Vad är en källa?

Vad är en källa?

En källa är en person som tillhandahåller information till journalister, antingen direkt eller genom en mellanhand. Informationen kan komma i valfritt antal format: ljud, video, text, bilder eller information som tidigare har spelats in.

Journalister kan ha källor som är insiders, till exempel inom polisavdelningen, militären eller regeringen. De kan också ha källor som är externa källor, såsom ögonvittnen till ett brott, ett offer för ett brott eller ett vittne till en affärsaffär. Källor kan också vara personer som inte är direkt involverade i ämnet för en berättelse men känner till det från en annan källa.

Hur vet man om en källa är pålitlig?

Det finns många sätt att avgöra om en källa är pålitlig: Är de som de säger att de är? Är de en insider eller outsider? Är de pålitliga? Har de rykte om sig att vara trovärdiga? Och passar de bra för historien?

Vad är en primär källa?

En primär källa är ett förstahandsdokument eller ett vittne till en händelse som anses tillförlitlig eftersom de har direkt kunskap om händelsen. Inom journalistiken är primärkällor källor som spelas in och/eller bevittnas, och som sedan används som bevis i en nyhet.

Informationen de tillhandahåller anses vara mer tillförlitlig än sekundära källor eftersom de har direkt kunskap om händelserna medan sekundära källor bara har andrahandskännedom. Det finns många former av primära källor, inklusive brev, e-postmeddelanden, fotografier, videor, fysiska poster och ljudinspelningar.

Normalt, för att vara en giltig primärkälla, måste källan vara den ursprungliga författaren till informationen. Till exempel, om en anställd i ett företag skriver ett brev om ett affärsbeslut, är det brevet en sekundär källa, inte en primär källa. Om den anställde däremot skrev brevet efter att affärsbeslutet ägde rum, är det brevet en primär källa.

Vad är en sekundär källa?

En sekundär källa är en person som har lämnat förstahandskännedom om en händelse, men informationen som de har fört vidare har antingen direkt eller indirekt hämtats från en primär källa.

Till exempel, om en person läser en nyhet om en viss person, och sedan pratar med en vän som också läser berättelsen, är den vännen en sekundär källa för nyheten. Sekundära källor är normalt personer med direkt kunskap om en händelse som sedan delar den kunskapen med en annan person.

Journalister föredrar normalt att använda sekundära källor eftersom de kan vara mindre tillförlitliga än primära källor och ofta kan vara mindre tillförlitliga än varandra.

Olika typer av källor

 • Personlig källa – En källa som har lämnat information personligen. Detta inkluderar både formella intervjuer, som de som genomförs i ett nyhetsrum, och tillfälliga samtal.
 • Dokumentkälla – En skriftlig källa som ett brev, dagboksanteckning, e-post eller myndighetsdokument.
 • Ljudkälla – En inspelad källa som en inspelning av ett telefonsamtal, ett band av en radiosändning eller en inspelning av ett möte.
 • Visuell källa – En visuell källa som ett fotografi, en video eller ett diagram.
 • Interaktiv källa – En källa som använder elektroniska medier för att interagera med reportern, till exempel ett e-postmeddelande, ett textmeddelande eller ett meddelande i sociala medier.

Hur kan du använda källor till din fördel?

 • Lär känna dina källor så bra som möjligt. Intervjua inte bara en källa en gång och glöm sedan bort dem. Var så vänlig och så professionell som möjligt samtidigt som du fortfarande kan ställa frågor och få information. Behandla aldrig en källa med mindre än respekt. Kom ihåg att ditt mål är att få information, inte att intervjua källan. Om en källa är oförskämd eller ohjälpsam, behandla dem som den person de är.
 • Se till att alla intervjuer du gör är dubbelkollade. Kontrollera fakta och bekräfta vad du lärt dig från andra källor.
 • Se till att du skriver ner så mycket av din intervju som möjligt, både så att du inte missar något och så att du kan vara säker på att du inte glömt något viktigt.
 • Gör anteckningar under din intervju. Skriv ner vilka källor du pratat med och vad varje person sa.
 • Se till att följa upp dina källor efter intervjun. Ge dem ditt telefonnummer, berätta för dem vad de borde ha i åtanke när de pratar med dig och nämn all information du tycker att de borde inkludera i sin berättelse.

Hur hittar du källor?

 • Gå inte bara slumpmässigt fram till folk och börja ställa frågor till dem. Fråga andra personer som du vet är involverade i ämnet du forskar om och som kanske känner personer som är involverade i ämnet.
 • Titta på webbplatser som är relaterade till ditt ämne och se om de har en ”kontakter” eller ”kontakt” sida. Om de gör det, försök att få namn och telefonnummer till personerna som anges på sidan.
 • Titta igenom onlinedatabaser och kataloger som är relaterade till ditt ämne. Många onlinedatabaser är specifika för ett visst ämne, och du kan ofta hitta källor listade i dem.
 • Hitta vänner och familjemedlemmar som är engagerade i ditt ämne och be dem om hjälp.

Hur håller du källor säkra?

 • Låt inte dina källor lämna dig i mörkret. Om du inte är säker på hur du kontaktar din källa, eller om du lämnar dem utanför en berättelse och glömmer att följa upp, låt dem veta och be dem hjälpa dig att kontakta redaktören.
 • Var försiktig med vilken information du delar med dina källor. Om du har en personlig anknytning till en viss person, se till att hålla den informationen åtskild från dina professionella källor.
 • Förvara allt som har med dina källor att göra på ett säkert ställe. Låt dem inte ligga runt ditt skrivbord, eftersom de lätt kan försvinna eller förstöras.
 • Rapportera alla hot som riktas mot dina källor. Hot kan inkludera allt från att någon tar med ett vapen till en intervju till hot om fysisk skada.

Vilka är de etiska reglerna för källor?

 • Innan du intervjuar någon, se till att du vet vem personen är och vilken roll de har i sin egen berättelse.
 • Se till att du berättar för din källa vem du är, vad berättelsen handlar om och varför du vill prata med dem.
 • Se till att din källa vet vilken information de delar.
 • Se till att din källa vet att du är journalist och kommer att använda informationen de delar.
 • Se till att du ber din källa om en skriftlig eller ljudanteckning med all information du vill använda.
 • Se till att du håller alla dina källor säkra.
 • Se till att du följer upp dina källor efter intervjuerna.