Guide för att Ta Bort och Undvika Facebook Messenger Virus 2023

I denna guide går vi igenom stegen för hur du tar bort och undviker att infektera din dator med Facebook messenger virus.

Vad är Facebook Messenger Virus?

Facebook Messenger-viruset är ett sätt som hackare använder för att sprida skadlig kod via Facebook Messenger. Det kan vara en länk eller en bilaga som ser ut att komma från en vän, men som i själva verket är en trojansk häst eller annan skadlig kod.

Gör så här om du har blivit infekterad av Facebook Messenger Virus 2023:

Om du misstänker att du har fått Facebook Messenger-viruset, är det viktigt att agera snabbt för att förhindra ytterligare skador och spridning. Här är stegen du bör följa:

1. Logga Ut från Alla Enheter

 • Gå till dina Facebook-säkerhetsinställningar och logga ut från alla enheter. Detta kan hjälpa till att förhindra ytterligare kontroll eller spridning av viruset.

2. Ändra Ditt Facebook-Lösenord

 • Byt ditt Facebook-lösenord för att förhindra obehörig åtkomst. Om du använt samma lösenord på andra webbplatser, byt det där också.

3. Kör En Fullständig Antivirus-skanning

 • Använd ett betrodd antivirusprogram för att skanna din dator eller mobilenhet och följ instruktionerna för att ta bort eventuell skadlig kod.

4. Rensa Webbhistoriken och Cookies

 • Rensa webbläsarens cache och cookies för att ta bort eventuella spår av skadlig kod.

5. Kontrollera Dina App-inställningar på Facebook

 • Gå till dina Facebook-inställningar och kontrollera apparna som har tillgång till ditt konto. Ta bort eller återkalla åtkomst för några okända eller misstänkta applikationer.

6. Var Meddela Dina Vänner

 • Om viruset har skickat meddelanden från ditt konto, meddela dina vänner att de inte ska klicka på länkarna och förklara situationen.

7. Överväg Tvåfaktorsautentisering

 • Aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA) på ditt Facebook-konto för ökad säkerhet.

8. Rapportera Problem till Facebook

 • Rapportera problemet till Facebook så att de är medvetna om situationen och kan vidta lämpliga åtgärder.

9. Övervaka Ditt Konto för Ovanlig Aktivitet

 • Håll ett öga på ditt konto de närmaste veckorna för att se till att det inte finns några tecken på ovanlig eller obehörig aktivitet.

10. Sök Professionell Hjälp vid Behov

 • Om du har fortsatta problem eller är osäker på hur du ska gå tillväga, överväg att söka professionell hjälp från en tekniker eller IT-expert som är specialiserad på cybersäkerhet.

Genom att följa dessa steg kan du minimera skadorna och förhindra att Facebook Messenger-viruset sprider sig vidare. Det är viktigt att agera snabbt och med försiktighet för att skydda både din information och dina vänners säkerhet.

Hur du undviker eller förebygger Facebook Messenger Virus 2023

Att förebygga infektion med Facebook Messenger-viruset handlar främst om att vara försiktig med hur du hanterar länkar och filer, och hålla ditt system säkert. Här är några steg du kan följa för att undvika eller förebygga att få detta virus:

1. Var Skeptisk mot Okända Länkar och Filbilagor

 • Öppna inte länkar eller bilagor från personer du inte känner.
 • Var försiktig även med länkar och bilagor från vänner om meddelandet verkar udda eller oväntat.

2. Håll Ditt Operativsystem och Program Uppdaterade

 • Se till att din dator, smartphone och webbläsare har de senaste säkerhetsuppdateringarna.

3. Använd Ett Antivirusprogram

 • Ett bra antivirusprogram kan identifiera och blockera känd skadlig kod.

4. Använd Starka och Unika Lösenord

 • Använd olika lösenord för olika tjänster och se till att de är komplexa och svåra att gissa.

5. Var Medveten om Typiska Bedrägerier och Hot

 • Lär dig om vanliga metoder som bedragare använder, så att du kan känna igen dem.

6. Använd Tvåfaktorsautentisering (2FA)

 • Aktivera 2FA på ditt Facebook-konto för en extra säkerhetsnivå.

7. Undvik Att Logga in på Okända Enheter

 • Logga inte in på ditt Facebook-konto på offentliga eller okända enheter där skadlig programvara kan vara installerad.

8. Var Försiktig med Tredjepartsapplikationer

 • Använd inte tvivelaktiga tredjepartsapplikationer som begär åtkomst till ditt Facebook-konto.

9. Kontrollera Dina Facebook-inställningar

 • Gå igenom dina Facebook-säkerhetsinställningar och se till att de är inställda för att skydda din integritet och säkerhet.

10. Undervisa Andra

 • Informera vänner och familj om dessa risker och hur de kan skydda sig själva, särskilt om de är mindre tekniskt kunniga.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du avsevärt minska risken att utsättas för Facebook Messenger-viruset eller andra liknande hot. Det handlar i huvudsak om att vara medveten och agera med försiktighet när du interagerar online, särskilt i sociala medier där dessa hot är vanligare.

Frågor & svar om Facebook Messenger Virus

 1. Vad är Facebook Messenger Virus?
  • Det är en typ av skadlig kod som sprids via Facebook Messenger, ofta genom länkar eller bilagor.
 2. Hur får jag viruset?
  • Genom att klicka på en infekterad länk eller öppna en infekterad bilaga i Messenger.
 3. Kan det skada min dator eller mobil?
  • Ja, det kan stjäla information eller orsaka annan skada.
 4. Hur tar jag bort det?
  • Använd ett antivirusprogram och följ de steg som beskrivits ovan.
 5. Hur vet jag om jag har viruset?
  • Oväntade eller misstänkta meddelanden i Messenger kan vara tecken.
 6. Kan det sprida sig till mina vänner?
  • Ja, det kan sprida sig till dina vänner om du klickar på en infekterad länk.
 7. Hur skyddar jag mig i framtiden?
  • Var försiktig med okända länkar och bilagor, håll dina program uppdaterade.
 8. Behöver jag byta mitt Facebook-lösenord?
  • Det är en bra idé att byta lösenord om du misstänker att du har blivit infekterad.
 9. Kan Facebook ta bort viruset?
  • Facebook kan inte ta bort viruset från din enhet, men de kan vidta åtgärder om du rapporterar misstänkta samtal.
 10. Finns det några kända botemedel?
 • Följ stegen ovan, inklusive användning av antivirusprogram, för att ta bort och skydda dig mot viruset.