World Wide Web: Historien bakom och dess funktion

Vad är World Wide Web?

World Wide Web – även känd som webben, WWW eller W3 – hänvisar till alla offentliga webbplatser eller sidor som användare kan komma åt på sina lokala datorer och andra enheter via internet.

Dessa sidor och dokument är sammanlänkade med hjälp av hyperlänkar som användare klickar på för information. Denna information kan vara i olika format, inklusive text, bilder, ljud och video.

Hur World Wide Web fungerar

Webben är ett system av sammankopplade datorer som kommunicerar med varandra via Internet. När du använder webben ansluter din dator till en server i andra änden och begär en fil, som ett HTML-dokument, som innehåller all information som din webbläsare behöver för att visa dokumentet.

När du klickar på en länk eller skriver in text i webbläsaren skickas förfrågan till servern igen, med den tillagda informationen att du begär en länk till en specifik plats på servern. Servern returnerar sedan den begärda filen, eller en felkod om filen inte hittas.

I det här skedet vet inte din dator om filen du begärde har ändrats sedan den senast begärdes, eftersom filen är lagrad på servern som ligger halvvägs runt jorden.

World Wide Webs historia

Webben uppstod i början av 1980-talet som ett sätt att koppla ihop datorer. Det var dock inte förrän Tim Berners-Lee, en brittisk datavetare, uppfann den första webbläsaren 1989 som webben hade ett syfte.

Berners-Lee utvecklade webben för att länka samman akademiska institutioner i Storbritannien, USA och Australien. Hans mål var att etablera ett informationssystem som skulle underlätta interinstitutionell kommunikation och underlätta delning av akademiska resurser mellan flera institutioner.

Webbläsarens utveckling och tillväxten av World Wide Web

I början av webbläsarna var enkla program som skulle visa statiska dokument. I mitten av 1990-talet blev Internet Explorer och Netscape de dominerande webbläsarna för PC:n eftersom de stödde Java och ActiveX, två tekniker som gav ett brett utbud av multimediafunktioner.

I slutet av 1990-talet började dock Internet bli en relevant informationskälla utanför PC:ns räckvidd. 1997 hölls World Wide Web Conference av Internet Society i Frankrike, och deltagare från hela världen samlades för att diskutera vad webben kunde vara. Konferensen markerade första gången webben var ett ämne för global konversation.