Vad är Artificiell Intelligens?

Vad är Artificiell Intelligens?

Artificiell intelligens är maskiners intelligens. Med andra ord, tillämpningen av ett artificiellt system så att det kan utföra vissa mänskliga kognitiva uppgifter. AI är resultatet av den framgångsrika sammanvävningen av datorer, algoritmer och programmeringstekniker med mänsklig kunskap, idéer och resonemang.

Den vanligaste artificiella intelligensen är maskininlärning och djupinlärning, där en dators mjukvara är programmerad att lära av data såväl som av erfarenhet. Detta är ett helt annat koncept än mänsklig intelligens eftersom det bygger på algoritmer, inte mänskliga beslut. AI kan definieras som en maskins förmåga att skilja mellan olika situationer (t.ex. att skilja mellan en bil och ett bord).

När en maskin kan skilja mellan olika situationer säger vi att den är ”intelligent”. Det finns dock en stor skillnad mellan ”intelligenta” maskiner och ”intelligenta” människor. En maskin ”vet” endast genom sin ”kunskap”, medan en människa ”vet” genom ”samverkan” mellan sin ”erfarenhet” och sina ”tankar”.

Hur fungerar Artificiell Intelligens?

AI fungerar genom att lära sig genom observation och erfarenhet. Det som händer är att en dator matas med data och får ett program/algoritm som tolkar datan och låter den göra ”förutsägelser” om datan. Ju mer data datorn matas, desto mer data kan den bearbeta och desto smartare blir den.

Särskilt djupinlärning är en teknik som är särskilt bra på att skapa AI. Det involverar användningen av neurala nätverk som efterliknar hur den mänskliga hjärnan fungerar och är särskilt bra på att analysera bilder och andra enorma datamängder.

Olika typer av Artificiell Intelligens

 • Naturlig intelligens – Detta är förmågan att fatta beslut och lösa problem som härrör från erfarenhet och intuition, och som kräver liten eller ingen analys eller träning. Exempel på detta skulle vara personalhantering, där mänskligt beslutsfattande krävs, eller online chatbots som är designade för att svara på frågor och utföra enkla uppgifter.
 • Symbolisk intelligens – Detta innebär förmågan att skapa regler som tillåter maskiner att fatta beslut baserat på logik och resonemang. Denna typ av AI används inom områden som planering och schemaläggning, till exempel, där maskiner får regler om vilka uppgifter som ska utföras vid vilka tidpunkter och kan följa reglerna utan mänsklig inblandning.
 • Analytisk intelligens – Detta gör att maskiner kan fatta beslut baserat på dataanalys och beräkningar. Det används inom områden som finansiell analys och teknik, där datorer kan analysera enorma mängder data och sedan fatta beslut baserat på resultaten. Detta är den mest populära typen av AI.

AI:s framtid

Framtiden för AI är till stor del beroende av två saker: hur mycket data som är tillgänglig och hur vi använder datan. Med fler och fler människor som använder enheter som smartphones, datorer och till och med apparater, växer mängden data som skapas exponentiellt.

Detta i kombination med framsteg inom maskininlärning och djupinlärning gör att AI kan träna sig själv och bli smartare än någonsin. AI används redan inom en mängd olika områden, från sjukvård till jordbruk. Nyligen använde en startup AI för att diagnostisera äggstockscancer med 98 % noggrannhet.

AI växer snabbt från ett nischområde till ett som kommer att ha en meningsfull inverkan på samhället. Det förväntas att AI år 2035 kommer att vara vanligt och användas i nästan alla branscher.

Hur används AI?

AI används på flera sätt. Vissa använder det i underhållningssyfte, till exempel genom att skapa virtuella karaktärer som kan svara på verkliga stimuli. Andra använder det för att förbättra kundupplevelsen genom att analysera information som tillhandahålls av kunder för att förbättra deras upplevelse med företaget. Slutligen använder vissa AI för att automatisera processer.

Till exempel kan en AI-kampanj användas för att automatiskt uppdatera försäljningssiffror, eller så kan den automatiskt skriva innehåll för bloggar. När du använder AI är det viktigt att se till att det inte slösar resurser, fattar beslut som är skadliga för människor och att det används på ett sätt som också gynnar människor.

Fördelar med Artificiell Intelligens

 • Ökad produktivitet – AI gör det möjligt för företag att implementera automatisering, vilket är särskilt användbart för företag som regelbundet utför repetitiva uppgifter. Detta gör dem mer effektiva och kan fokusera på andra aspekter av sin verksamhet.
 • Säkerhet – AI är särskilt användbart när det kommer till autonom körning. Med ökad säkerhet och färre olyckor är detta ett betydande framsteg för fordonsindustrin.
 • Effektivitet – AI kan hjälpa företag att optimera sina resurser genom att automatisera processer som för närvarande görs manuellt. Till exempel är det vanligt att företag har ett strikt arbetsflöde för att skapa innehåll. AI kan granska det arbetsflödet och föreslå förändringar som hjälper företag att effektivisera processen och slutföra mer innehåll på kortare tid.
 • Kostnadsbesparingar – AI kan användas för att minska kostnaderna genom att automatisera processer som för närvarande görs manuellt. Till exempel kan AI granska arbetsflödet för skapande av innehåll och föreslå förändringar som hjälper företag att effektivisera processen och slutföra mer innehåll på kortare tid utan mänsklig inblandning.
 • Kundupplevelse – AI kan användas för att förbättra kundupplevelsen genom att automatisera processer som för närvarande görs manuellt. Till exempel kan AI granska arbetsflödet för skapande av innehåll och föreslå förändringar som hjälper företag att effektivisera processen och slutföra mer innehåll på kortare tid utan mänsklig inblandning.

Nackdelar med Artificiell Intelligens

 • Missriktad AI – AI är särskilt känslig för ”missriktade” beslut. Till exempel kan en chatbot vara programmerad att vara ”politiskt korrekt”, vilket kanske inte alltid är det mest etiska beslutet. I andra fall kan AI-program vara övergeneraliserade och kan föreslå beslut som inte stöds av fakta.
 • Dataöverbelastning – AI är särskilt känslig för dataöverbelastning. Till exempel, om en kund lägger upp för mycket data som är ostrukturerad, kanske ett AI-system inte kan bearbeta det. Detta kan leda till att AI-systemet fattar ett felaktigt beslut.
 • Feltolkade avsikter – AI är särskilt känsligt för ”feltolkade avsikter.” Till exempel, om en kunds avsikt är att skapa en webbplats men deras avsikter är oklara, kan AI:n vara oförmögen att skilja mellan kundens önskemål och avsikter.

Hur används AI i medicin?

AI används inom medicin för att hjälpa läkare att diagnostisera och behandla sjukdomar. Deep learning är särskilt användbart för detta, eftersom det kan analysera enorma mängder data för att identifiera mönster och rekommendera behandlingsalternativ. Detta gör det möjligt för läkarna att lägga mindre tid på att knäcka siffror och mer tid på att titta på patienthistorier och symtom för att korrekt diagnostisera sjukdomar.

AI inom jordbruket

AI kan användas för att hjälpa jordbrukare att öka skördarna och förbättra jordens bördighet. Det kan till exempel användas för att övervaka markkvaliteten, upptäcka markavvikelser och förutsäga vädermönster för att hjälpa jordbrukare att förbereda sig för säsongen.

Hur kan AI hjälpa till med pilotutbildning?

AI kan användas för att hjälpa piloter med deras utbildning. Till exempel kan den användas för att förbereda verkliga datamängder som efterliknar vad piloter skulle se i luften. Detta gör att piloter kan öva utan att spendera timmar i klassrummet med att flyga enmotoriga plan.