Vad är ett portnummer?

Vad är ett portnummer?

Ett portnummer är ett sätt att identifiera en specifik process som ett internet- eller annat nätverksmeddelande ska vidarebefordras till när det kommer till en server. Alla nätverksanslutna enheter är utrustade med standardiserade portar som har ett tilldelat nummer.

Dessa nummer är reserverade för vissa protokoll och deras tillhörande funktion. Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-meddelanden, till exempel, går alltid till port 80 – en av de vanligaste portarna.

Vad är skillnaden mellan en IP-adress och ett portnummer?

En IP-adress identifierar unikt en enhet i ett nätverk, medan ett portnummer identifierar en specifik applikation på en enhet. En server är som ett ”postkontor” där olika meddelanden ”vidarebefordras” till olika tjänster. En fjärrenhet i ett nätverk är som ett ”skrivbord” där datorer har ”installerats” som har en adress och ett portnummer.

Vilka är de olika typerna av portnummer och deras användningsområden?

Det finns olika typer av portnummer som kan användas för olika ändamål.

  • Standardportar – Dessa är portnumren som alltid tilldelas vissa protokoll. Till exempel är port 80 tilldelad HTTP, port 81 tilldelas FTP och port 5050 är tilldelad LDAP.
  • Dynamiska portar – Dessa är för ”tilldelade” av nätverksenheten för ett givet syfte. Till exempel är port 80 tilldelad för HTTP, men en enhet skulle kunna använda denna port för andra saker också.
  • Stängda portar – Dessa är för applikationer som endast accepterar ”välkända” portar. Till exempel kan en fjärrenhet som bara accepterar e-post använda port 25.

Vad är portnumret för localhost?

Localhost är porten som används av enheten som är ansluten till samma nätverk som servern, och den är normalt tilldelad port 6001.

Vad är portnumret för Gmail?

Gmail är en e-posttjänst som använder port 443.

Vilka andra vanliga användningsområden än e-post och webbtrafik finns det för portar?

Det finns många andra vanliga användningsområden för portar, inklusive strömmande media, reskontra och fjärråtkomst. Portar kan användas för strömmande media, till exempel om du vill sätta upp en fjärrskärm för anställda som annars inte kan komma åt den direkt. De kan även användas för reskontra, till exempel om du vill hålla dig uppdaterad om finansiella transaktioner utan att behöva förlita dig på en webbaserad tjänst.

Vad är portnumret för fjärråtkomst?

Fjärråtkomst kan användas när du behöver komma åt en enhet som finns i ett privat nätverk. Du måste känna till portnumret och IP-adressen för enheten du vill komma åt.

Hur vet jag vilket portnummer som används när jag skriver en URL?

När du skriver en URL frågar din webbläsare fjärrservern vilken port du ska använda. Servern kommer att svara med ett nummer, och din webbläsare kommer då automatiskt att ändra URL:en för att inkludera detta portnummer.

Så vad gör jag om jag inte känner till porten som används?

I det här fallet måste du ändra webbadressen manuellt. Öppna webbadressen i din webbläsare och leta efter fältet ”Plats”. Här hittar du den aktuella webbadressen och du kan helt enkelt ändra den till rätt.

Vad är skillnaden mellan en port och ett protokoll?

Ett protokoll definierar hur meddelanden utbyts mellan enheter i ett nätverk, medan en port definierar vilken tjänst som ska användas. Beroende på protokollet kan du använda ett annat portnummer.

Vad är portnumret för FTP?

FTP är ett av de mest använda protokollen på port 21. Det betyder att om en fjärrenhet använder port 21 kommer du att kunna komma åt den.

Vad är portnumret för Remote Desktop?

Fjärrskrivbord är en tjänst som du kan använda för att fjärråtkomst till enheter på ditt lokala nätverk eller på ett externt nätverk. Portnumret för denna tjänst är 3389.

Vad är portnumret för torrents?

Torrents är en typ av fil som distribueras i ett mycket stort antal bitar, och namnet på programmet som hanterar denna distribution är ”bittorrent.”

Vad är portnumret för SSH?

SSH är en annan typ av fjärråtkomstprotokoll som har port 22.

Vad är portnumret för Telnet?

Telnet är en annan typ av fjärråtkomstprotokoll som använder port 23.

Vad är portnumret för HTTP?

HTTP är det vanligaste protokollet för webbtrafik och det använder port 80.

Vad är portnumret för SMTP?

SMTP används för att överföra e-post och använder port 25.

Vad är portnumret för lokala nätverk?

Alla enheter på samma lokala nätverk använder vanligtvis samma portnummer. Detta är vanligtvis port TCP 139.