Vad gör jag om mitt Facebook-konto har blivit spärrat? Steg för att återställa ditt konto

Om ditt Facebook-konto har blivit spärrat kan det bero på en mängd olika anledningar. Det kan vara allt från misstag vid identifiering av ditt konto som spam eller olämpligt innehåll till att du kan ha brutit mot plattformens användarvillkor. Det är viktigt att förstå att Facebook har ett regelverk för att skydda både individuella användare och hela nätverkets integritet.

Din första åtgärd bör vara att identifiera varför ditt konto blivit spärrat. Facebook bör ge dig en anledning när kontot spärras och ofta finns en möjlighet att kontesta beslutet. I de fall det är ett misstag, kan en enkel överklagan vara allt som krävs för att återställa ditt konto. Det är avgörande att noggrant följa de instruktioner som tillhandahålls av Facebook vid överklagandeprocessen.

Om du finner att du har överträtt Facebooks användarvillkor, är nästa steg att ta reda på om överträdelsen kan åtgärdas. Detta kan innebära att radera visst innehåll eller ändra viss information på ditt konto. Det kan också vara nödvändigt att vänta tills en viss avstängningsperiod har löpt ut. Under denna tid är det viktigt att du tar tillfället i akt att granska och förstå riktlinjerna för att undvika framtida problem med ditt Facebook-konto.

Identifiera problemet

När ditt Facebook-konto blivit spärrat är det viktigt att snabbt förstå varför. Effektiv felsökning kräver en metodisk granskning av ditt kontos aktiviteter och säkerhetsaspekter.

Kontroll av inloggningsaktivitet

Du bör först granska din inloggningshistorik för att se om det finns några okända inloggningstillfällen. Ta en titt under ’Säkerhet och inloggning’ i inställningarna på ditt Facebook-konto för att hitta en lista över nyliga inloggningar med tillhörande IP-adresser och enheter. Om du ser aktivitet som inte stämmer överens med din egen, har någon annan troligen försökt att komma åt ditt konto.

Undersökning av ovanliga beteenden

Iaktta om det förekommit några ovanliga beteenden som kan ha aktiverat en säkerhetsspärr. Det kan vara upprepade felaktiga lösenordsförsök, skickande av spam eller inlägg som bryter mot Facebooks riktlinjer. Sådana aktiviteter kan leda till att ditt konto blir tillfälligt låst för din egen säkerhet.

Detektering av säkerhetsbrister

Granska ditt kontos säkerhetsinställningar för att upptäcka eventuella brister. Se till att du använder ett starkt lösenord och tvåfaktorsautentisering. Om du har använt samma lösenord på flera platser, kan det ha läckt och orsakat säkerhetsproblem för ditt Facebook-konto. Ta också en titt på vilka tredjepartsapplikationer som har tillgång till ditt konto och återkalla behörighet för dem som inte längre är nödvändiga eller som du inte känner igen.

Återställning av kontotillgång

När ditt Facebook-konto har spärrats är det viktigt att snabbt återställa tillgången. Genom att följa några specifika steg kan du säkert återfå kontroll över ditt konto.

Återställa lösenord

För att återställa ditt lösenord ska du först besöka Facebooks inloggningssida och klicka på ”Glömt ditt lösenord?”. Fyll i din e-postadress eller ditt telefonnummer associerat med kontot för att få en återställningskod. Följ instruktionerna för att skapa ett nytt lösenord.

Använda tvåfaktorsautentisering

Om du har aktiverat tvåfaktorsautentisering, behöver du tillgång till den enhet eller det telefonnummer som är kopplat till ditt konto. Du kommer att få en inloggningskod som måste matas in för att verifiera din identitet och återställa kontotillgången.

Bekräfta identitet med Facebook

Om problemen kvarstår, måste du verifiera din identitet direkt med Facebook. Detta kan innebära att du behöver ladda upp en bild av en ID-handling. Besök avsnittet ”Säkerhet och inloggning” på Facebooks hjälpsida och följ de detaljerade instruktionerna för att bekräfta din identitet och återställa ditt konto.

Säkerhetsförbättringar post-återställning

Efter att ha återställt tillgång till ditt Facebook-konto är det viktigt att förbättra säkerheten för att minimera risken för framtida intrång. Följ dessa steg för en tryggare upplevelse på sociala medier.

Uppdatera lösenord och säkerhetsinställningar

Byt omedelbart till ett starkt och unikt lösenord som du inte använder på andra webbplatser. Aktivera tvåfaktorsautentisering för att lägga till ett extra lager av säkerhet vid inloggning.

 • Steg för lösenordsändring:

  1. Gå till Säkerhet och inloggning.
  2. Välj Redigera bredvid Ändra lösenord.
  3. Skriv in ditt nya lösenord och spara ändringarna.
 • Aktivera tvåfaktorsautentisering:

  1. Under Säkerhet och inloggning hittar du Tvåfaktorsautentisering.
  2. Klicka på Kom igång och välj autentiseringsmetod.

Översyn av anslutna appar och webbplatser

Kontrollera vilka appar och webbplatser som har tillgång till ditt Facebook-konto och avbryt obehörig eller oönskad åtkomst.

 • Så gör du en översyn:
  1. Besök Inställningar och sedan Appar och webbplatser.
  2. Granska listan och klicka på Ta bort för de du inte längre vill ha kopplade till ditt konto.

Säkra personliga uppgifter och kontaktdetaljer

Se över din profil och säkerställ att personlig information inte är offentlig. Begränsa vem som kan se dina kontaktdetaljer och personliga uppgifter.

 • Kontrollera personlig information:
  1. Gå till din profil och clicSe över din profil och säkerställ att personlig information inte är offentligka på Om.
  2. Anpassa inställningarna för varje sektion så att bara dina vänner eller en mindre grupp kan se din information.

Hantering av hackade eller kapade konton

När ditt Facebook-konto har blivit hackat, är det avgörande att agera snabbt för att skydda din identitet och dina kontakter. Följande åtgärder bör vidtas omgående för att hantera situationen.

Rapportera bedrägerier och skräppost till Facebook

Om du misstänker att ditt konto har kapats, rapportera omedelbart till Facebook. Detta görs enklast genom att använda deras särskilda rapporteringsverktyg.

 • Besök hjälpcentret för att få tillgång till rapporteringsformuläret.
 • Välj alternativet för hackade konton.
 • Följ stegen för att markera ditt konto som hackat.

Informera vänner och kontakter om säkerhetsproblem

Det är viktigt att snabbt informera dina vänner och kontakter om att ditt konto har blivit kapad för att förhindra spridning av skräppost eller bedrägerier.

 • Använd andra kommunikationsmedel, som e-post eller SMS, för att varna dina vänner.
 • Råd dem att inte klicka på länkar eller bifogade filer som kan ha skickats från ditt konto.

Övervaka kontot för framtida intrång

Efter att du har säkrat ditt konto är det viktigt att övervaka kontots aktiviteter regelbundet för att undvika framtida intrång.

 • Ändra lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering.
 • Kontrollera kontots aktivitetsloggar för att upptäcka eventuell obehörig åtkomst.
 • Se över och uppdatera dina säkerhetsinställningar.

Förebygga framtida säkerhetshot

För att förhindra säkerhetshot och skydda ditt Facebook-konto är det viktigt att du kontinuerligt håller dig informerad om aktuella cyberhot och använder betrodda säkerhetsverktyg.

Utbildning om cyberhot och förebyggande åtgärder

Du bör regelbundet informera dig om de senaste metoderna som hackare använder för att genomföra dataintrång. Att känna till de vanligaste metoderna för olagliga intrång kan hjälpa dig att förstå och identifiera misstänkta aktiviteter.

 • Håll programvara uppdaterad: Se till att alltid ha de senaste säkerhetsuppdateringarna installerade.
 • Lär dig om bedrägerier som phishing: Kunskap om hur bedrägliga e-postmeddelanden och länkar ser ut skyddar mot olagligt tillträde.

Användning av säkerhetsverktyg och programvara

Använd säkerhetsverktyg och programvara för att ge ett extra lager av skydd. Installation av pålitlig antivirusprogramvara och brandväggar kan bidra till att säkra ditt Facebook-konto.

 • Tvåfaktorsautentisering (2FA): En viktig åtgärd för att förstärka säkerheten kring ditt konto.
 • Lösenordshanterare: Använd dessa för att skapa och hantera starka lösenord, vilket minskar risken för obehörig åtkomst.

Rådgivning och ytterligare steg

I denna sektion finner du konkreta åtgärder att vidta om ditt Facebook-konto har blivit spärrat. Att ha tillgång till din profil är avgörande och dessa steg hjälper dig att navigera i processen.

Kontakta Facebooks hjälpcenter vid fortsatta problem

Om din profil fortsatt är spärrad efter att ha följt de grundläggande stegen, bör du besöka Facebooks hjälpcenter. Använd en webbläsare för att nå Facebooks officiella webbplats och använd dina kontaktuppgifter för att logga in på hjälpcentret. Fyll i ett formulär med relevant information:

 • Ditt fullständiga namn
 • E-postadressen eller telefonnummer som är associerat med kontot
 • En detaljerad ursäkt om de regelbrott som kan ha skett, om någon
 • Beskrivning av arbete eller aktiviteter som påverkas av spärren

Överväg juridiska åtgärder för allvarliga fall

För mer allvarliga fall där du känner att din rätt till din profil har brutits, kan det vara relevant att överväga juridiska steg. Det är viktigt att du först samlar all nödvändig dokumentation som visar att ditt konto är felaktigt spärrat och hur detta påverkar ditt arbete eller din användning av tjänsten. Kontaktinformation till en juridisk rådgivare bör eftersträvas för ytterligare vägledning. Innan juridiska steg tas är det viktigt att:

 • Samla bevis som stödjer ditt anspråk
 • Kontakta en advokat specialiserad på digitala medier för rådgivning
 • Bedöm om skadan är tillräcklig för att motivera tid och kostnad för rättsliga åtgärder

Vanliga frågor

Om du stöter på problem med ditt Facebook-konto finns det specificerade åtgärder du kan vidta för att lösa olika situationer.

Hur återställer jag ett hackat Facebook-konto?

Om ditt Facebook-konto har blivit hackat, bör du omedelbart gå till sidan för komprometterade konton på Facebooks hjälpcenter. Där får du stegvis anvisningar för att återställa kontrollen över ditt konto.

Hur får jag tillbaka tillgång till ett kapad Messenger?

För att återställa tillgången till en kapad Messenger ska du ändra ditt Facebook-lösenord och logga ut från alla enheter. Detta kan också göras via inställningarna på Facebook under säkerhetsavsnittet.

Mitt Facebook-konto försvann, hur får jag tillgång till det igen?

Om ditt Facebook-konto verkar ha försvunnit, se till att du försöker logga in med korrekt e-postadress eller telefonnummer och lösenord. Om det inte fungerar kan du använda Facebooks funktion för att hitta ditt konto.

Mitt Facebook-konto är låst, hur låser jag upp det?

När ditt Facebook-konto är låst behöver du följa instruktionerna som anges på inloggningssidan för att identifiera dig och eventuellt låsa upp kontot. Det kan innebära att verifiera din identitet med hjälp av en bild av din legitimation.

Hur kan jag överklaga en avstängning på Facebook?

Om ditt konto har blivit avstängt och du tror att det skett felaktigt, kan du skicka en överklagan genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt på Facebooks hjälpcenter.

Varför är mitt konto spärrat och hur kan jag lösa det?

Ett konto kan bli spärrat om det bryter mot Facebooks användarvillkor. Du bör se över dessa villkor för att förstå orsakerna och försök sedan följa proceduren för att lösa ut spärren vilket kan innebära att áktivera ditt konto via en bekräftelseprocess.