Vad är AES 256 kryptering?

Vad är AES?

AES står för Advanced Encryption Standard och är ett symmetriskt blockchiffer som använder en variabel nyckel för att omvandla data till ett unikt chifferformat. Med AES använder både avsändaren och mottagaren speciell krypteringsmjukvara som måste ställas in med samma nyckel för att kommunikationen ska kunna ske.

Advanced Encryption Standard är en robust och beprövad lösning för att säkra digitala transaktioner och kommunikationer, och den används nu av ett stort antal organisationer och länder.

Hur krypterar AES-256 dina data?

AES fungerar som en symmetrisk nyckelkrypteringsalgoritm (se Aes 256 Encryption ovan). Med AES använder avsändaren och mottagaren en delad nyckel för att kryptera data. Den här delade nyckeln är bara känd för dem och används för att generera ett chiffer som bara de två parterna kan dekryptera.

AES arbetar på datablock och kan kryptera eller hasha stora filer eller transaktioner utan att ändra data. AES 256-bitars kryptering används av många organisationer som standard krypteringsmetod för datasäkerhet.

Några av fördelarna med att använda AES inkluderar stark kryptering och dataintegritet. AES 256-bitars kryptering är standarden för militär och statlig underrättelseverksamhet, och många bankinstitutioner använder AES 256-bitars för att skydda känsliga data som finansiella transaktioner och kreditkortsuppgifter.

Hur påverkar blockstorleken säkerheten?

Ett blockchiffer fungerar på bitar av data som kallas block. En blockstorlek är storleken på varje block. Ju mindre blockstorlek, desto mer information används i krypteringsprocessen, vilket gör chifferet starkare. Om en blockstorlek är för stor kan data krypteras för snabbt, vilket orsakar en långsammare kryptering.

Om ett block är för litet tar det för lång tid att kryptera eller dekryptera data, vilket gör systemet långsammare eller ger hackare en möjlighet att se data. AES-blockstorleken påverkar hur snabbt krypteringen och dekrypteringen sker. Om blockstorleken är för liten blir det svårt att producera hemliga nycklar från nyckelstorleken.

I den här situationen blir chifferet osäkert eftersom det är lätt att generera och använda en enda nyckel för varje block. AES-blockstorleken bör vara 128 bitar för de flesta vanliga användningsfallen, eftersom den erbjuder den rätta balansen mellan säkerhet och hastighet.

Symmetrisk kontra asymmetrisk kryptering

Symmetri är nyckeln till asymmetrisk kryptering. Avsändaren och mottagaren använder sina egna nycklar för att skapa en delad nyckel som används för att generera ett chiffer. Denna teknik kallas asymmetrisk kryptering eftersom sändaren och mottagaren inte behöver vara samma.

I symmetrisk kryptering, som AES, använder både avsändare och mottagare sina egna nycklar för att skapa en delad nyckel och sedan skicka eller ta emot information. Den största skillnaden mellan symmetrisk och asymmetrisk kryptering är att asymmetrisk kryptering bygger på två olika nycklar.

Avsändaren använder en nyckel för att kryptera data medan mottagaren använder en annan nyckel för att dekryptera data. Därför måste hash- och dekrypteringsnycklarna hållas hemliga för att förhindra avlyssning.

Var används Advanced Encryption Standard (AES)?

AES är en vanlig krypteringsstandard och används i de flesta länder. USA, Storbritannien och många andra länder använder AES som standard för säkerhet på regeringsnivå. AES 256-bitars kryptering används nu i de flesta finansiella institutioner, datornätverk och myndigheter.

Några andra platser där AES används inkluderar datornätverk, datorsäkerhet och elektroniska transaktioner, till exempel inom hälsovård, transport och energisektorer. Många organisationer har gått mot att använda säkrare och avancerade former av datakryptering.

Dessa inkluderar stora företag, regeringar och banker som lagrar känslig information som bankuppgifter, finansiella transaktioner och kunddata.

Fördelarna med AES-kryptering

  • Stark kryptering: AES är en stark krypteringsmetod som bygger på en beprövad matematisk algoritm. Det har visat sig vara extremt svårt att knäcka eller dekryptera. AES är en stark krypteringsmetod som bygger på en beprövad matematisk algoritm. Det har visat sig vara extremt svårt att knäcka eller dekryptera.
  • Dataintegritet: En integritetskontroll verifierar dataintegriteten. Detta innebär att data inte kan ändras eller modifieras under överföringen. Om en hackare modifierar data medan den skickas, kommer integritetskontrollen att aktiveras och visar att data har modifierats, så data kan inte användas. En integritetskontroll verifierar dataintegriteten. Detta innebär att data inte kan ändras eller modifieras under överföringen. Om en hackare modifierar data medan den skickas, kommer integritetskontrollen att aktiveras och visar att data har modifierats, så data kan inte användas.
  • Ingen överföring av nycklar: Eftersom nyckeln bara överförs en gång och sedan används för att kryptera data, finns det ingen risk att den snappas upp och används av hackare. Eftersom nyckeln bara överförs en gång och sedan används för att kryptera data, finns det ingen risk att den snappas upp och används av hackare.
  • Högre säkerhet: Datakrypteringsstandarden (DES) visade sig vara sårbar för hackning. AES skapades för att åtgärda svagheten hos DES genom att använda en nyckellängd som är längre än DES-nyckellängden. Datakrypteringsstandarden (DES) visade sig vara sårbar för hacking. AES skapades för att åtgärda svagheten hos DES genom att använda en nyckellängd som är längre än DES-nyckellängden.
  • Ingen nyckelhantering: Med DES är nyckelhantering en utmaning. För att generera nycklar måste administratören mata in en krypteringsnyckel, en initialiseringsvektor (IV) och nyckellängden. Denna information skickas till servern och den måste lagras i databasen. Med AES är dock nyckelhanteringen mycket enklare. Nyckeln är ett slumptal som sedan krypteras. Avsändaren behöver bara en liten mängd information för att skicka ett krypterat meddelande.