Operativsystem – Definition och genomgång

Vad är ett operativsystem?

Ett operativsystem hanterar en dators processor, minne och andra resurser för att underlätta för programvaran som körs på datorn. Detta inkluderar de tjänster som hanterar in- och utdata mellan datorn och användaren, och operativsystemet hanterar hur information visas och skrivs ut på datorns bildskärm.

Ett operativsystem ansvarar för att hantera en dators resurser, t.ex. processorn, minnet och kringutrustning. Det styr hur datorn presenterar sitt visuella gränssnitt, inklusive storleken och utseendet på knappar och andra kontroller i datorns grafiska användargränssnitt (GUI).

Operativsystemet ansvarar för schemaläggning av uppgifter och bestämmer vilka uppgifter som körs vid vilka tidpunkter. Det kan också hantera säkerheten för att se till att vissa uppgifter får köras.

De vanligaste operativsystemen som används idag är Windows, MacOS och Linux

Vad är en dator i sammanhanget?

En dator är en enhet som förstår och manipulerar information genom att bearbeta instruktioner. En dator kan vara en dator i vidare bemärkelse, t.ex. en surfplatta, en smartphone, en stationär dator eller en serverdator.

Förteckning över vanliga datoroperativsystem

 • Microsoft Windows XP, 8, 10, 11
 • MacOS
 • iOS
 • Android
 • Microsoft Windows Server 2000, 2008, 2012, 2016
 • Linux
 • Solaris
 • FreeBSD

Vad är MacOS?

MacOS är det operativsystem som används i Apples produkter. MacOS kom till när Apple köpte NeXT 1996.

I och med lanseringen av macOS Mojave i september 2018 lanserades den senaste versionen av MacOS. Den här versionen av MacOS är helt omgjord och baserad på den senaste tekniken.

Apple har också implementerat maskininlärning och ett nytt system för hantering av appar. Den senaste versionen av MacOS har också en ny funktion för att manipulera foton.

Vad är Windows?

Windows är det vanligaste operativsystemet som används i kommersiella datorer och hemdatorer idag. Microsoft släppte Windows 3.0 i maj 1992 som en efterföljare till Windows 1.0. Det släpptes första gången 1983 med ett grafiskt användargränssnitt med namnet ”Windows 3.0”.

Windows 3.1 släpptes första gången 1990, Windows 95 i augusti 1995, Windows 98 i juni 1998 och Windows 2000 i augusti 2000. Windows, som utvecklats av Microsoft, är ett operativsystem som används för att köra tillämpningsprogram som ordbehandlare, kalkylprogram och spel.

Idag finns Windows tillgängligt för datorer som körs på de flesta hårdvaror, inklusive bärbara datorer, stationära datorer, surfplattor och smartphones. Idag använder de flesta windowsanvändare Windows 11.

Om vi endast avser datorer (desktops) så har windows en marknadsandel på nästan 75%, kontra Mac OS X som har ca 15%.

Vad är Linux?

Linux är ett operativsystem med öppen källkod som bygger på Unix. Det skapades ursprungligen av Linus Torvalds för personligt bruk, men har sedan dess blivit alltmer populärt och används nu av miljontals människor på servrar och inbyggda enheter runt om i världen.

Linux har blivit det tredje mest använda operativsystemet i världen, efter Windows och Mac OS. Det används i ett stort antal olika enheter, från smartphones och surfplattor till superdatorer och medicinska apparater.

Linux skapades som ett alternativt operativsystem till Unix, som ursprungligen utvecklades av AT&T och IBM som ett kommersiellt operativsystem för affärsbruk. Det släpptes som programvara med öppen källkod 1991, en utveckling som nu har gjort det till ett populärt alternativt operativsystem i sin egen rätt.

Vad är BSD?

BSD står för Berkeley Software Distribution. BSD är ett operativsystem som utvecklades vid University of California, Berkeley. Det är avsett att köras på datorer som använder Unix-liknande operativsystem. BSD är fri programvara med öppen källkod, vilket innebär att den distribueras fritt och att källkoden är fritt tillgänglig för alla att titta på och använda.

Vad är Unix och hur jämförs det mot Windows NT?

Unix är en grupp operativsystem som utvecklades på Bell Laboratories av Ken Thompson i början av 1970-talet på begäran av American Telephone and Telegraph Company för användning i deras telekommunikationsutrustning. Systemet finns nu tillgängligt gratis och används av företag och myndigheter runt om i världen.

Microsoft har släppt en version av sitt Windows-operativsystem (Windows NT) som påminner om Unix.

De två operativsystemen har många likheter, bland annat:

 • Både Unix och Windows NT använder ett filsystem som kallas hierarkiskt filsystem.
 • Både Unix och Windows NT använder samma typ av operativsystem som kallas kärna.
 • Både Unix och Windows NT använder ett programmeringsspråk som kallas C eller C++.

Operativsystemets funktioner

I exemplet nedan listas några av funktionerna i ett operativsystem:

Systemklassificering

Systemet klassificerar objekt i systemet enligt deras typ. De kan kategoriseras i olika klassificeringar, t.ex. program, dokument och mappar.

Processhantering

Operativsystemet hanterar de processer som körs på en dator. Det styr utförandet av processer genom att schemalägga dem så att de körs vid en viss tidpunkt och i en viss ordning. Det hanterar också tilldelningen av systemresurser, t.ex. minne och processorkapacitet, till de olika processerna.

Resurshantering

Operativsystemet hanterar de resurser som finns tillgängliga på en dator. Dessa resurser omfattar minne, diskutrymme och nätverksanslutning.

Nätverk

Operativsystemet hanterar nätverkskonfigurationen på en dator. Detta inkluderar att konfigurera och hantera nätverksanslutningar till enheter som skrivare eller andra datorer.

Säkerhet

Operativsystemet hanterar säkerheten på en dator. Det förhindrar att skadliga program får tillgång till datoranvändarens filer och raderar dokument.