Vad är källskydd?

Vad är källskydd?

Källskydd är en rättighet som tillerkänns journalister enligt lagarna i många länder, såväl som enligt internationell lag. Det är en sköld som skyddar journalister och deras källor från att tvingas avslöja identiteten på deras konfidentiella källor.

Varför är källskydd viktigt?

Om du är journalist och får ett tips om att myndigheterna har för avsikt att slå till mot en viss byggnad, kan du ha en historia att berätta. Denna information kan hjälpa till att avslöja regeringens missförhållanden och korruption, eller kanske kasta ljus över regeringens politik som allmänheten har rätt att veta om.

Men om du avslöjar din källa och myndigheterna gör en razzia i byggnaden har du ingen ytterligare historia att berätta och kan till och med själv hamna i fängelse.

Vilka olika källor använder journalister?

Journalister kan använda en mängd olika källor i sina undersökningar. Några av de vanligaste inkluderar officiella regeringskällor, brottsbekämpning, medlemmar av allmänheten, experter och whistleblowers. Utöver detta finns det dock en rad andra källor som regelbundet används av journalister.

Dessa inkluderar konfidentiella källor, eller de som har information som inte är allmänt känd, och whistleblowers, som ofta är personer som kan avslöja felaktigheter inom en regering eller organisation, som har valt att avslöja information snarare än att hålla tyst.

När räknas inte källskydd?

Journalister skyddas från att avslöja sina källor endast om de gör det för att undersöka och rapportera nyhetsvärdig information. Om du använder någons information för att få en personlig fördel, som att få fler läsare eller tittare till din show, agerar du inte i publikens bästa och bryter mot källskyddslagarna.

Vilka källor kan du lita på?

Som journalist kan du behöva fatta beslut om vilka källor du ska använda och vilka du ska kassera. Du kanske tycker det är bra att tänka på dina källor i termer av vem som är mer pålitlig än andra. Pålitlighet är kärnan i källskyddet. Som journalist måste du bestämma vem du kan lita på..