Domain Name System: Vad är det?

Vad är DNS?

Domain Name System (DNS) är telefonboken för Internet. Människor får tillgång till information online via domännamn, som google.com eller wikipedia.com. Webbläsare interagerar via IP-adresser (Internet Protocol). DNS översätter domännamn till IP-adresser så att webbläsare kan ladda internetresurser.

Varje enhet som är ansluten till Internet har en unik IP-adress som andra maskiner använder för att hitta enheten. DNS-servrar eliminerar behovet för människor att memorera IP-adresser som 192.168.1.1 (i IPv4), eller mer komplexa nyare alfanumeriska IP-adresser som 2400:cb00:2048:1::c629:d7a2 (i IPv6).

Hur fungerar DNS?

Internet är ett nätverk av datorer som är anslutna till varandra. När en person skriver in en URL, som https://www.google.com, skickar Internet en begäran till en DNS-server, som ns-cloud.iijnet.or.jp, och ber om IP-adressen för google.com. DNS-servern letar upp IP-adressen för den begärda webbplatsen i sin databas över alla registrerade domäner. Servern skickar sedan tillbaka IP-adressen till webbläsaren.

I det här exemplet skickar webbläsaren en begäran till DNS-servern och frågar ”Var är google.com?” Servern letar sedan upp IP-adressen för nytimes.com i sin databas och skickar webbläsaren tillbaka adressen. Denna information är densamma för alla datorer, smartphones, surfplattor och andra enheter som är anslutna till internet, vilket säkerställer att alla kan komma åt samma information.

Olika DNS-servrar involverade i att ladda en webbsida

När en webbläsare försöker ansluta till en webbplats, kommunicerar den med en DNS-server i början och fortsätter sedan att kommunicera med DNS-servern tills webbplatsen är helt laddad. IP-adressen som webbläsaren får från DNS-servern är vad den använder för att skicka data till webbplatsen. Men vad händer om DNS-servern inte är uppe eller svarar långsamt? Webbläsare använder andra DNS-servrar för att fortsätta ladda ner webbsidan.

På detta sätt kan webbläsare växla mellan flera DNS-servrar för att säkerställa att DNS-servern inte är orsaken till problemet. Om en DNS-server är nere eller långsam kommer webbläsare att byta till en annan DNS-server och fortsätta ladda webbsidan.

Vad är skillnaden mellan en auktoritativ DNS-server och en rekursiv DNS-resolver?

En auktoritativ DNS-server ger IP-adressen till en webbplats. En rekursiv DNS-resolver däremot löser domännamn och returnerar webbplatsens IP-adress. Vissa DNS-servrar som är auktoritativa men inte rekursiva kallas ”hanterade tjänster”. Genom att använda dessa tjänster kan internetleverantörer tilldela auktoritativa DNS-serveradresser till sina kunder.

En rekursiv DNS-server, å andra sidan, är vilken server som helst som svarar på förfrågningar för en specifik domän. Rekursiva DNS-servrar kan användas för att cachelagra och påskynda sidladdningstider genom att returnera cachad information från DNS-servern som innehåller cachad data för en domän.

Vad är en DNS-resolver?

En DNS-resolver är ett program som frågar andra DNS-servrar för att lösa domännamn. En DNS-resolver är en typ av DNS-server. DNS-upplösare kan vara rekursiva eller iterativa. En iterativ DNS-resolver frågar DNS-servrar sekventiellt, som en människa skulle gå igenom en lista med adresser, medan en rekursiv DNS-server frågar flera servrar samtidigt.

Vilka typer av DNS-frågor finns det?

Det finns två huvudtyper av DNS-frågor:

  • En uppslagsfråga är en begäran om en specifik IP-adress. En dator gör denna typ av fråga när den tar emot en IP-adress från en DNS-server.
  • En MX-fråga (e-postutbyte) är en begäran om MX-posten för ett specifikt domännamn. MX-posten anger namnservern för det givna domännamnet, som webbläsaren använder för att skicka e-post för den domänen.

Vad är DNS-cache?

DNS-cache är ett sätt att lagra DNS-serveradresser i en dators lokala cache och sedan hämta dem från cachen närhelst de behövs. Detta minskar antalet förfrågningar som skickas till DNS-servern och ökar hastigheten.

DNS-cachelagring skiljer sig från webbläsarens inbyggda DNS-cachefunktion. En webbläsares DNS-cache lagrar IP-adresser och värdnamn men lagrar inte värdena för TTL och IX. En DNS-cache skapas när en applikation som en webbläsare skriver data till DNS-cachen, men den kan läsas av andra applikationer som en e-postserver.

Så, DNS är som en telefonbok på Internet, eller?

Ja, precis som en telefonbok ger DNS människor tillgång till information online. Till skillnad från telefonboken är dock DNS organiserat genom webbadresser, inte telefonnummer. Telefonboken krävs bara för att ansluta personer till ett enda namn, medan DNS kan ansluta vem som helst till vad som helst på Internet.