Riskerna med gratis wifi

Hur du skyddar dig från farorna med offentligt wifi

Om du använder offentliga Wi-Fi-hotspots måste du vidta åtgärder för att skydda dig mot farorna med dessa nätverk. Offentligt Wi-Fi kan verka som ett snabbt och enkelt sätt att komma åt internet, men det kan också vara riskabelt.

Om du ansluter till ett offentligt Wi-Fi-nätverk utan att vidta försiktighetsåtgärder kan du göra dig själv sårbar för identitetsstöld, skadlig programvara och andra cyberhot. Här är några steg du kan vidta för att skydda dig mot riskerna med offentligt Wi-Fi.

  • Skanna nätverket: Innan du ansluter till nätverket, använd ett välrenommerat nätverksanalysprogram för att skanna nätverket och leta efter tecken på skadlig aktivitet. Om du ser tecken på skadlig programvara, ändra din trådlösa anslutning omedelbart för att skydda dig själv.
  • Använd ett VPN: Ett virtuellt privat nätverk (VPN) krypterar och anonymiserar all din nätverkstrafik, vilket gör det omöjligt för hackare att fånga upp dina data. En bra VPN kommer också att skydda dig från en annan cyberrisk: DNS-kapning.

Man-in-the-Middle attacker

Om du använder en offentlig Wi-Fi-hotspot riskerar du en man-i-mitten-attack. Mannen i mitten attackerar all trafik när den går från din enhet till internet och tillbaka till hotspotens server. Angriparen fångar upp trafiken och ändrar den för att omdirigera den till sin egen server.

Angriparen kan sedan fånga känslig information som lösenord, kreditkortsinformation, personliga e-postmeddelanden eller annan känslig information. Man-in-the-middle-attacken är särskilt farlig eftersom den kan äga rum även om du använder ett VPN.

VPN kan hjälpa till att skydda dig från andra typer av cyberattacker, men en man-in-the-midten-attack kan fortfarande äventyra din data eftersom VPN:er inte krypterar data som lämnar din enhet och kommer in på den offentliga Wi-Fi-hotspotens server.

Infektioner med skadlig programvara

De flesta människor associerar offentligt Wi-Fi med risken för infektioner med skadlig programvara, men detta kan påverka dig även om du använder ett privat nätverk. Offentligt Wi-Fi används ofta för att ladda ner appar som överför skadlig data.

Om du laddar ner en app till din enhet via en offentlig Wi-Fi-anslutning ökar du risken för skadlig programvara. Skadlig programvara kan infiltrera din enhet på ett av två sätt. Först kan det vara inbäddat i appen som du laddade ner.

För det andra kan det skickas till din enhet som en del av ett klickbete-e-postmeddelande som du öppnar via en offentlig Wi-Fi-anslutning. De flesta offentliga Wi-Fi-nätverk erbjuder dock inte appar för nedladdning. Detta innebär att de flesta offentliga Wi-Fi-nätverk inte ökar risken för infektion med skadlig programvara.

Snooping och Sniffing

Offentliga Wi-Fi-nätverk är ofta okrypterade, vilket gör dem sårbara för snooping och snisattacker. Med snooping fångar en angripare all din nätverkstrafik, vilket kan inkludera känsliga data som lösenord, e-postmeddelanden eller kreditkortsnummer. En snisattack liknar snoopning, men den fångar också informationen som passerar genom ditt nätverk, som användarnamn och lösenord, så att den kan stjälas.

Om du ansluter till ett offentligt Wi-Fi-nätverk finns det en chans att din data sniffas eller snokas. Du kan skydda dig från snisattacker genom att använda ett virtuellt privat nätverk. En VPN krypterar all din nätverkstrafik och gör det omöjligt för hackare att fånga din data.

Evil Twin Attacks

Ett vanligt problem med offentliga Wi-Fi-nätverk är att någon kan skapa en ”ond tvilling”-hotspot med samma nätverksnamn och lösenord. Detta skapar en farlig situation eftersom alla som ansluter till nätverket kommer att ges åtkomst till alla dina enheter.

För att förhindra detta bör du ändra nätverksnamnet och lösenordet när du inte använder nätverket. Var också noga med att koppla bort enheten från internet när du inte använder Wi-Fi-anslutningen. På så sätt kan ingen använda din enhet för att attackera någon annans internetanslutning.

Risker med okrypterade anslutningar

Många offentliga Wi-Fi-nätverk är inte krypterade. Det betyder att din nätverkstrafik, som kan innehålla känslig data, överförs i det klara. Detta gör offentligt Wi-Fi till en hög risk för man-in-the-midten-attacker och malwareinfektioner. Offentligt Wi-Fi kan dock också utgöra en fara om du använder okrypterade anslutningar.

Om du ansluter till ett offentligt Wi-Fi-nätverk utan att använda ett virtuellt privat nätverk, löper din data stor risk att sniffas. En hacker kan till exempel fånga ditt användarnamn och lösenord när den kommer in i nätverket. Detta innebär att alla webbplatser eller tjänster som du kommer åt via det offentliga Wi-Fi-nätverket kan ha tillgång till dina data.

Sessions-kapning

Offentligt Wi-Fi används ofta för att upprätta tillfälliga sessioner. Till exempel kan någon sätta upp en tillfällig Wi-Fi-hotspot vid en konferens, ett konferensrum eller en flygplatslounge så att folk kan komma åt internet när de är på språng. Någon som går förbi kan lätt komma åt nätverket och potentiellt stjäla användarnas data.

Detta liknar sessionskapning, som kan ske när du använder offentligt Wi-Fi utan ett VPN. När du använder ett okrypterat nätverk löper din data stor risk att fångas upp av en man-i-mitten-attack. Dessutom kan alla som kommer åt nätverket kapa din session och stjäla dina inloggningsuppgifter.