Vad är HTTP för något?

Vad är HTTP och hur funkar det?

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) är ett applikationslagerprotokoll i Internetprotokollsvitmodellen för distribuerade, kollaborativa hypermediainformationssystem. HTTP är grunden för datakommunikation för World Wide Web, där hypertextdokument innehåller hyperlänkar till andra resurser som användaren enkelt kan komma åt, till exempel genom ett musklick eller genom att trycka på skärmen i en webbläsare.

HTTP är utformad för att tillåta streaming av multimediadata. Data överförs i form av paket, som innehåller informationen (t.ex. bild- och videodata) och en rubrik som visar informationstypen och annan metadata om paketet. Rubriken anger vilket protokoll och förlängningskod som ska följas för resten av paketet. HTTP är ett klient/serverprotokoll.

Klienten är ett datorprogram som använder en HTTP-server för att skicka förfrågningar om information till serverdatorn. Servern skickar informationen tillbaka till klienten. HTTP är också ett tillståndslöst protokoll. Det vill säga att tillståndet för anslutningen inte hålls mellan förfrågningar.

Vad är bra med HTTP?

  • Designad för att hantera bilder, videor och andra media
  • Den tillståndslösa överföringen är användbar för att undvika problem med cachelagring
  • Transparent för din applikation
  • Autentisering och kryptering är inbyggd
  • Kan användas för lastbalansering
  • Kan användas för att lagra statiskt innehåll och hämta det på begäran

Vad är dåligt med HTTP?

  • Långsamma laddningstider kan upplevas, särskilt när du använder en proxy eller lastbalanserare.
  • Det är ett tillståndslöst protokoll, vilket innebär att anslutningens tillstånd inte hålls mellan förfrågningar.
  • Det är inte för att publicera innehåll på webben, utan snarare för att hämta.
  • Omkostnaden för en anslutning är inte obetydlig. Detta kan kosta dig bandbredd, tid och pengar.

Vem utvecklade HTTP?

Charles Furse och Marc Andreessen skapade den första versionen av HyperText Transfer Protocol 1990 medan de båda var ingenjörer vid University of Illinois i Urbana-Champaign. Andreessen grundade senare Netscape Communications Corporation, som utvecklade webbläsaren Navigator och blev den första kommersiella HTTP-servern.

Utöver det ursprungliga HyperText Transfer Protocol utvecklade Netscape även protokollet World Wide Web Consortium (W3C), Hypertext Markup Language (HTML) och Extensible Markup Language (XML). Detta ledde till utvecklingen av den moderna webben. Även om HTTP är det vanligaste protokollet som används på webben, finns det många andra protokoll för webbapplikationer som FTP, SMTP, POP och IMAP.