Vad gör en IT-forensiker?

Vad är IT-forensik?

IT-forensik är analysen av digitala bevis för att tillhandahålla bevis i brottmål och civilmål. IT-forensik är undersökningen av elektroniska data från alla typer av elektroniska enheter, allt från elektroniska medier som datorer och mobila enheter, till elektronisk kommunikation som e-post, sociala medier, VoIP och mer.

Forensisk datoranalys inkluderar ett brett utbud av aktiviteter, inklusive datainsamling, datahantering, dataupptäckt och -rapportering, dataanalys och presentation. Detta kan innebära granskning av bevis i ett rättsfall, såväl som utredningar av brottsbekämpande myndigheter och företag.

Datorkriminalteknisk analys kan innebära granskning och analys av bevis, titta på data som lagras på datorn och de olika typer av bevis som kan finnas på datorn. Det kan handla om att titta på e-postmeddelanden som lagras på datorn, textmeddelanden som skickas via datorn och appar som bankappar som kan ha använts.

Vad gör en IT-forensiker?

En it-forensiker/datakriminalteknisk analytiker tillämpar avancerade dator- och IT-kriminaltekniska färdigheter för att säkerställa att utredningar och åtal blir framgångsrika. Kärnan i en kriminalteknisk undersökning är den kriminaltekniska analysen av elektroniska artefakter och data.

Datakriminaltekniska analytiker är ansvariga för inhämtning och hantering av bevis, och måste också vara skickliga på dataupptäckt, utredning, datagranskning och datainspektion. Varje utredning är unik, och som en del av ett team kommer den kriminaltekniska analytikern att arbeta nära polisen, åklagaren och/eller annan myndighet för att säkerställa att utredningen är komplett och framgångsrik.

Datakriminaltekniska analytiker är ansvariga för att granska kriminaltekniken för datorer och elektroniska enheter för att samla bevis. Faktorer som ålder och kvalitet på bevis, hur de lagrades och sammanhanget för både bevisen och den omgivande miljön kan hjälpa till att avgöra bevisets betydelse. Kriminaltekniska analytiker ansvarar för att hantera insamling, bevarande och analys av bevis, samt rapportera fynd till lämpliga myndigheter.

It-forensikers uppgifter

  • Hantera bevisinsamling och bevarande – Upprätthålla förvarskedjan, kontrollera tillgången till bevis och se till att bevis lagras och bevaras i ett skick som möjliggör snabb och korrekt hämtning av utredarna.
  • Granskning av bevis – Den datakriminaltekniska analytikern måste ha en grundlig förståelse för de bevis de har och hur betydelsefulla de är i fallets sammanhang. Detta inkluderar källan till bevisningen, vad som fanns i bevisningen och hur den bevisningen relaterar till fallet.
  • Analysera bevis – Den kriminaltekniska analytikern kommer att analysera bevisen för att avgöra vad det betyder och hur betydelsefullt det är i fallets sammanhang.
  • Att lägga fram bevis – Den kriminaltekniska analytikern måste kunna presentera bevisen för lämpliga myndigheter och/eller domstol för att kunna användas som bevis.

Hur man blir en IT-forensiker/datakriminalteknisk analytiker

Datorforensisk analys kräver både tekniska och icke-tekniska färdigheter. Medan många av de tekniska färdigheterna kan överföras från andra studieområden, måste den kriminaltekniska analytikern ha en stark förståelse för hur datorer, digitala bevis och digital utredning fungerar.

Även om det är möjligt att bli en dator forensisk analytiker genom självstudier eller mentorskap, är det i allmänhet bäst att skaffa sig erfarenhet genom praktik och forskarutbildning. När förvärvad arbetslivserfarenhet har erhållits är det bäst att följa ett formellt program för att säkerställa korrekt utbildning och certifiering.

IT-forensik är ett snabbt växande område, och det finns mycket få program som ger heltäckande utbildning i dator forensics. Av denna anledning är det mycket viktigt att studenterna hittar ett program som fokuserar på utbildning i datorforensik och har erfarenhet av att utbilda nyutexaminerade. Att separera ett datorkriminaltekniskt program från andra datorsäkerhetsprogram kan också vara till hjälp.

IT-forensikers kunskaper

Den datakriminaltekniska analytikern måste ha en grundlig förståelse för bevisen de har och hur betydelsefulla de är i fallets sammanhang. Detta inkluderar källan till bevisningen, vad som fanns i bevisningen och hur den bevisningen relaterar till fallet.

Den datakriminaltekniska analytikern kommer också att ha en stark förståelse för datorforensik, inklusive digitala bevis och hur man analyserar det. Den datakriminaltekniska analytikern måste också ha en stark kommunikationsförmåga, eftersom de kommer att behöva interagera med både tekniska och icke-tekniska användare under hela utredningen.