Vad betyder kryptering?

Vad betyder kryptering?

Kryptering omvandlar data så att den kan läsas med enbart kryptering och inte dechiffreras med kryptering, även om den ursprungliga informationen förstods. Kryptering är en process för att koda information för att förhindra obehörig åtkomst eller avlyssning av data.

Även om kryptering kan verka som en komplex process, är den inte komplicerad när du väl förstår principerna bakom den. Kryptering är en metod för att säkra kommunikation så att den inte kan läsas av obehöriga tredje parter.

Det används av regeringar, företag, finansiella institutioner och människor som behöver ha integritet och konfidentialitet när de gör affärer över Internet eller andra nätverk.

Hur fungerar kryptering?

Kryptering fungerar genom att ta informationen, kallad klartext, och omvandla den med ett chiffer till en ny form, kallad chiffertext. Det finns ett antal algoritmer som kan användas för att kryptera data.

Chifferet som används för att transformera informationen beror på vilken algoritm som används. Krypteringsalgoritmen omvandlar informationen till chiffertext, medan dekrypteringsalgoritmen omvandlar chiffertexten tillbaka till klartext.

Vad är en nyckel i kryptografi?

En nyckel är en bit information som används för att avkoda information krypterad med ett chiffer. Nycklar används för kryptering och dekryptering. Om en krypteringsnyckel upptäcks kan all krypterad information som gjordes med den nyckeln enkelt dekrypteras och förstås. Krypteringsnyckeln används för att konvertera klartext till chiffertext och chiffertext till klartext. För att låsa upp chiffern används nyckeln och processen börjar om igen.

Vad är syftet med kryptering?

Syftet med kryptering är att säkerställa konfidentialitet — skyddet av information från att läsas av tredje part eller avlyssnas. Det vanligaste syftet är att skydda finansiella transaktioner och känslig affärsinformation, som kundinformation eller affärshemligheter.

Kryptering är också viktigt för att skydda personlig kommunikation, som kreditkortsnummer eller annan känslig information som överförs online. Kryptering används ofta i kombination med digitala signaturer för att en avsändare ska kunna bevisa sin identitet.

Vilka är de olika typerna av kryptering?

Det finns många olika typer av kryptering. Olika typer lämpar sig för olika uppgifter och miljöer. Några av de vanligaste typerna av kryptering inkluderar symmetrisk kryptering, asymmetrisk kryptering och hashing.

  • Symmetrisk kryptering – Denna typ är en kombination av både en offentlig nyckel och en privat nyckel. Den offentliga nyckeln kan delas mellan alla, medan den privata nyckeln endast är känd av individen som använder den för att utföra kryptering.
  • Asymmetrisk kryptering – Denna typ är en kombination av en offentlig nyckel och en privat nyckel. Det liknar symmetrisk kryptering, men nycklarna som används i varje metod är olika.
  • Hashing – En hashalgoritm används för att generera en unik sträng eller en hash. Denna sträng används sedan som grund för kryptering.

Vilka är några vanliga krypteringsalgoritmer?

En av de vanligaste typerna av kryptering är hashing. Hashingalgoritmer används för att generera en unik sträng eller en hash av data. Strängen används sedan som grund för kryptering. Vanliga hashalgoritmer inkluderar MD5, SHA-1 och RIPEMD-160.

Kryptografiska hashfunktioner är utformade för att producera ett hashvärde med fast storlek som är designat för att vara nästan omöjligt att förutsäga. De två vanligaste hashalgoritmerna är MD5 och SHA-1. MD5 används för att skapa hashade strängar som är mindre i storlek än originaldata.

Men när fler datorer tittar på data blir hasharna mindre och lättare att förutsäga. Detta gör det användbart för att generera temporär data, som cookies på en webbplats eller hashade lösenord.

SHA-1 är en starkare hashalgoritm som producerar längre hashvärden som är mycket svårare att förutsäga. Detta gör den bättre lämpad för att generera långsiktiga säkerhetstokens, som ett digitalt certifikat för en webbplats.

Hur används kryptering för att skydda internetsurfandet?

Kryptering används för att skydda din internetsurfning när du använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk. Offentliga Wi-Fi-nätverk, som de som finns på kaféer och hotell, är osäkra och inte säkra att använda. Offentliga Wi-Fi-nätverk är vanligtvis osäkra eftersom de inte är skyddade med HTTPS-kryptering.

Detta innebär att alla som ansluter till nätverket kan fånga upp och läsa all data som utbyts mellan klienten och servern. Kryptering kan skydda dina data genom att använda HTTPS-kryptering. Denna typ av anslutning, även kallad säker anslutning, använder ett säkert protokoll för att skydda dina data.

HTTPS, även känd som Hypertext Transfer Protocol Secure, är en typ av kryptering som vanligtvis används för att skydda data som utbyts på Internet. Den använder en kombination av kryptografiska algoritmer för att ge säkerhet och integritet samtidigt som den ger tillförlitlighet.

Vilka är några vanliga krypteringsscenarier?

En av de vanligaste användningsområdena för kryptering är för att säkra data som utbyts mellan en klient och en server. Kryptering används vanligtvis för att skapa HTTPS-anslutningar mellan datorer och mellan webbläsare och webbplatser. Ett annat vanligt scenario är att skydda lagrad data, som filer på en dators hårddisk eller en molnbaserad tjänst, som Dropbox eller Google Drive.