Vad är kommandotolken (CMD)?

Vad är kommandotolken?

Kommandotolken är ett gränssnitt där en datoranvändare kan skriva kommandon. Skalet, som vanligtvis implementeras som ett program, läser kommandona från en textfil och utför dem. I UNIX-liknande system finns det ett standardkommandoskal som heter ”/bin/sh” och en standardkommandotolkare som heter ”sh”. Alla program som anropas med kommandot ”sh” kommer att köras i skalet ”/bin/sh”. Skalet ”/bin/sh” läser kommandon från den fil som namnges av miljövariabeln ”sh”. Miljövariabeln ”sh” är en lista med kolonseparerade filer där skalet ska leta efter kommandon när det startar.

Hur öppnar du kommandotolken?

Innan du kan köra ett kommando måste du öppna ett skal. För att göra det skriver du kommandot ”sh” eller ”bash” i en kommandoprompt. Om du använder ett grafiskt gränssnitt kommer du istället att se en liten pilikonen i det övre högra hörnet av fönstret, som du klickar på för att öppna skalet.

Om du befinner dig i Start-menyn (Windows) eller Startskärmen (MacOS) kan du söka efter ”Command Prompt” och öppna kommandotolken från listan. Om du använder en kommandoprompt från ett Utforskarfönster (Windows) dubbelklickar du på ikonen. Om du använder en kommandoprompt från ett terminalfönster eller ett Xterm-fönster skriver du ” bash ” eller ” sh ” och trycker på mellanslagstangenten.

Vad är bra med kommandotolken?

En av de bästa funktionerna hos kommandoprompten är dess förmåga att visa dig den aktuella katalogen, som ofta kallas ”prompt”. Detta är användbart när du behöver veta vilket program eller vilken fil du interagerar med.

Som standard visar prompten i kommandoprompten den aktuella katalogen, men du kan ändra den till något annat om det inte är vad du vill. Du kan också ändra promptens standardfärgschema om du vill ha ett annat utseende.

Vanliga kommandon

Det finns många kommandon som är vanligt förekommande i kommandoprompten, till exempel mkdir, dir, rm, cp, ls och så vidare. Det finns många böcker om Unix/Linux och UNIX kommandoradsgränssnitt som beskriver många kommandon i detalj. Nedan följer några av de vanligaste:

 • cat – sammanfoga (visa) filer
 • chmod – ändrar filbehörigheter
 • chown – byter filägare
 • cp – kopierar filer
 • du – visar diskanvändning
 • echo – skriver ett meddelande till skärmen
 • grep – söka i textfiler
 • ls – listar filer
 • mkdir – skapar kataloger
 • rm – tar bort filer
 • rmdir – tar bort tomma kataloger
 • tasklist /valfri process för att se processer som drivs under namnet, t.ex svc för att se vad svchost.exe driver