Vad är IT-säkerhet och hur funkar det?

Vad är IT-säkerhet?

Datorsäkerhet, cybersäkerhet eller informationstekniksäkerhet är skyddet av datorsystem och nätverk från informationsröjande, stöld av eller skada på deras hårdvara, mjukvara eller elektroniska data, såväl som från avbrott eller missledning av tjänsterna de tillhandahåller.

Datorsäkerhet är en process som involverar två huvudelement: människor och teknik. Bland de inblandade är anställda och entreprenörer som använder IT-system. Skyddet av dessa anställda, och deras system, beror på policyer och procedurer som är utformade för att minimera riskerna för obehörig åtkomst till eller påverkan på systemen.

Tekniken som används i processen kommer vanligtvis att involvera någon form av brandvägg, antivirusprogram, användarautentisering och kryptering.

Vad är behovet av IT-säkerhet?

Företag förlitar sig mer och mer på teknik för att utföra sitt arbete, men de är också beroende av sina IT-system för att hålla känslig information. Som ett resultat blir datorsäkerhet en ännu större prioritet. Det finns flera anledningar till varför organisationer behöver skydda sina datorsystem.

För det första gör mängden affärs- och personuppgifter som lagras, i kombination med enkel åtkomst till denna information, tillsammans med ökningen av cyberbrottslighet, det avgörande att skydda data som utgör ett företags konkurrensfördel.

För det andra är företag alltmer beroende av IT-system för att sköta sin dagliga verksamhet. Att skydda datorsystem från virus, skadlig kod, hackare och andra cyberattacker är avgörande för att förbli konkurrenskraftig i den globala ekonomin.

För det tredje, eftersom företag och statliga myndigheter förlitar sig mer på teknik för sitt arbete, påverkar hot mot datorsäkerhet både små och stora organisationer. Sådana hot kan omfatta vårdslösa anställda som öppnar misstänkta e-postmeddelanden eller besöker webbplatser, skadlig programvara som orsakar skada eller förlust av data och hackare som försöker få tillgång till känslig information.

Vad är skillnaden mellan IT-säkerhet och Informationssäkerhet?

IT-säkerhet och informationssäkerhet används ofta omväxlande, men det finns vissa skillnader mellan de två som är värda att notera.Inom IT-säkerhet ligger fokus på att skydda IT-system. Inom informationssäkerhet ligger fokus på skyddet av uppgifterna inom ett IT-system.

IT-säkerhet handlar om risken från själva tekniken, medan informationssäkerhet mer handlar om risken som människor utgör. IT-säkerhet och informationssäkerhet hanterar båda riskerna för datorsäkerhet. Men när informationssäkerhet handlar om potentiellt missbruk av data, är IT-säkerheten mer oroad över risken som tekniken i sig utgör.

IT-säkerhet handlar vanligtvis om att skydda själva tekniken mot hot som hackare, medan informationssäkerhet handlar om potentiellt missbruk av data.

Vilka är hoten mot IT-säkerheten?

De vanligaste hoten mot IT-säkerheten är skadlig programvara (malware), hackare och anställda som anklagas för cyberbrott. Skadlig programvara är programvara som är utformad för att skada en dator eller utföra andra skadliga aktiviteter.

Hackare och cyberbrottslingar är individer eller grupper som använder skadlig programvara eller andra sätt för att få tillgång till ett IT-system, stjäla information eller störa tjänsten.

Anställda som anklagas för cyberbrott kan utgöra ett allvarligt hot mot IT-säkerheten. Om en anställd misstänks för skadligt beteende finns det en chans att han eller hon kan utgöra ett hot mot IT-säkerheten. Vanliga hot brukar vara:

  • Skadlig programvara – Skadlig programvara är programvara som är utformad för att skada en dator eller utföra andra skadliga aktiviteter. Hackare och cyberbrottslingar är individer eller grupper som använder skadlig programvara eller andra sätt för att få tillgång till ett IT-system, stjäla information eller störa tjänsten. Anställda som anklagas för cyberbrott kan utgöra ett allvarligt hot mot IT-säkerheten. Om en anställd misstänks för skadligt beteende finns det en chans att han eller hon kan utgöra ett hot mot IT-säkerheten.
  • Spam – Spam är ett av de vanligaste hoten mot IT-säkerheten. Skadlig programvara är ofta förklädd som spam, och hackare riktar sig ofta mot webbplatser som har utsatts för e-postmarknadsföringskampanjer. IT-säkerhetsincidenter leder ofta till utsläpp av virus som infekterar andra datorer.
  • Virus och skadlig programvara – Virus är små program som kan föröka sig genom att infektera andra datorer. Skadlig programvara är en bredare term som täcker en mängd olika hot, inklusive virus, maskar, trojanska hästar och rootkits.

Fördelar med IT-säkerhet?

IT-säkerhet är komplext och att skydda datorsystem från hot är en svår, pågående uppgift. Fördelarna med IT-säkerhet beror på typen av verksamhet och hur den använder tekniken. Några av de vanligaste fördelarna inkluderar:

  • Minskad risk för dataförlust – Ju mer data ett företag lagrar, desto större är risken för dataförlust. Om ett företag har ett noggrant genomtänkt backup- och återställningssystem på plats minskar risken för dataförlust, men den finns kvar. Företag som lagrar en stor mängd data måste se till att säkerhetskopiorna tas regelbundet och att de förvaras säkra.
  • Minskad risk för datavirus – Många IT-säkerhetsincidenter, särskilt skadlig programvara och hackingattacker, resultera i att virus som infekterar andra datorer släpps. På grund av det stora antalet datorer som är anslutna till Internet kan skadorna som kan orsakas av dessa virus bli betydande.
  • Skydd mot överbelastningsattacker – De flesta affärsverksamheter är beroende av leverans av en viss tjänst. Om tjänsten görs otillgänglig till följd av en attack mot infrastrukturen kan verksamheten drabbas av allvarliga ekonomiska och operativa konsekvenser. Ett effektivt IT-säkerhetsprogram kan minska risken för en DDoS-attack.

Vilken är den bästa praxisen för att skydda sig mot IT-säkerhetshot?

Det finns ingen bästa praxis för att skydda sig mot IT-säkerhetshot. Den bästa praxisen är att skapa ett omfattande IT-säkerhetsprogram som är baserat på hotbedömning.

Bästa praxis för att skydda sig mot IT-säkerhetshot är hotbedömning. Det finns ingen bästa praxis för att skydda sig mot IT-säkerhetshot. Den bästa praxisen är att skapa ett omfattande IT-säkerhetsprogram som är baserat på hotbedömning.

IT-säkerhetshot finns i många former och förändras ständigt, så det är viktigt att hela tiden bedöma risken för nya hot. Ett bra IT-säkerhetsprogram inkluderar också utbildning av anställda för att minimera riskerna med hot som inte alltid är uppenbara.

Typer av IT-säkerhet

  • Brandväggssäkerhet – En brandvägg övervakar data som strömmar in och ut ur ett nätverk och bestämmer vilka anslutningar som ska tillåtas igenom och vilka som ska blockeras.
  • Stark autentisering – Stark autentisering tillåter användare att bevisa sin identitet innan de kommer åt datorer och nätverksresurser.
  • Säkert nätverksprotokoll – Ett säkert nätverksprotokoll krävs för all kommunikation över ett nätverk, och det ger kryptering och autentisering.