Varning för falska sms från BankID eller InfoSMS: Så skyddar du dig

Vad är falska sms från BankID eller infosms

Falska sms från BankID eller InfoSMS är bedrägeriförsök som utger sig för att komma från BankID eller InfoSMS. Dessa sms kan innehålla länkar som leder till bedrägliga webbplatser som ser ut som BankID eller InfoSMS webbplatser.

Bedragare kan använda falska sms för att lura dig att lämna ut dina personliga uppgifter, till exempel ditt personnummer, lösenord eller bankuppgifter. Dessa uppgifter kan sedan användas för att göra bedrägerier i ditt namn.

Det är viktigt att komma ihåg att BankID aldrig skickar ut sms eller e-postmeddelanden som begär att du ska lämna ut personliga uppgifter eller klicka på en länk för att uppdatera dina uppgifter. Om du får ett misstänkt sms eller e-postmeddelande, bör du inte klicka på länkar eller lämna ut några personliga uppgifter.

Här är några tips för att undvika att bli lurad av falska sms från BankID eller InfoSMS:

 • Var försiktig med sms eller e-postmeddelanden som begär att du ska lämna ut personliga uppgifter eller klicka på en länk.
 • Kontrollera alltid avsändaren av sms eller e-postmeddelanden.
 • Öppna inte bilagor eller klicka på länkar från okända avsändare.
 • Om du är osäker på om ett sms eller e-postmeddelande är legitimt, kontakta BankID eller InfoSMS direkt för att verifiera det.

Hur identifierar man falska sms

Att identifiera falska sms kan vara svårt, men det finns några saker du kan titta efter för att undvika att falla offer för bedrägeri.

 1. Avsändare: Kontrollera alltid avsändaren av meddelandet. BankID kommer aldrig att skicka sms från en personlig mobiltelefon. Om avsändaren är ett nummer eller en personlig mobiltelefon, är det en varningssignal för att det kan vara en bluff.

 2. Begäran om personlig information: Bedrägerier som involverar falska sms från BankID eller InfoSMS kommer ofta att be dig om att lämna ut personlig information, till exempel ditt BankID-lösenord eller personnummer. BankID kommer aldrig att be dig om att lämna ut personlig information via sms.

 3. Grammatik och stavning: Falska sms är ofta skrivna på dålig svenska med stavfel och grammatiska fel. Om meddelandet är skrivet på dålig svenska kan det vara en varningssignal.

 4. Länkar: Bedrägerier som involverar falska sms kommer ofta att innehålla länkar till webbplatser som ser ut som BankID eller InfoSMS. Om du klickar på länken kan det leda till att du laddar ner skadlig programvara eller lämnar ut personlig information. Om du är osäker på en länk, öppna den inte.

 5. Tidsbegränsningar: Falska sms kommer ofta att ha en tidsbegränsning för att skapa en känsla av brådska. Om meddelandet innehåller en tidsbegränsning, ta dig tid att undersöka det noggrant innan du agerar.

Genom att vara uppmärksam på dessa varningssignaler kan du undvika att falla offer för bedrägerier som involverar falska sms från BankID eller InfoSMS.

Vanliga tekniker som bedragare använder

När det gäller bedrägerier via BankID eller InfoSMS, finns det flera vanliga tekniker som bedragare använder för att lura dig. Här är några av de vanligaste teknikerna:

 • Falska länkar: Bedragare kan skicka SMS eller mejl med länkar som ser ut att komma från BankID eller InfoSMS. När du klickar på länken, kan du omdirigeras till en falsk webbplats som ser ut som den riktiga. På den falska webbplatsen kan du uppmanas att ange dina personliga uppgifter, som kan användas för att stjäla din identitet eller göra bedrägerier i ditt namn.

 • Falska telefonnummer: Bedragare kan också ringa dig och utge sig för att vara från BankID eller InfoSMS. De kan be dig att uppge dina personliga uppgifter eller att genomföra en transaktion. De kan också be dig att ladda ner en app eller programvara på din telefon eller dator, som kan innehålla skadlig kod som kan användas för att stjäla dina personliga uppgifter eller göra bedrägerier i ditt namn.

 • Falska meddelanden: Bedragare kan också skicka falska meddelanden som ser ut att komma från BankID eller InfoSMS. Dessa meddelanden kan innehålla falsk information om ditt konto eller transaktioner, och kan uppmana dig att genomföra en transaktion eller att uppge dina personliga uppgifter.

För att skydda dig mot bedrägerier via BankID eller InfoSMS är det viktigt att vara försiktig och att inte lita på någon som kontaktar dig och ber om dina personliga uppgifter. Tänk på att BankID eller InfoSMS aldrig kommer att be dig om dina personliga uppgifter via SMS, mejl eller telefon. Om du är osäker på om ett meddelande eller samtal är äkta, kontakta BankID eller InfoSMS direkt för att få hjälp och råd.

Konsekvenser av att svara på falska sms

Att svara på falska sms kan leda till allvarliga konsekvenser. Här är några av de vanligaste riskerna:

 • Bedrägeri: Många falska sms är utformade för att lura dig att avslöja personlig information, till exempel dina bankuppgifter eller ditt BankID. Om du svarar på ett sådant sms kan bedragaren få tillgång till dina känsliga uppgifter och använda dem för att göra bedrägerier i ditt namn.

 • Identitetsstöld: Om en bedragare får tillgång till dina personuppgifter kan de använda dem för att stjäla din identitet. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser, till exempel att du får höga räkningar eller att någon tar ut lån i ditt namn.

 • Virus och skadlig kod: Vissa falska sms kan innehålla virus eller skadlig kod som kan skada din mobiltelefon eller dator. Om du klickar på en länk i ett falskt sms kan du omedvetet ladda ner skadlig kod som kan stjäla dina personuppgifter eller skada din enhet.

För att undvika dessa risker är det viktigt att vara försiktig när du får sms från okända avsändare eller sms som verkar misstänkta. Om du är osäker på ett sms bör du inte svara på det eller klicka på några länkar. Det bästa sättet att skydda dig själv är att vara vaksam och försiktig när du använder din mobiltelefon eller dator.

Säkerhetsåtgärder för att skydda sig mot falska sms

Att skydda sig mot falska sms är en viktig del av att skydda din personliga information och undvika bedrägeri. Här är några säkerhetsåtgärder du kan vidta för att skydda dig mot falska sms.

Verifiera avsändarens identitet

Det första steget i att skydda dig mot falska sms är att verifiera avsändarens identitet. Kontrollera alltid att avsändaren är den person eller organisation som de påstår sig vara. Om du är osäker på avsändarens identitet, kontakta dem direkt och verifiera att de har skickat sms.

Använda tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering är en säkerhetsåtgärd som kan hjälpa till att skydda dig mot falska sms. Genom att använda tvåfaktorsautentisering krävs det två olika verifieringsmetoder för att logga in eller genomföra en transaktion. Detta gör det svårare för bedragare att komma åt dina uppgifter.

Uppdatera säkerhetsprogramvara regelbundet

Att hålla din säkerhetsprogramvara uppdaterad är en annan viktig säkerhetsåtgärd. Uppdateringar innehåller ofta säkerhetsförbättringar som kan hjälpa till att skydda dig mot nya hot och bedrägerier. Se till att du har den senaste versionen av dina säkerhetsprogram installerade och uppdatera dem regelbundet.

Genom att vidta dessa säkerhetsåtgärder kan du minimera risken för att drabbas av falska sms och andra bedrägerier.

Vad du ska göra om du har svarat på ett falskt sms

Om du har svarat på ett falskt sms och lämnat ut dina personliga uppgifter, finns det några åtgärder som du bör vidta omedelbart för att skydda din säkerhet och minimera risken för ekonomisk skada.

Kontakta din bank omedelbart

Om du har lämnat ut dina bankuppgifter till bedragarna, är det viktigt att du omedelbart kontaktar din bank och informerar dem om situationen. Banken kan då vidta åtgärder för att skydda ditt konto och förhindra att bedragarna får tillgång till dina pengar.

Rapportera till polisen

Det är också viktigt att du rapporterar bedrägeriet till polisen. Polisen kan då inleda en utredning och försöka spåra bedragarna, vilket kan hjälpa till att stoppa dem från att bedra andra människor.

Tänk på att bedragare ofta använder falska identiteter och telefonnummer, vilket kan göra det svårt för polisen att spåra dem. Men genom att rapportera bedrägeriet kan du bidra till att öka medvetenheten om bedrägerier och hjälpa till att skydda andra människor från att bli offer för samma bedrägeri.

Sammanfattningsvis, om du har lämnat ut dina personliga uppgifter till bedragare via ett falskt sms, bör du omedelbart kontakta din bank och polisen för att skydda din säkerhet och minimera risken för ekonomisk skada.

Förebyggande åtgärder för att undvika falska sms

Falska sms från BankID eller InfoSMS är en allt vanligare form av bedrägeri. Det är viktigt att du vidtar förebyggande åtgärder för att undvika att bli offer för dessa bedrägerier. Nedan följer några tips som kan hjälpa dig att skydda dig själv.

Utbilda dig själv om de senaste bedrägerierna

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om de senaste bedrägerierna som rör falska sms. Genom att läsa nyheter och rapporter från tillförlitliga källor kan du lära dig mer om hur bedragarna arbetar och vilka metoder de använder för att lura människor. Detta kan hjälpa dig att känna igen och undvika falska sms.

Dela inte personlig information lättvindigt

Ett vanligt sätt för bedragare att lura människor är genom att be om personlig information, som lösenord eller bankuppgifter. Det är viktigt att du aldrig delar denna typ av information med någon, oavsett vem de påstår sig vara. Banker och andra organisationer kommer aldrig att be dig om denna typ av information via sms eller e-post.

Genom att följa dessa enkla riktlinjer kan du minska risken att bli offer för falska sms. Kom ihåg att vara vaksam och aldrig lita blint på det du ser på din telefon.

Vanliga frågor

Vad ska jag göra om jag har fått ett falskt SMS från BankID eller Infosms?

Om du har fått ett SMS som påstår sig komma från BankID eller Infosms, men misstänker att det är falskt, ska du inte klicka på några länkar eller lämna ut några personliga uppgifter. Radera istället meddelandet och kontakta din bank för att rapportera händelsen.

Hur kan jag kontakta Swedbanks säkerhetsavdelning om jag har drabbats av kortbedrägeri?

Om du har drabbats av kortbedrägeri eller misstänker att någon har fått tag på dina kortuppgifter, ska du omedelbart kontakta Swedbanks säkerhetsavdelning. Du kan nå dem på telefonnummer 08-585 924 00.

Vilka är Swedbanks kundtjänst öppettider?

Swedbanks kundtjänst är öppen alla dagar i veckan mellan kl. 08:00 och 20:00. Du kan nå dem på telefonnummer 0771-22 11 22.

Hur kan jag kontakta Swedbank Privat om jag har frågor eller problem?

Om du har frågor eller problem som rör ditt Swedbank Privat-konto, kan du kontakta banken på telefonnummer 0771-97 75 12. Du kan också skicka ett meddelande via internetbanken eller boka tid för ett personligt möte på en bankkontor.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har blivit utsatt för en BankID-bluff?

Om du misstänker att du har blivit utsatt för en BankID-bluff, ska du omedelbart kontakta din bank för att rapportera händelsen. Banken kan hjälpa dig att spärra ditt BankID och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Hur kan jag skydda mig mot att få falska SMS från min bank?

För att skydda dig mot falska SMS från din bank bör du vara försiktig med att lämna ut dina personuppgifter och klicka på länkar i meddelanden som du inte känner till. Kontrollera alltid avsändaren och var noga med att inte lämna ut dina personuppgifter till obehöriga.