Hur skickar man krypterad e-post?

Vad är krypterad e-post?

Krypterad e-post, ibland kallad end-to-end-kryptering, är processen att kryptera och koda ett meddelande så att det bara kan läsas av den avsedda mottagaren, som om det hade varit i en låst låda. Det är motsatsen till vad som händer när din e-post är ”i klartext” – alla som har en dator och lite kunskap kan läsa den.

Vad är bra med krypterad e-post?

Krypterade e-postmeddelanden kan användas för att skydda känslig information som bankkontonummer, kreditkortsnummer eller annan finansiell data. De kan även användas för juridiska frågor där känslig information om enskilda är inblandad. Dessa användningar är särskilt viktiga med ökningen av cybersäkerhetshot och dataintrång. End-to-end-kryptering kan användas för att skydda e-post från i stort sett oanmäld och obehörig avlyssning.

Vad är dåligt med krypterad e-post?

Krypterade e-postmeddelanden har också vissa nackdelar. De kan inte vidarebefordras lätt. Mottagarna måste öppna meddelandet från sin inkorg för att se innehållet. Dessutom kan innehållet endast ses av de avsedda mottagarna.

Hur skickar jag krypterad e-post?

Most email services are currently not built with end-to-end encryption as a default. Additionally, a lot of email providers such as Yahoo, Gmail, Hotmail and Microsoft Outlook do not support it. So you may have to install a third-party email client such as Thunderbird, Outlook, AOL Mail or Mailfense. For example, Microsoft Outlook has an option called ”Incoming Encryption” which can be turned on in the account settings of the email account. If a user is using an email account that doesn’t support end-to-end encryption, they can still enable it on their own computer. The steps for setting up encrypted email are as follows.

De flesta e-posttjänster är för närvarande inte byggda med end-to-end-kryptering som standard. Dessutom stöder många e-postleverantörer som Yahoo, Gmail, Hotmail och Microsoft Outlook inte det. Så du kan behöva installera en e-postklient från tredje part som Thunderbird, Outlook, AOL Mail eller Mailfense. Till exempel har Microsoft Outlook ett alternativ som heter ”Inkommande kryptering” som kan aktiveras i kontoinställningarna för e-postkontot. Om en användare använder ett e-postkonto som inte stöder end-to-end-kryptering, kan de fortfarande aktivera det på sin egen dator.