Vad är Swift och hur används det?

Vad är Swift?

SWIFT är ett meddelandenätverk som finansinstitut använder för att säkert överföra information och instruktioner genom ett standardiserat system av koder. Även om SWIFT har blivit en avgörande del av global finansiell infrastruktur, är det inte en finansiell institution i sig: SWIFT innehar eller överför inte tillgångar. Snarare ligger dess nytta i dess makt att underlätta säker och effektiv kommunikation mellan medlemsinstitutioner.

SWIFT tilldelar varje finansiell organisation en unik kod som har antingen åtta tecken eller 11 tecken, känd som en bankidentifieringskod eller BIC. BIC:en kan också använda termerna SWIFT-kod, SWIFT-ID eller ISO 9362-kod.2.

Vad är Swift-kod?

The Swift code is a unique identification code used by financial institutions to have a more standard way to identify each other. The system is owned by the Swift network and is standardized across the world. The codes are assigned to member banks by Swift, and the codes are different depending on whether the bank is located in the U.S., Europe, or Asia. Swift code is a combination of letters and numbers assigned to each member bank. There are two types of codes: BIC codes and ISO 9362 codes. BIC codes are used primarily in the United States, while the ISO 9362 codes are used outside the United States. BIC Codes are eight-character alphabetic codes used primarily in the United States. The first two characters identify the bank, the last six characters identify the account number, and the final character is a check mark to indicate a closed account. For example, the code for the Bank of America at 1 New York Plaza, New York, New York 10001 is the letter B followed by the number 1, and the letter A followed his account number is $10,000,000 (the check mark closing the account). The same code would be used for a Bank of America account at 1 North Carolina Avenue, San Diego, California 92101. The only difference would be the information for the address. The fourth, fifth and sixth characters of a BIC Code are the ISO 3166-1 country code, which identifies the country where the bank is located. Most countries have two-letter codes in the U.S. that do not identify the country. For example, the German bank Deutsche Bank has a BIC code DEUT that does not indicate where it is located. Swift Code Interoperability allows banks to send and receive messages among each other, including transferring funds. The most common use of Swift code is cross-border payments.

Swift-koden är en unik identifieringskod som används av finansinstitut för att ha ett mer standardiserat sätt att identifiera varandra. Systemet ägs av Swift-nätverket och är standardiserat över hela världen. Koderna tilldelas medlemsbankerna av Swift, och koderna är olika beroende på om banken är belägen i USA, Europa eller Asien.

Swift-koden är en kombination av bokstäver och siffror som tilldelas varje medlemsbank. Det finns två typer av koder: BIC-koder och ISO 9362-koder. BIC-koder används främst i USA, medan ISO 9362-koder används utanför USA. BIC-koder är alfabetiska koder med åtta tecken som främst används i USA. De två första tecknen identifierar banken, de sista sex tecknen identifierar kontonumret och det sista tecknet är en bock för att indikera ett stängt konto.

Till exempel är koden för Bank of America på 1 New York Plaza, New York, New York 10001 bokstaven B följt av siffran 1, och bokstaven A som följde på hans kontonummer är $10 000 000 (bocken som stänger kontot) . Samma kod skulle användas för ett Bank of America-konto på 1 North Carolina Avenue, San Diego, Kalifornien 92101.

Den enda skillnaden skulle vara informationen för adressen. Det fjärde, femte och sjätte tecknet i en BIC-kod är ISO 3166-1-landskoden, som identifierar landet där banken finns. De flesta länder har tvåbokstavskoder i USA som inte identifierar landet. Till exempel har den tyska banken Deutsche Bank en BIC-kod DEUT som inte anger var den finns.

Swift Code Interoperability tillåter banker att skicka och ta emot meddelanden mellan varandra, inklusive överföring av pengar. Den vanligaste användningen av Swift-kod är gränsöverskridande betalningar.

Hur fungerar SWIFT-systemet?

SwiftNet är ett kommunikationsnätverk som banker använder för att skicka meddelanden och göra betalningar. Meddelanden sänds genom nätverket med hjälp av specifika koder som tilldelas av Swift-nätverket och sedan avkodas av mottagaren.

SwiftNet är ett system baserat på ett datanätverk som gör det möjligt för finansinstitut att skicka meddelanden till varandra på ett säkert sätt. Meddelanden sänds genom nätverket med hjälp av specifika koder som tilldelas av Swift-nätverket och sedan avkodas av mottagaren. När en avsändare vill skicka ett meddelande till en fjärrmottagare anger avsändaren mottagarens Swift-kod.

Sedan ansluter avsändarens bank till SwiftNet och skickar meddelandet till Swift Network. Swift Network tilldelar och skickar sedan koden till mottagarens bank. Mottagarens bank anger sedan koden, avkodar meddelandet och svarar sedan.

Vem använder Swift-systemet?

Swift-koder används av finansinstitut för att kommunicera med varandra. Institutioner inkluderar banker, kreditföreningar och andra finansiella företag, såväl som företag som erbjuder finansiella tjänster.

Vad är Swift-nätverket?

Swift-nätverket är ett datornätverk där banker lagrar och överför information. Nätverket är en kombination av datorer och kommunikationssystem som länkar samman banker. Med hjälp av nätverket kan banker skicka och ta emot meddelanden och information.

Swift-nätverket består av datorer som lagrar information och kommunicerar med varandra. Banker använder nätverket för att kommunicera med varandra och med andra finansiella institutioner, såsom kreditföreningar och andra banker. Swift-nätverket inkluderar även datorer som gör det möjligt för finansinstitut att skicka och ta emot meddelanden.

När en bank vill skicka ett meddelande till en fjärrmottagare via Swift-nätverket anger avsändaren mottagarens Swift-kod. Mottagarens bank ansluter sedan till nätverket och skickar meddelandet till mottagaren via nätverket. På samma sätt, när en fjärrmottagare vill skicka ett meddelande till en bank, ansluter den mottagaren till nätverket och skickar meddelandet via nätverket till mottagarens bank.

Hur säker är Swift?

SwiftNet är utformat för att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna för att säkerställa säkerheten för den information som överförs. Här är några av de saker Swift gör för att garantera säkerheten:

  • Användare måste ange sitt kontonummer och annan information, såsom ett lösenord, för att skicka ett meddelande.
  • Användarens dator autentiserar informationen som skickas till nätverket.
  • Mottagaren måste ange koden för att bekräfta att meddelandet kommer från avsändaren.
  • Meddelandet krypteras med en unik nyckel som endast mottagaren kan låsa upp.

Hur mycket kostar SWIFT?

Kostnaden för SWIFT varierar beroende på hur ofta du använder den. Om du skickar färre än 10 meddelanden per månad kan du använda nätverket gratis. Du betalar om du skickar fler än 10 meddelanden per månad eller om du vill skicka meddelanden utanför nätet.

Om du skickar färre än 10 meddelanden per månad behöver du inte betala för att använda Swift. Men om du bestämmer dig för att använda Swift baseras kostnaden på hur ofta du använder den. Om du använder nätet mindre än en gång per månad betalar du ingenting.

Om du använder SWIFT oftare än en gång per månad måste du betala per meddelande. Kostnaden beror på vilken typ av kod du väljer. Om du till exempel väljer en kod som har 11 tecken blir kostnaden per meddelande cirka 50 cent.

Framtiden för SWIFT

Framtiden för Swift kan vara inom blockchain-teknik. Swift har skapat ett pilotprojekt där deltagarna kommer att använda blockchain-teknik för att lagra och överföra meddelanden på ett sätt som nätverket hävdar är säkrare än vad som för närvarande görs.

Blockchain-pilotprojektet kommer att påbörjas under andra halvan av detta år, och deltagarna kommer att kunna använda det i slutet av 2020. Det finns ännu ingen indikation på hur många banker som kommer att delta i projektet.

Swift hoppas kunna använda pilotprojektet för att se hur blockchain-teknik kan användas för att överföra meddelanden genom nätverket. Det återstår dock att se om blockchain-teknik kan användas för att överföra information på ett sätt som verkligen kommer att vara säkrare än vad Swift är för närvarande.