Vad betyder IT? Allt du behöver veta om termen informationsteknik

Vad står IT för?

Termen IT betyder ”information technology”, som översätts till informationsteknik på svenska. IT-industrin är användningen av IT för affärer, industrier och andra institutionella ändamål.

Vilka branscher omfattar IT?

  • Datorteknik är den IT-gren som handlar om hårdvara, programvara och kommunikationssystem som används för att skapa IT.
  • Elektronikteknik är den IT-gren som handlar om skapandet av elektroniska apparater som kan användas inom IT.
  • Informationsteknik är den kombinerade användningen av datorteknik och elektronikteknik för att skapa IT.
  • Telekommunikation är den kombinerade användningen av IT och elektronik för att skapa telefonnät, radiokommunikationssystem och satellitkommunikationssystem.
  • Offentlig förvaltning är den kombinerade användningen av IT och elektronik för att skapa statlig IT

Andra är IT-säkerhet, IT-drift med flera.

IT har alltid funnits med oss; det är bara det att sättet vi kommunicerar och överför data på har utvecklats snabbt under de senaste decennierna.

Idag täcker IT ett brett spektrum av områden inklusive datavetenskap, programvaruteknik, informationssäkerhet och mer. Elektroniska nätverk, som Internet och kommunikationsmetoder, som e-post, har blivit allt vanligare.

Modern IT inkluderar även teknologier som mobila enheter, datalagring, molnberäkning och analys.

Det är viktigt att komma ihåg att även om IT är ett mycket brett begrepp så är det inte nödvändigtvis relaterat till användningen av datorer. Du kan till exempel vara IT-administratör och fortfarande hantera kommunikationssystem och datorer.

Hur stor är IT-branschen?

Enligt en rapport publicerad av MarketsandMarkets förväntas den globala IT-industrin nå 9,9 biljoner dollar år 2022. Denna siffra är betydligt högre än de sammanlagda intäkterna för den finansiella tjänstesektorn. Enligt samma rapport uppskattas de sammanlagda intäkterna för läkemedels-, medicintekniska produkter och biovetenskapsindustrin till 3,3 biljoner dollar.

Många tror att IT-branschen är den mest lönsamma i världen. Dessutom är IT en bransch vars intäkter förväntas öka i framtiden. Det är viktigt att notera att det största segmentet inom IT-branschen är mjukvaruindustrin. Denna industri förväntas generera de största intäkterna i framtiden.

Hur kan IT användas till nytta?

  • IT kan användas inom hälso- och sjukvården, till exempel för att göra det lättare att diagnostisera, behandla och övervaka sjukdomar.
  • IT kan också användas för att förbättra utbildningen och för att minska miljöpåverkan, till exempel genom att göra det lättare att samla in och analysera data.
  • IT kan användas för kommunikation, till exempel genom att göra det lättare att skicka meddelanden till varandra.
  • IT kan användas för att förbättra säkerheten i samhället, t.ex. genom att följa trafiken, tillhandahålla säkerhet och göra det lättare att anmäla brott.
  • IT kan också användas för att förbättra livskvaliteten i samhället, till exempel genom att göra det lättare att hitta information och kommunicera. IT kan alltså användas till många bra saker.

Summering om IT

IT är inget annat än kombinationen av datateknik, kommunikationssystem och telekommunikation. IT hjälper dig att komma åt information, överföra data och automatisera affärsprocesser. Utbildad IT-personal förväntas veta hur man använder olika tekniker och hur man tillämpar dem för att lösa problem inom olika segment.

Ska du bli duktig inom IT är det därför viktigt att få en förståelse för de olika grenarna av IT samt deras respektive delområden. När du väl har förstått grunderna kommer du att vara på god väg att bli en expert på detta ständigt viktiga område!