Vad är en server och vilken funktion har det?

Vad är en server?

En server är ett program som är utformat för att köras på en dator och tillhandahålla tjänster till andra datorer. Det vanligaste scenariot är att en enda dator tillhandahåller funktioner som kan nås av ett antal ”klienter” samtidigt.

Till exempel är en webbservers roll att tillhandahålla sidor med information, till exempel en webbplats, till klienter. Det finns många olika typer av servrar, var och en med sitt eget specifika syfte. Webbservrar serverar sidor till klienter som kommer åt World Wide Web.

Filservrar lagrar och hanterar data på ditt nätverk. Nätverksservrar utför funktioner som att dirigera datapaket och hantera nätverksanslutningar. Databasservrar hanterar stora datalager, till exempel ett företags ekonomiska register.

Hur servrar fungerar

Serverdatorer är designade för att köras kontinuerligt 24/7 utan att behöva en mänsklig operatör. De kallas ”virtuella” servrar eftersom de finns i ett program på en fjärrdator. Den här fjärrdatorn är den faktiska servern och den är känd som ”värddatorn”.

Servern tar emot förfrågningar från fjärrklienter, bearbetar förfrågningarna och svarar med den begärda informationen. De flesta virtuella servrar körs på moderna, höghastighetsdatorer, ofta med flera processorer, Gigabit Ethernet och snabb lagring.

Vissa virtualiseringsprogram tillåter användning av äldre datorer som är mindre sannolikt att underhållas av en mänsklig operatör. Virtualiseringsprogrammet tar över fjärrdatorns drift så att det verkar vara samma dator som kör den virtuella servern.

Olika typer av servrar

  • Webbserver: ett datorprogram som serverar begärda HTML-sidor eller filer. I det här fallet fungerar en webbläsare som klient.
  • Applikationsserver: ett program i en dator i ett distribuerat nätverk som tillhandahåller affärslogiken för ett applikationsprogram.
  • Proxyserver: programvara som fungerar som en mellanhand mellan en slutpunktsenhet, till exempel en dator, och en annan server från vilken en användare eller klient begär en tjänst.
  • E-postserver: ett program som tar emot inkommande e-postmeddelanden från lokala användare — personer inom samma domän — och fjärravsändare och vidarebefordrar utgående e-postmeddelanden för leverans.
  • Virtuell server: ett program som körs på en delad server som är konfigurerad på ett sådant sätt att det verkar för varje användare att de har fullständig kontroll över en server.
  • Bladserver: ett serverchassi som innehåller flera tunna, modulära elektroniska kretskort, så kallade serverblad. Varje blad är en server i sin egen rätt, ofta dedikerad till en enda applikation
  • Filserver: en dator som ansvarar för central lagring och hantering av datafiler så att andra datorer i samma nätverk kan komma åt dem.
  • Policyserver: en säkerhetskomponent i ett policybaserat nätverk som tillhandahåller auktoriseringstjänster och underlättar spårning och kontroll av filer.
  • Databasserver: denna server ansvarar för att vara värd för en eller flera databaser. Klientapplikationer utför databasfrågor som hämtar data från eller skriver data till databasen som finns på servern.
  • Skrivarserver: denna server ger användare åtkomst till en eller flera nätverksanslutna skrivare – eller skrivarenheter som vissa serverleverantörer kallar dem. Skrivarservern fungerar som en kö för de utskriftsjobb som användare skickar. Vissa skrivarservrar kan prioritera jobben i utskriftskön baserat på jobbtypen eller vem som skickade utskriftsjobbet.

Serverkomponenter

Programvaran som kör en server kan innehålla ett antal olika komponenter. De viktigaste är operativsystemet och virtualiseringsmjukvaran. Operativsystemet innehåller stöd för serverns hårdvara. Den ansvarar för datorns drift, inklusive hantering av hårdvaruresurser som minne, diskutrymme och processortid.

Virtualiseringsprogramvara skapar en virtuell maskin på värddatorn, vilket ger varje virtuell maskin sin egen virtuella hårdvara. Den virtuella hårdvaran kan användas av den virtuella maskinen, även om den finns på värddatorn.

Krav på serverprogramvara

Den vanligaste servermjukvaran är en variant av Linux-kärnan med öppen källkod, men det finns många alternativ. Vissa virtualiseringsprogram är skrivna speciellt för användning med servrar, men de flesta är utformade för att fungera med affärsbehov.

Om du funderar på att köra en virtuell server baseras urvalsprocessen till stor del på den virtualiseringsprogram du väljer. Det finns ett antal bästa praxis när det gäller att välja rätt virtualiseringsprogramvara för dina serverbehov.

Stationära datorer vs servrar

Datorer i ett typiskt hem eller litet kontor är designade för kortvarig användning och är i allmänhet begränsade till fyra eller färre virtuella maskiner. En virtuell maskin är en virtuell dator som körs inuti en annan dator.

En serverdator, å andra sidan, kan vara värd för dussintals eller till och med hundratals virtuella maskiner samtidigt. Ju större server, desto kraftfullare krävs datorn för att köra den. Med virtualiseringsprogramvara kan samma serverdator köra virtuella maskiner hemma eller på en företagsplats. Samma dator som används för hem- eller småföretagsändamål kan fungera som en server för ett företag.