Vad är en zero day-attack?

Vad är zero day?

En zero day-sårbarhet är ett hål i en produkt eller ett system som kan utnyttjas av hackare. Till skillnad från kända sårbarheter, som publiceras och reageras på av utvecklingsgemenskapen, är en zero day brist okänd och oåtgärdad.

Sårbarheter upptäcks ofta och åtgärdas med tiden. Till exempel släpper Microsoft, Google och andra mjukvaruföretag vanligtvis säkerhetskorrigeringar för att åtgärda specifika sårbarheter i en förutsägbar cykel.

Detta gör det möjligt för företag att förbereda och minimera störningar om ett fel utnyttjas. Mjukvaruföretag kan också erbjuda ”patch Tuesday”, när de släpper nästa omgång säkerhetsuppdateringar för att åtgärda kända sårbarheter. Ett nolldagsfel är dock ett helt annat slags hot.

Hur funkar zero day attacker?

En zero day-attack använder ett okänt säkerhetshål för att infiltrera en organisations nätverk. Hackare kan försöka utnyttja ett zero day-fel genom att lura anställda att ladda ner skadlig programvara, besöka skadliga webbplatser eller öppna skadliga bilagor. Hackarna kan också använda social ingenjörsteknik för att få anställda att öppna skadliga filer.

Hur skyddar du dig från zero day-attacker?

Först måste du förstå att även om en leverantör eller ett mjukvaruföretag upptäcker ett fel i sin produkt, kanske de inte hinner fixa det innan hackarna gör det. Tills de blir medvetna om problemet är det en nolldagarssårbarhet.

Nyckeln är att vara proaktiv, snarare än reaktiv. Se till att dina system är helt korrigerade och att du vet hur du känner igen eventuella tecken på att en hackare försöker utnyttja en sårbarhet. Målet är att känna igen tecknen och vidta åtgärder innan det är för sent.

Här är några steg du kan vidta:

  • Var försiktig med e-postmeddelanden som ber dig ladda ner filer eller besöka webbplatser. Dessa kan skickas av hackare som vill lura dig att öppna skadliga filer.
  • Håll ditt operativsystem och program uppdaterade. Detta kommer att skydda dig mot kända och okända sårbarheter.
  • Säkerhetskopiera dina data regelbundet och håll dem offline när de inte används. Hackare riktar sig ofta mot data som lagras i silade miljöer som äldre system och äldre applikationer.
  • Använd starka lösenord med unika teckenkombinationer för vart och ett av dina konton.

Hur identifierar man zero-day attacker

  • Leta efter ovanlig aktivitet eller nätverksaktivitet på din dator.
  • Kontrollera din dators loggar ofta för att övervaka eventuella ovanliga aktiviteter eller försök att ansluta till din dator som du kanske har missat.
  • Skanna din dator med ett antivirusprogram för att leta efter skadliga filer.