Vad är integritet och vad innebär det?

Vad är integritet?

Integritet är att vara sann mot sig själv och sina värderingar. Det handlar om att göra det som är rätt, även när ingen tittar; vara pålitlig, ärlig och ansvarsfull; och visa respekt för andra. Integritet är en kombination av karaktärsdrag som är förenliga med en persons värderingar och etik.

Integritet är en grundsten i en sund organisation. Det är så viktigt i organisationer eftersom det verkligen är grunden för tillit och respekt – limmet som håller ihop alla relationer.

När du har integritet har du förmågan att bli betrodd, att lita på, att ses som trovärdig och att bli respekterad av andra. När du har integritet har du förmågan att inspirera och leda andra.

Hur fungerar integritet?

Integritet är en känsla, inte en uppsättning regler. Det definieras av hur du agerar, inte av vad du tycker eller säger. När du känner att du agerar av integritet, då är du det. Integritet handlar om att göra det som är rätt, även när ingen tittar.

Till exempel kan du vara mitt uppe i ett projekt med en kollega och du upptäcker att de har stulit från dig. Om du har integritet kommer du att göra det som är rätt (stoppa stölden) även om det är besvärligt och pinsamt.

Inte bara det, utan du kommer att fullfölja det du lovade att göra (säga något) och du kommer att göra det ärligt (utan att döma eller klandra) – även om det betyder att din relation med den här personen är över.

Varför är integritet viktigt?

Integritet handlar om att göra det som är rätt, även när ingen tittar. Det handlar om att visa respekt för andra och att vara pålitlig, ärlig och ansvarsfull. Det handlar om att vara internt konsekvent, så att du inte ljuger för dig själv eller dina kollegor.

Det handlar om att veta vad du tror på, och stå fast vid dessa övertygelser oavsett vad. När du har integritet har du förmågan att bli betrodd, att lita på, att ses som trovärdig och att bli respekterad av andra. När du saknar integritet har du förmågan att vara dubbelsidig, att vara opportunistisk, att vara vilseledande och att vara machiavellisk.

Fördelar med integritet

  • Pålitlig – När människor litar på dig lägger de sina hjärtan och sinnen i det de gör, i vetskap om att du kommer att ha deras rygg. Du litas också på att vara bärare av dåliga nyheter och att fatta svåra beslut. Du har förmågan att inspirera och leda andra eftersom du har deras förtroende.
  • Trovärdighet – Folk ser dig som trovärdig när de hör vad du säger eller ser vad du gör, med vetskapen om att du har deras bästa för ögonen.
  • Respekt – När människor respekterar dig ger de dig chansen att leda och bli framgångsrik eftersom de vet att du kommer att använda den möjligheten klokt.
  • Konsekvens – Om du skickar blandade meddelanden kommer folk att tappa förtroendet för dig; de kommer att undra om du är sanningsenlig och ärlig mot dem, och de kommer att döma dig annorlunda.
  • Lojalitet – Människor väljer att stanna hos dig när deras jobb står på spel, och vet att du är lojal mot dem, dina kollegor och organisationen.

Vad är integritet på jobbet?

När du har integritet på jobbet kommer du inte att sätta dina egna intressen före dina kollegors eller organisationens, och du kommer att göra det som är rätt, även när ingen tittar på. Integritet handlar om att vara ärlig och pålitlig, respektera individer och deras arbete, att vara ansvarig för dina handlingar och att vara konsekvent med dina och dina kollegors beslut.

Integritet handlar om att göra det som är rätt, även när ingen tittar. Till exempel kan du vara mitt uppe i ett projekt med en kollega och du upptäcker att de har stulit från er. Om du har integritet kommer du att göra det som är rätt (stoppa stölden) även om det är besvärligt och pinsamt.

Inte bara det, utan du kommer att fullfölja det du lovade att göra (säga något) och du kommer att göra det ärligt (utan att döma eller klandra) – även om det betyder att din relation med den här personen är över.

Varför är integritet viktigt på arbetsplatsen?

När det gäller att anställa, marknadsföra och ge löneförhöjningar vill arbetsgivare se till att människor inte ljuger på sina CV eller överdriver sin arbetshistoria. De vill veta att människor är äkta och att de kan räkna med att de följer vad de säger.

När det kommer till konfliktlösning är det också viktigt att kunna säga när någon är vilseledande. Anställda som kan korrigera sig själv när de är vilseledande är mer benägna att ha sunda relationer med sina kollegor.

När det gäller att kunna lita på att dina kollegor har din rygg och vet vad de gör, är det mer sannolikt att anställda som visar integritet blir befordrade och får löneförhöjningar.