänster i molnet: Den här typen av tjänster använder sig av molnplattformar för att tillhandahålla skalbarhet och tillförlitlighet. AWS tillhandahåller till exempel ett högpresterande nätverk som alltid är tillgängligt.

Populära programmeringsspråk för att utveckla program i molnet

Många företag använder numera molnet för att utveckla program. Det är dock inte lätt för företagen att bestämma vilket programmeringsspråk de ska använda för sina tillämpningar. För att hjälpa företag att välja ett programmeringsspråk för kodning av program i molnet erbjuder Amazon ett verktyg för val av språk i molnet (Cloud Language Choice), som förenklat hela processen vad gäller programutveckling.

Molntjänsternas framfart, trots att de funnits rätt länge nu, är inte över på långa vägar. Det som vi vanligtvis laddade ner som vanlig programvara förr i tiden, håller snabbt på att ersättas av molntjänster. Inom kort kommer nästan 100% av mjukvaran vad gäller vardaglig dator- och internetanvändning finnas i molnet.