Internets historia: Vem skapade internet och hur gick det till

Internets ursprung

Sommaren 1951 började forskare vid University of California, Los Angeles (UCLA) en serie experiment med en ny datanätverksteknik som de kallade ”paketväxling”. Detta system var helt annorlunda än de som användes vid den tiden.

Istället för att skicka data i en serie individuella ”paket” använde UCLA-nätverket ett digitalt Transmission Control Protocol (TCP) som gjorde det möjligt för nätverket att dela upp informationen i segment, eller ”paket”, och sedan återmontera den i mottagningsänden. Det nya systemet skapade det allra första ”internet”, eller kommunikationsnätverket.

Vad är ARPANET?

Det första kommunikationsnätverket kallades ”ARPANET”. Detta var en koppling mellan datorerna vid University of California och liknande nätverk på andra amerikanska universitet. Forskarna vid UCLA hade dock blivit medvetna om att de kunde skicka och ta emot meddelanden snabbare genom att ansluta sitt nätverk till nätverket ARPA (Advanced Research Projects Agency) i försvarsdepartementet.

Detta var ett mycket mer omfattande nätverk, så forskare vid andra universitet kunde också använda ARPANET. Snart fann forskare att de kunde skicka och ta emot data ännu snabbare genom att ansluta ARPANET till ett telekommunikationsnätverk som drivs av den amerikanska regeringen.

Vem skapade ARPANET?

1969 skapade Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) i försvarsdepartementet ett interagency-avtal (IIA) för att stödja forskning om paketväxling. De ursprungliga datorerna som utgjorde ryggraden i ARPANET kallades ”Interface Message Processors” (IMP).

Alla IMP:er länkades samman av ett nätverk kallat ”Host/IMP Network”. IMP:erna var alla kopplade till en stordator kallad ”värd/värdnätverket”. Detta drevs av Advanced Research Projects Agency (ARPANET).

Användning av datornätverket

För att förstå detta nätverk, överväg först hur människor kommunicerar. Vi är alla bekanta med telefonnätet. Telefonnätet använder ledningar som kopplar ihop telefoner. När du ringer ett samtal sänder du en röst över dessa ledningar.

Med datornätverk överförs information i ”paket” av data, även kända som ”ramar”. Varje paket innehåller en viss mängd information, såsom adressen till avsändaren och mottagaren samt datum och tid för när det skickades.

När du skickar ett meddelande via ett datornätverk markerar du varje paket med adressen till den dator som mottagaren ska läsa meddelandet från. Det är precis så det ursprungliga ARPANET fungerade. Varje dator var kopplad till en annan dator och till en stordator som drevs av försvarsdepartementet.

Vad är paketbyte?

Datorn i varje dator på ”värd”-sidan av nätverket skulle skicka data till datorn på ”gateway”-sidan, och datorn på ”gateway”-sidan skulle skicka data till datorn på ”värd”-sidan. För att kommunicera mellan datorer på olika sidor av nätverket måste paketen skickas över telefonlinjen, som om det vore en tråd. Detta har två stora nackdelar.

För det första, när du ringer ett telefonsamtal kan du prata direkt med personen du vill prata med. På samma sätt, när du skickar ett paket över en tråd, kan du skicka data direkt till den person du vill skicka information till. Med andra ord kan du skicka information till personer utan att skicka dem informationen som skickas. Detta är mycket användbart i datornätverk.

Vad är internetenheten?

Du kanske redan har gissat att Internet-enheten är en enhet av Internet, som innehåller två sammankopplade nätverk. Internet är ett nätverk av nätverk som länkar samman miljontals datorer. Värdarna i nätverket är de datorer som utgör nätverket. De routrar som länkar samman nätverken kallas gateways.

Internetenheten och intranät

Internetenheten och intranät är olika delar av Internetenheten. Om en dator är ansluten till både internet och intranät kan den ta emot information från internet och skicka information till intranätet utan att använda en brygga eller router. Detta är en dator som ansluter direkt till Internet utan att använda intranätet. Internetenheten ansluter även till en intranät- och internetenhet.