Bedrägerier på Blocket: Vanliga metoder och hur du undviker att bli lurad

I denna artikel går vi igenom vanliga bedrägerimetoder på blocket samt hur du undviker att bli bedragen.

Blocket är en populär svensk plattform för köp och försäljning av varor. Dess popularitet har dock även gjort den till ett mål för bedrägerier. Detta är en djupdykning i ämnet bedrägerier på Blocket, med insikter om de metoder som bedragare använder, hur man kan undvika att bli lurad och vilka typer av personer bedragare föredrar.

Bedragares metoder

 • Förskottsbetalning: En av de mest vanliga bedrägerimetoderna på Blocket är att säljaren begär förskottsbetalning för en vara, ofta genom en banköverföring, och sedan aldrig levererar varan.
 • Falska annonser: Bedragare kan kopiera legitima annonser från andra webbplatser och sedan publicera dem på Blocket för att lura potentiella köpare. Bilderna och beskrivningarna är oftast av hög kvalitet och verkar trovärdiga.
 • Falska betalningar: Ibland kan en bedragare utge sig för att ha betalat för en vara genom att skicka en falsk betalningsbekräftelse.
 • Överbetalning: En annan taktik är att bedragaren ”råkar” överbetala för en vara och ber sedan säljaren att returnera överskottet. Bedragaren kan till och med skicka en falsk check eller en falsk överföring för att bekräfta ”överbetalningen”.

Hur man undviker att bli lurad

 • Personlig kontakt: Träffa alltid säljaren eller köparen personligen och genomför transaktionen ansikte mot ansikte om det är möjligt. Detta minskar risken för bedrägeri avsevärt.
 • Betalning: Använd säkra betalningsmetoder och undvik att betala i förskott. Blocket rekommenderar att man använder deras egna betaltjänst, Blocketpaketet, för att skydda både köpare och säljare.
 • Verifikation: Var noggrann med att kontrollera säljarens eller köparens identitet. Om något verkar misstänkt, kontrollera informationen genom andra källor.
 • Bekräftelse: Se till att du har fått varan och att den är i utlovat skick innan du betalar.

Vilka utsätts oftast för bedrägeriförsök på blocket?

Blocket, som alla handelsplattformar på internet, är tillgängligt och användbart för alla. Men det finns vissa grupper av människor som särskilt bör vara försiktiga eftersom de kan vara mer sårbara för bedrägerier. Dessa grupper inkluderar:

 • Äldre individer: Äldre personer kan vara mindre bekanta med digital teknik, och kanske inte känner till de vanliga tecknen på bedrägeri. Därför kan de bli mål för bedragare.
 • Personer med liten erfarenhet av online-handel: De som är nya till att handla på nätet eller på Blocket kanske inte är bekanta med säkerhetsföreskrifter och kan därför bli lurade lättare.
 • Personer som gör stora inköp: Om du köper en dyr produkt, som en bil eller en båt, är du ett attraktivt mål för bedragare, eftersom det potentiella utbytet för bedrägeriet är större.
 • Personer utan tillräcklig digital läskunnighet: De som har svårt att skilja legitima meddelanden från bedrägeri, eller som inte känner till grundläggande internet- och datasäkerhet, är mer mottagliga för bedrägerier.

Oavsett vilken grupp du tillhör är det alltid viktigt att vara försiktig vid handel på nätet. Använd Blockets egna betaltjänster, var skeptisk mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna, och träffa, om möjligt, alltid den andra parten personligen i en säker, offentlig plats. Rapportera alla misstänkta händelser till Blocket och till polisen.

Frågor & svar om bedrägeri på blocket

1. Hur vet jag om en annons på Blocket är ett bedrägeri?

Se upp för osedvanligt låga priser, krav på förskottsbetalning, brådska att slutföra transaktionen, dålig grammatik och stavning, eller om säljaren vägrar mötas personligen.

2. Vad gör jag om jag tror att jag har blivit lurad på Blocket?

Kontakta Blockets kundtjänst och rapportera händelsen. Du bör också anmäla det till polisen.

3. Vad gör Blocket för att förhindra bedrägerier?

Blocket har flera säkerhetsåtgärder på plats, inklusive en säker betalningstjänst (Blocketpaketet) och system för att upptäcka och ta bort falska annonser.

4. Kan jag få tillbaka mina pengar om jag blir lurad på Blocket?

Det kan vara svårt att återhämta förlorade pengar, men det är viktigt att rapportera händelsen till både Blocket och polisen så snart som möjligt.

5. Är det säkert att använda Blocket?

Ja, det är generellt sett säkert att använda Blocket, men det är viktigt att vara uppmärksam på potentiella bedrägerier och att vidta försiktighetsåtgärder.

6. Hur kan jag undvika att bli lurad på Blocket?

Använd Blockets egna betaltjänst, träffa alltid den andra parten personligen om det är möjligt, och var försiktig med förskottsbetalningar och osedvanligt låga priser.

7. Vad händer med bedragare som upptäcks på Blocket?

Blocket tar bort bedrägeriannonser och suspenderar bedragarnas konton. Ärendet kan också rapporteras till polisen.

8. Kan jag lita på betalningsbekräftelser?

Falska betalningsbekräftelser är vanliga i bedrägerier. Var försiktig och bekräfta alltid betalningar med din bank.

9. Är det säkert att sälja på Blocket?

Ja, det är generellt sett säkert att sälja på Blocket, men var försiktig med köpare som erbjuder att överbetala eller som inte vill träffas personligen.

10. Vad ska jag göra om jag mottar en falsk check eller överföring?

Rapportera det till Blocket och din bank så snart som möjligt. Bedrägerier med falska checkar eller överföringar bör också rapporteras till polisen.