Vad är en proxy?

En proxy fungerar som en mellanhand mellan din dator och andra servrar eller webbplatser. Om du har en proxyserver kan du få tillgång till webbplatser som är blockerade i ditt land eller i din arbetsmiljö. Proxyer är användbara av olika skäl, till exempel om du arbetar på ett företag som filtrerar eller övervakar vissa webbplatser eller begränsar tillgången till internet. Du kan också använda proxyer för att dölja din identitet på nätet, till exempel för att kringgå internetfilter. Proxyservern gör en förfrågan för din räkning till den webbplats du vill besöka så att det ser ut som om det är du som gör förfrågan.

Genomgång av vad en proxyserver är

HTTP proxyservrar

Http-proxyservrar används för att kringgå nätverksrestriktioner. Tänk dig att du vill komma åt Facebook från ett land där det är blockerat. Du ansluter till proxyservern på ditt universitet eller till en vän som har en proxyserver. Proxyservern tar emot din begäran och skickar begäran till Facebook-servern med din IP-adress. Proxyservern tar emot innehållet som den person som gjorde begäran.

SOCKS-proxyservrar

SOCKS-proxyservrar är en typ av proxy som används för att få tillgång till resurser på Internet. SOCKS-protokollet är ett standardprotokoll för åtkomst till vissa typer av innehåll från en dator som befinner sig bakom en brandvägg. Du kan ansluta till proxyn med hjälp av olika program, till exempel med hjälp av en webbläsare eller en chattklient.

Offentliga proxyservrar

Om du inte vill använda en proxyserver på din dator, men måste få tillgång till blockerade webbplatser från ditt LAN hemma/på kontoret, kan du använda en offentlig proxyserver. Men eftersom du får tillgång till Internet från ditt LAN omfattas din aktivitet av nätverksadministratörens säkerhetsprinciper. En offentlig proxyserver är inte alls säker, den kan lätt identifieras av nätverksadministratörerna och rekommenderas inte för användning med känslig information.

Privata proxyservrar

Proxyservrar som finns på en dator som du äger kallas privata servrar. Du kan använda en privat proxyserver inom ditt hem/kontor LAN. En proxyserver som finns på en dator som du inte äger kallas för en proxyserver från en tredje part. En privat proxyserver är säkrare än en offentlig proxyserver, men den är också svårare att installera och underhålla.

Webbproxy

Webbproxy är en proxyteknik som stöder både SOCKS5- och SOCKS4-protokoll. Den kan användas för både HTTP- och SOCKS4-tillämpningar. Det är en proxy med hög prestanda som är lätt att konfigurera. En proxyserver som körs i användarnas webbläsare och använder en enda TCP-anslutning genom att ta emot förfrågningar från klienter.

Transparent proxy

Transparent proxy är en proxyserver som fungerar som en mellanhand mellan din dator och målservern. Du ansluter till proxyservern och tar emot begäran med proxyserverns IP-adress. Proxyservern skickar sedan begäran till målservern med proxyserverns IP-adress som käll-IP-adress. Transparenta proxyer används för att kringgå internetfilter. De används dock också ofta av hackare och upptäcks lätt av säkerhetsprogram.

Anonym proxy

En anonym proxyserver är en typ av proxyserver som inte lagrar någon information om de användare som är anslutna till den. Servern vidarebefordrar helt enkelt alla förfrågningar till en fjärrserver utan att någon identifierande information om klienten skickas vidare. Att använda en anonym proxyserver är det bästa sättet att dölja din verkliga plats och dölja källan till dina förfrågningar.

Vad är skillnaden mellan en proxy och en VPN?

En proxyserver används för att komma runt blockeringar, antingen i skolan eller på jobbet. En VPN (Virtual Private Network) används för att komma runt hela Internet. Du kan få tillgång till alla webbplatser, sociala medier osv. som du normalt skulle ha tillgång till med hjälp av en VPN. En proxy fungerar som en mellanhand, så all trafik från din enhet går genom proxyn och vidarebefordras sedan till den faktiska webbplatsen. En VPN fungerar som en krypteringstunnel, så all data krypteras innan den kommer in på VPN-servern. Data dekrypteras först i andra änden.

Summering av vad en proxyserver används till

En proxyserver är en server som fungerar som mellanhand när andra servrar eller datorer skickar förfrågningar till servrar. En proxyserver kan användas i flera olika syften, t.ex. för att få tillgång till innehåll som annars är blockerat eller censurerat eller för att undgå nätverksövervakning. En proxyserver kan också användas för att dölja din identitet på nätet, t.ex. för att kringgå internetfilter. I den här artikeln kommer vi att tala om proxyservern.Optimized Content