Nätmask och Subnätmask – Uppdelning av IP-adresser

En nätmask är en 32-bitars ”mask” som används för att dela upp en IP-adress i subnät och specificera nätverkets tillgängliga värdar. I en nätmask tilldelas alltid två bitar automatiskt. Till exempel, i 255.255.225.0 är ”0” den tilldelade nätverksadressen. I 255.255.255.255 är ”255” den tilldelade sändningsadressen. 0 och 255 är alltid tilldelade och kan inte användas.

Nätmask definierar hur stort ett nätverk är eller om du konfigurerar en regel som kräver en IP-adress och en nätmask, kommer nätmasken att ange vilket område av nätverket som regeln kommer att gälla för:

IPNÄTMASKBESKRIVNING
192.168.55.121255.255.255.255Gäller endast 192.168.55.121
192.168.55.0 255.255.255.0Gäller IP i intervallet 192.168.55.0 – 192.168.55.255
192.168.55.240 255.255.255.240Gäller IP i intervallet 192.168.55.240 – 192.168.55.255
192.168.55.121255.255.255.0192.168.55.0 – 192.168.55.255
192.168.0.0255.255.0.0192.168.0.0 – 192.168.255.255

Ibland kommer du att se att en nätmask definieras av ett nummer, t.ex. 32. Detta nummer är längden på nätmasken i bitar:

Nätmaskens längd 8 16 24 32

Så, till exempel, en nätmask som är 24-bitar lång är 255.255.255.0:

NÄTMASK255.255.255.0
BITAR8162432

En nätmask som är 8 bitar lång blir då:

En nätmask som är 16-bitars lång är 255.255.0.0:

NÄTMASK255.255.0.0
BITAR81600

Och så fortsätter det så.

Vad är subnetting?

Subnetting är processen att dela upp ett nätverk i mindre delar som kallas för subnät. Varje delnät tilldelas ett nummer och ansluts till resten av nätverket med hjälp av IP-adresser. Dessa subnätmasker kan antingen markeras som prickad-decimal notation eller som slash-dot notation, i vilket fall de anger hur många decimaler som används för att visa siffrorna. I den här artikeln förklarar vi varför du bör och inte bör göra subnätsinställningar, dess fördelar och nackdelar. Läs vidare för att få veta mer!

Varför ska du skapa ett subnät i ditt nätverk?

Genom att dela upp ditt nätverk i undernät kan du undvika dyra misstag och spara tid och pengar. Subnetting innebär att ett nätverk delas upp i mindre delar som kallas för subnät. Det finns många olika typer av subnät, varav en är slash-dot-notationen. Den används främst av nätverksingenjörer, men du kommer ibland att se den även i andra sammanhang.

Denna notation anger att varje nummer i nätverket ska representeras med ett snedstreck och att motsvarande nummer i undernätet ska betecknas med en punkt. Den här notationen är mycket lättare att rita upp än den prickade decimala notationen och används ofta av tekniker som snabbt måste rita stora nätverk.