Blockkedja: Vad är det och hur fungerar det?

Vad är en blockkedja?

En blockchain är en decentraliserad, digital reskontra som registrerar transaktioner över många datorer snarare än ett system av mellanhänder. Det är en distribuerad databas som är skyddad och drivs av krypteringsalgoritmer.

Denna digitala redovisning skapas och innehas av allmänheten, snarare än en central myndighet som en bank eller regering. Blockkedjeprincipen kan tillämpas på alla tillgångar, såsom aktier, obligationer, fastigheter och valuta. Blockkedjan är en decentraliserad – eller decentraliserad – databas som är tillgänglig för alla med en internetanslutning.

Tillgångsöverföring och ägande kan verifieras på blockkedjan utan behov av en tredjepartsförmedlare, vilket eliminerar bedrägerier och fel i inspelningen. Blockkedjan drivs av ett nätverk av datorer, som registrerar transaktioner och skapar nya block i kronologisk ordning. Varje nod i nätverket behåller en kopia av blockkedjan och uppdaterar den med nya block.

Denna process skapar en decentraliserad, offentlig reskontra som är tillgänglig för alla. Blockkedjan är säkrare än centraliserade reskontra, som en banks, eftersom det inte finns någon central punkt för misslyckande. Det är också mer tillgängligt eftersom det inte kräver en central myndighet för att vara värd för informationen.

Hur fungerar en blockkedja?

En blockchain är en decentraliserad, offentlig digital reskontra som registrerar och validerar alla transaktioner över ett nätverk av datorer. Posten kontrolleras inte av någon enskild organisation eller individ, utan snarare av alla som har tillgång till nätverket, kallat ”konsensus”. Denna konsensus är det som gör blockkedjan decentraliserad och håller den säker.

Den hålls samman av ett nätverk av datorer som går samman för att bilda en virtuell ”konsensus”. Varje dator i nätverket har en kopia av blockkedjan och driver också den virtuella konsensus som håller ihop nätverket. Detta nätverk styr blockkedjan och validerar transaktioner genom att kombinera dem med föregående informationsblock.

Transaktioner verifieras av varje dator i blockchain-nätverket. Den decentraliserade konsensus håller ihop nätverket och förhindrar blockchain från att ändras eller kopieras. Blockkedjan använder också kryptografi för att göra informationen som lagras på blockkedjan oläsbar för alla utom de som har rätt krypteringsnyckel.

Hur används blockkedjor?

En blockkedja har många potentiella användningsområden inom finansbranschen. Det kan hjälpa till att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten genom att minska behovet av mellanhänder. Det har också potential att ge mer förtroende och transparens i det finansiella systemet, vilket möjliggör tillgångsspårning och spårning av risker med större säkerhet.

Med den ökade användningen av blockchain-teknik i finanssektorn har det blivit vanligare för företag att använda tekniken. Tekniken kan tillämpas på en mängd olika branscher, inklusive sjukvård, myndigheter, detaljhandel, energi och mer.

Fördelar med Blockchain

  • Riskminskning – Blockchain-teknik ger ett sätt att verifiera tillgångar utan behov av tredje part som banker. Detta minskar risken för bedrägerier och kan hjälpa tillgångar att spåras lättare.
  • Transparens – Blockchain-teknikens distribuerade karaktär ger företag transparens och fullständig synlighet av tillgångar i ett nätverk. Denna transparens minskar förtroendefrågor och ger bevis på att tillgångar är där de borde vara. Det eliminerar också behovet av pappersbaserad dokumentation, vilket minskar driftskostnaderna.
  • Effektivitet – Blockchains förmåga att dela information över ett nätverk kan hjälpa organisationer att minska driftskostnaderna. Detta inkluderar juridiska kostnader och kostnader för revision och inhämtning av information.
  • Säkerhet – Blockchain-teknikens decentraliserade karaktär gör den säkrare än centraliserade system. Detta gör att den passar bra för reglerade branscher, såsom bank, sjukvård och myndigheter.

Nackdelar med Blockchain

  • Skalbarhet – Den nuvarande begränsningen för blockkedjeteknik är skalbarheten av att bearbeta stora datamängder. Detta kan sakta ner driften och hastigheten på nätverket. Det kan också bidra till kostnaden för blockchain-teknik.
  • Sekretess – Blockchain-tekniken är fortfarande ganska ny, vilket betyder att den inte har funnits tillräckligt länge för att tillsynsmyndigheter ska vara säkra på dess tillförlitlighet. I takt med att fler företag och privatpersoner använder tekniken kommer regelverk att behöva utvecklas.
  • Osäkerhet – Hackarens tillgång till blockchain-teknik är fortfarande ett problem, särskilt när det kommer till hackning av börser och andra finansiella tjänster.
  • Decentralisering av blockkedja – Även om det finns många potentiella fördelar med blockkedjeteknik, är tekniken bara lika stark som den svagaste noden i nätverket. Om all blockchain-teknik förstörs finns det inget sätt att verifiera transaktionerna som inträffade i nätverket.
  • Reglering – Blockchain-teknik kan hjälpa till att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten, men den är bara lika tillförlitlig som de tillsynsorgan som övervakar den. Utmaningen med detta är att blockchain är relativt nytt, så det finns inte många regler på plats för att skydda mot missbruk.

Blockchain decentralisering

Den viktigaste aspekten av blockchain-tekniken är decentralisering; det är det som gör tekniken så värdefull. Eftersom blockkedjetekniken är decentraliserad är den mycket säkrare än centraliserade system som banker eftersom det inte finns någon enskild punkt av misslyckande.

Detta gör det också svårare för hackare att få tillgång till nätverket och ändra informationen. Decentralisering är viktigt eftersom det möjliggör ett mer demokratiskt system.

Istället för att en myndighet kontrollerar nätverket, kontrolleras det av deltagarna som driver den virtuella konsensus. Nätverket kan inte ändras utan deltagarnas samtycke.

Är Blockchain säkert?

Blockchain-teknik är säkrare än centraliserade nätverk eftersom den är decentraliserad och drivs av en virtuell konsensus av deltagare. Processen som används för att verifiera och bekräfta information är mycket säkrare, så det är mindre sannolikt att den hackas.

Blockkedjeteknologin använder kryptografi, eller kodat språk, för att hålla information som lagras på blockkedjan oläsbar för alla utom de som har rätt krypteringsnyckel. Denna kod skapas av deltagarna som driver den virtuella konsensus. Koden är också designad för att vara svår att knäcka, så det är svårare att ändra informationen.

Blockchain vs. Banker

Medan fördelarna med ett decentraliserat nätverk som blockchain gör det tilltalande, är det viktigt att notera att en blockchain inte är samma sak som en kryptovaluta. Blockchain är en distribuerad, digitaliserad reskontra som fungerar som ett offentligt register över transaktioner.

Det har funnits i mer än ett decennium och har sett bred tillämpning inom finans, hälsovård, tillverkning och mer. Kryptovaluta är en digital tillgång som används som en form av valuta.

Investeringar i kryptovalutor kallas ofta för ”hodling”, och vissa investerare har investerat i digitala valutor i så länge som 10 år, trots den senaste tidens ökning i popularitet för blockchain.