Vad är WPA?

Vad är WPA?

WPA (Wi-Fi Protected Access) är en säkerhetsstandard för att säkra datorer som är anslutna till ett Wi-Fi-nätverk. Syftet är att åtgärda allvarliga svagheter i det tidigare systemet, WEP-standarden (Wired Equivalent Privacy).

WPA består av en serie säkerhetsparametrar som hjälper till att skydda Wi-Fi-trafik, inklusive en delad hemlig nyckel, ett visst kryptografiskt protokoll och en viss kryptografisk algoritm. Dessa säkerhetsparametrar är konfigurerade på den trådlösa åtkomstpunkten och trådlösa klientenheter. WPA använder en åtkomstkontrolllista (ACL) som tillåter endast auktoriserade enheter att upprätta en anslutning baserat på parametrarna som konfigurerats i ACL.

Hur fungerar WPA?

WPA fungerar genom att använda en delad nyckel som genereras under autentiseringsprocessen och sedan används för att kryptera all trådlös kommunikation mellan den trådlösa åtkomstpunkten och trådlösa klienter. När en trådlös klient kommer inom räckhåll för den trådlösa åtkomstpunkten skickar den trådlösa klienten ut en nätverksprob för att se om det finns något trådlöst nätverk att ansluta till.

Om det inte finns något trådlöst nätverk inom räckhåll kommer den trådlösa klienten att försöka använda det offentliga Internet som en anslutning. Den trådlösa åtkomstpunkten ansluter sedan via Internet till de trådlösa klienterna så att de trådlösa klienterna kan ansluta. Den delade nyckeln använder sedan kryptering för att skapa en krypterad länk mellan de trådlösa klienterna och den trådlösa åtkomstpunkten.

Denna process gör det så att även om en angripare skulle komma åt den trådlösa åtkomstpunkten, kan han fortfarande inte se någon av dina data. För att kunna ansluta till det trådlösa nätverket måste angriparen känna till den delade nyckeln. Denna delade nyckel krypteras sedan med en identifierare som kallas Access Control List (ACL). Denna identifierare är det som gör att en angripare måste känna till den delade nyckeln för att kunna dekryptera data och kunna ansluta till det trådlösa nätverket.

Vilka är typerna av Wi-Fi-skyddad åtkomst?

WPA innehåller tre olika typer av WPA:

  • WPA Personal: Denna typ av WPA använder en lösenordsfras som används för autentiseringsändamål. Den delade nyckeln krypteras sedan med denna lösenfras. Eftersom lösenordsfrasen används för autentisering ger den ett extra lager av säkerhet för att förhindra att någon utnyttjar ditt nätverk.
  • WPA Enterprise: Denna typ av WPA använder en delad nyckel som sedan krypteras med ett unikt företag certifikat efter autentisering. Detta företagscertifikat används sedan för att identifiera den organisation som använder nätverket. Detta företagscertifikat hjälper till att förhindra personifiering, vilket är när en angripare försöker utge sig för att vara den organisation som har auktoriserad åtkomst till nätverket.
  • WPA2-Enterprise: Detta är den senaste versionen av WPA och använder WPA2-protokollet för att skydda all trafik. Detta innebär att den delade nyckeln förvaras i RAM-minnet för att förhindra att en nyckel hämtas, vilket är när en nyckel fångas och sedan används för att imitera det trådlösa nätverket.

Vad är skillnaden mellan WPA vs. WPA2 vs. WPA3?

WPA och WPA2 är de mest stödda, med WPA2-Enterprise som den senaste standarden. WPA2 är det säkraste, men kan vara svårare att konfigurera. Med WPA krypteras den delade nyckeln med lösenfrasen. Det betyder att alla som har tillgång till lösenfrasen kan dekryptera datan. Detta inkluderar din trådlösa åtkomstpunkt, de trådlösa klienterna och alla trådlösa åtkomstpunkter som kan vara anslutna till ditt trådlösa nätverk.

Med WPA2 hålls den delade nyckeln i RAM-minnet för att förhindra nyckelfångst. Detta innebär att en angripare måste fysiskt komma åt din trådlösa åtkomstpunkt för att fånga nyckeln. Om det trådlösa nätverket är skyddat av en trådlös åtkomstpunkt som inte har ett trådlöst kort, kan nyckeln inte fångas och användas för att imitera det trådlösa nätverket. Detta förhindrar även nyckelfångst på trådlösa åtkomstpunkter som är anslutna till ditt trådlösa nätverk, och trådlösa klienter måste kommunicera med båda trådlösa åtkomstpunkterna för att känna till nyckeln.

Hur hittar jag min WPA-nyckel för min router?

Som standard lagrar Windows 10 denna nyckel i nätverks- och delningscenter. I avsnittet ”Ändra vad nätverket gör” i Nätverks- och delningscenter väljer du Avancerade inställningar. Din WPA-nyckel kommer att listas där. Om du inte längre ser det här alternativet kan du gå till Start, skriva ”nätverk” och sedan välja ”Nätverks- och delningscenter.”

Från Nätverks- och delningscenter, välj ”Ändra vad nätverket gör” och välj sedan ”Nätverkssäkerhet:”. Därifrån kommer du att kunna välja din typ av WPA för att se din nyckel. Det finns dock några olika metoder som du kan använda för att hitta nyckeln.

Hur ändrar jag min WPA-nyckel för min router?

Om du vill ändra din WPA-nyckel för din router måste du följa samma procedur som du använde för att hitta din nyckel från början. I Nätverks- och delningscenter väljer du ”Ändra vad nätverket gör”. Välj din typ av WPA i menyn till vänster och klicka sedan på Avancerade inställningar. Välj din nyckel i det högra fönstret och klicka sedan på OK.

Om du föredrar en mer manuell metod kan du hitta nyckeln med en Wi-Fi-analysator. Dessa verktyg låter dig se Wi-Fi-signalen som din trådlösa åtkomstpunkt sänder och hjälper dig att begränsa din sökning.

Hur hittar jag min WPA-nyckel för min trådlösa router?

Om du vill hitta din nyckel till din trådlösa router måste du göra lite forskning först. Ta anteckningar om märket och modellen på din router, samt all annan information du kan ha om den. Börja nu söka efter din routermodell på Internet. Du bör enkelt hitta massor av information om din router, inklusive WPA-nyckeln du behöver.