Vad är personuppgiftslagen?

Vad är personuppgiftslagen (PUL)?

Personuppgiftslagen, PUL, är utformad för att skydda dig från att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas, dvs. samlas in, registreras, lagras och används. Personuppgiftslagen bygger på EU:s dataskyddsdirektiv och liknande personuppgiftslagar finns i andra EU-länder.

Huvudprincipen i lagen är att skapa en rättslig skyldighet för företag att skydda dina uppgifter och att ge dig dina rättigheter. Även om du får ett visst skydd enligt lagen täcker lagen inte alla aspekter av dina personuppgifter som kan samlas in och användas.

Lagen gäller endast ”personuppgifter”, vilket innebär uppgifter som kan användas för att identifiera eller spåra en person, t.ex. ett personnummer, en adress, en e-postadress eller en IP-adress.

Varför är personuppgiftslagen viktig?

Lagen är ett viktigt verktyg som ger dig möjlighet att kontrollera hur dina uppgifter används och av vem. När du har kontroll över dina uppgifter kan du fatta bättre beslut om vilken information som delas, hur den används och vem som får den.

Lagen fastställer också några grundläggande regler för hur företag måste behandla dina uppgifter för att skydda dig från att drabbas av säkerhetsproblem, till exempel identitetsstöld. Företagen måste vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de uppgifter som de lagrar är säkra och skyddade.

Hur behandlar företagen dina personuppgifter?

Företag kan behandla dina personuppgifter på olika sätt. Generellt sett har du ingen kontroll över vilken information ett företag samlar in om dig, men när företaget väl har dina uppgifter kan du kontrollera hur de används.

Ett företag kan samla in uppgifter från dig personligen, online eller per post. Det kan också samla in uppgifter från andra källor, t.ex. kreditupplysningar, sociala medier eller andra företags databaser. Den typ av uppgifter som ett företag samlar in om dig avgör hur företaget kan använda uppgifterna.

Ett företag kan till exempel använda ditt namn och din adress för att skicka ett brev eller en katalog till dig, men det kan inte använda informationen för att ringa dig och sälja saker till dig.

Kan företag använda dina personuppgifter på vilket sätt som helst?

Lagen begränsar endast hur dina uppgifter kan användas. Naturligtvis är det självklart att ett företag endast kan använda de uppgifter det samlar in för att skicka dig marknadsföringsmaterial, t.ex. kataloger, som du har begärt.

Dessutom förbjuder lagen ett företag att använda dina uppgifter för att kontakta andra personer än de som du har godkänt att få marknadsföringsmeddelanden.