Vad är en cyberattack?

Cyberattacker är försök att störa, underminera eller få obehörig tillgång till ett datasystem med hjälp av cybermetoder. Hackare försöker infiltrera datorer med skadlig programvara och orsaka fysisk och/eller digital skada på datorsystemet.

En cyberattack kan ha många olika former. En cyberattack kan innebära ett försök att ändra, förstöra eller stjäla data och kan använda många olika angreppsmetoder som virus, skadlig kod, keyloggers och social ingenjörskonst.

Vad är orsaken till ökningen av cyberattacker?

Ökningen av cyberattacker beror på att antalet cyberbrottslingar ökar och att fler människor blir uppkopplade online. En ökning av cyberattacker beror också på att internet är viktigare än någonsin tidigare; datorer är nu en del av vår vardag och viktiga institutioner, företag och privatpersoner är alla beroende av dem på något sätt. Detta innebär att det finns fler människor som är sårbara och kan bli måltavlor för cyberbrottslingar.

Typer av cyberattacker

Externa angripare

Detta är personer som försöker ta sig in i din dator, vanligtvis med hjälp av en dator i ett annat land. Externa angripare tar sig in i datorn via en läcka i din säkerhetskedja. Externa angripare kan använda en mängd olika verktyg för att få tillgång till din dator.

Vissa ger angriparen full kontroll över datorn medan andra endast ger tillgång till information som är lagrad på datorn.

Dessa verktyg kan vara program som hackare installerat på din dator och som hjälper andra personer att ansluta till din dator, eller program som är utformade för att öppna upp portar på din dator som sen hackarna kan ta sig in via senare.

Passiv angripare

En passiv angripare är någon som får tillgång till din dator utan att du vet om det, och utför actions som du inte nödvändigtvis får reda på. Vissa botnät fungerar på det här viset.

Aktiva attacker

Vid en aktiv attack används angriparens dator för att starta en fjärrattack mot din dator. Angriparens dator skickar instruktioner till din dator så att din dator utför en funktion som angriparen vill att den ska utföra. En angripare kan till exempel använda en aktiv attack för att få din dator att skicka pengar eller data till honom eller henne. Dessa attacker är oftast aggressiva i sin natur och du upptäcker vanligtvis att något konstigt sker.

Interna attacker

Detta är personer som försöker ta sig in i din dator med hjälp av interna resurser, exempelvis andra datorer i ditt företag, eller genom att vara uppkopplad mot företagets nätverk. Det räcker med en läcka i organisationen för att potentiellt öppna upp för känslig information eller komplikationer som orsakar skada.

Hur förhindrar man en cyberattack?

  • Håll din dator och ditt nätverk uppdaterade.
  • Lita inte blint på någon. Är den här personen som skickar dig ett e-postmeddelande, ett sms eller en webbplats verkligen den som han eller hon utger sig för att vara?
  • Sätt upp ett bra antivirusprogram
  • Sätt upp en ordentlig brandvägg
  • Var försiktig när du öppnar e-postmeddelanden. Klicka inte på länkar eller bilder från avsändare som du har anledning att misstro då det lätt kan vara spam eller en agripare.
  • Säkerhetskopiera dina uppgifter regelbundet.
  • Ge aldrig ut ditt lösenord.

Slutsats om cyberattacker

Cyberattacker kan vara mycket farliga, och det är viktigt att förstå vad en cyberattack är och hur man förhindrar att de händer dig. Om du inte är försiktig kan det få allvarliga konsekvenser, till exempel att du förlorar viktig information eller till och med att hela ditt datorsystem förstörs helt och hållet. Det är viktigt att skydda dig själv och din dator mot dessa hot, och om du följer rådan ovan är du en god bit på vägen.