Hur vet jag om min mobil är avlyssnad?

Detta kan tyckas vara självklart, men hur vet du egentligen om din telefon faktiskt avlyssnas? Lyckligtvis finns det några tecken som kan hjälpa dig att avgöra om någon avlyssnar dina konversationer. Ett sätt är att ta för vana att notera vissa saker. Om du till exempel börjar med att komma ihåg vissa detaljer om specifika konversationer, och sen märker att de här detaljerna på något sätt dyker utan egna initiativ, skulle det kunna vara ett tecken på att telefonen avlyssnas.

Kan appar känna igen och spela in min röst av fel anledningar?

Många appar, både i Iphone, Android eller Windows phone, kan spela in din röst medan du chattar med en vän eller familjemedlem. Appar använder ofta telefonens mikrofon för att upptäcka när du pratar så att de kan spela in dig. I vissa fall kan de också identifiera vad du säger. Det är viktigt att notera att lagen skyddar din röstintegritet, så det är olagligt för appar att avlyssna dig.

Kan mina telefonsamtal avlyssnas?

Ja och nej. Om en utländsk underrättelsetjänst har direkt tillgång till din mobiloperatör kan den avlyssna dina samtal och meddelanden.

Så här fungerar det:

Din mobiltelefon kommunicerar med operatörerna och med andra mobiltelefoner, routrar och internetleverantörer. Det innebär att alla som har en direkt anslutning till ditt nätverk också kan avlyssna din kommunikation. Detta är dock sällsynt, eftersom mobilnäten övervakas noga av statliga myndigheter.

Operatörerna kan övervaka och övervakar kommunikation, men endast om de har blivit ombedda att göra det av myndigheterna. I de flesta fall måste myndigheterna först få ett domstolsbeslut.

Om en myndighet vill avlyssna din kommunikation kommer detta att ske i enlighet med lagen och med lämpliga utrednings- och granskningsförfaranden.

Vad är krypterade telefonsamtal?

Moderna telefoner som t.ex Iphones eller Android-telefoner stödjer krypterade telefonsamtal. Dessa typer av samtal använder en kombination av krypteringsmjukvara och ett säkert, privat nätverk för att skydda samtalet från tredje part som kanske lyssnar på. De flesta människor använder kryptering när de ringer en annan person som använder en krypteringsapp, som Google Hangouts eller Apples FaceTime.

Vad kan jag göra för att undvika att bli avlyssnad?

Om du är orolig för att din telefon avlyssnas, se först till att du har gjort allt du kan för att förhindra det. Det finns några sätt du kan göra det svårare för någon att trycka på din telefon utan att du inser det.

  • Ändra ditt lösenord. Om du vet vad ditt lösenord är, kommer någon som trycker på din telefon inte att kunna komma in i den.
  • Ändra dina appinställningar. Appar sparar ofta telefonens inställningar i minnet, så att ändra dina inställningar i en app kan ändra det för alla dina appar.
  • Sms:a eller ring inte gällande känslig information. Om du behöver prata med någon eller om något som är extra känsligt,, använd en annan telefon, en annan app eller en annan plats.
  • Stäng av platstjänster. Detta kommer att göra det svårare för appar att upptäcka var du befinner dig.
  • Lämna inte din telefon kvar ens tillfälligt. Det här tipset är särskilt viktigt om någon vet var du förvarar din telefon.

Vad är tjänster för krypterade samtal?

Krypterade samtal är samtal mellan två eller flera parter som krypteras med en hemlig kod. Denna är inte allmänt tillgänglig och kan endast avkrypteras av deltagarna. Samtalet är därför helt säkert och oåtkomligt för utomstående, oavsett om det är en myndighetsanställd som lyssnar på ett samtal eller en hackare som får tillgång till det krypterade samtalet.

Det är också omöjligt för mobiloperatören att få kännedom om samtalet. Tyvärr erbjuder många mobiltelefonnät även samtal utan kryptering. Detta innebär att mobiloperatörerna vet vem som ringer från vem men inte har något ytterligare skydd.

Exempel på tjänster för att undvika avlyssning

Använd VPN-anslutningar för att dirigera dina data via en mellanliggande server utanför ditt nätverk. På så sätt krypteras uppgifterna så att de inte blir tillgängliga för din mobiloperatör.

Använd krypteringsprogram som automatiskt krypterar samtal och meddelanden, till exempel Signal eller WhatsApp. För att dessa program ska fungera korrekt måste du också aktivera end-to-end-kryptering. Det innebär att endast den avsedda mottagaren kan läsa meddelandena och att de är oläsbara för alla andra.

Håll din telefon- och datorprogramvara uppdaterad. Hackare och mobiloperatörer hittar ofta in i populära appar och operativsystem genom säkerhetsluckor. Därför är det en bra idé att hålla dina appar uppdaterade regelbundet och se till att ditt operativsystem och din programvara är uppdaterade.