Vad är Service Set IDentifier (SSID)?

Vad är SSID?

Wi-Fi-nätverk identifieras av deras SSID (Service Set IDentifier). När du slår på din Wi-Fi-router sänder den SSID, som är ett identifierande namn för ditt nätverk. Varje enhet använder sedan detta namn för att söka upp nätverket och sända sin egen Wi-Fi-signal.

Hur fungerar SSID?

Wi-Fi-nätverk identifieras med ett namn som vanligtvis är en kombination av bokstäver och siffror. Alla enheter med en trådlös nätverksadapter kan ansluta till det nätverket. Datorer och de flesta trådlösa enheter har också en unik identifierare som kallas en IP-adress.

Kombinationen av IP-adress och SSID är hur enheter hittar varandra. När en enhet vill hitta din router och ansluta till Internet skickar den ut en förfrågan som ber alla enheter inom räckhåll att skicka SSID till den. När du slår på din router sänder den SSID, som alla enheter sedan slår upp.

När en Wi-Fi-enhet söker upp nätverket ser den en lista med nätverksalternativ, inklusive ditt Wi-Fi-nätverksnamn. Wi-Fi-enheten skickar sedan din IP-adress till Wi-Fi-routern och låter dig ansluta till Internet.

Så här ändrar du ditt SSID-namn

Om du vill ändra namnet på ditt Wi-Fi-nätverk kan du byta namn på ditt SSID-namn i din router. Du kan också ändra dina routerinställningar för att byta namn på dina inställningar. Om du vill ändra namnet på SSID från fabriksinställningarna måste du återställa din router för att återställa den till fabriksinställningarna.

Du kan också ändra namnet på ditt Wi-Fi-nätverk med en mobilapp. Du kan ändra namnet på ditt Wi-Fi-nätverk på några olika sätt:

  • Genom att ändra namnet i din router. Om du vill byta namn på SSID-namnet i dina routerinställningar är det så här du gör.
  • Genom att ändra namnet på din mobila enhet. Att styra din router från din mobila enhet är ett enkelt sätt att ändra SSID-namnet. Du kan också ändra din smartphones inställningar för att göra det enkelt att ändra namnet på Wi-Fi-nätverket.

Hur man hittar SSID på routern

Om du vill ta reda på vad Wi-Fi-nätverket heter på din router kan du komma åt inställningarna på routern eller ansluta till det webbaserade gränssnittet. Därifrån kan du slå upp namnet på ditt Wi-Fi-nätverk och se vilka enheter som är anslutna till det.

Det första du behöver göra är att ta reda på vad din routers Wi-Fi-nätverksnamn är. Därifrån kan du ta reda på vad SSID-namnet på ditt Wi-Fi-nätverk är. Du kan ta reda på vad Wi-Fi-routerns IP-adress är genom att titta under fliken ”LAN” i din routers inställningar.

Hur man hittar SSID på Windows

För att hitta namnet på Wi-Fi-nätverket i Windows, öppna Nätverks- och delningscenter. Klicka på ”Ändra adapterinställningar”, högerklicka på din Wi-Fi-adapter och klicka på ”Egenskaper” i högerklicksmenyn.

På fliken Nätverk väljer du ”Visa tillgängliga nätverk”. Om du vill se nätverk som din bärbara dator kan se, byt till ”Visa anslutna enheter”. Klicka på nätverksnamnet så ser du en lista över enheter som är anslutna till det nätverket.

Hur man hittar SSID på macOS

För att hitta namnet på Wi-Fi-nätverket på macOS, öppna Wi-Fi-menyn och välj ”Delat Wi-Fi””. Wi-Fi-nätverkets namn listas här. Du kan också klicka på Wi-Fi-nätverket i menyn för att få upp en lista över alla anslutna enheter och deras anslutningsstatus.

Hur man hittar SSID på Android

För att hitta namnet på Wi-Fi-nätverket på Android kan du klicka på ikonen ”Inställningar” på startprogrammet, klicka på ”Wi-Fi” och sedan välja det Wi-Fi-nätverk du vill se informationen om. Du kan också trycka och hålla ned en Wi-Fi-anslutning tills informationsfönstret visas.

Hur man hittar SSID på iOS

Du kan hitta ditt Wi-Fi-nätverks namn i avsnittet ”Inställningar” på din enhet. I avsnittet ”Wi-Fi” kommer du att se en lista över alla tillgängliga nätverk, samt information om anslutning och anslutningsstatus.

Hur man hittar SSID på en mobilapp

Om du vill se namnet på ditt Wi-Fi-nätverk i en mobilapp måste du hitta appen som stöder den här funktionen. Du hittar appens namn i Google Play Store eller Apple Store. Om du inte kan hitta appen, sök efter ”nätverkssökare”.

Du kan också prova att söka efter namnet på appen som du vill hitta SSID på. Du kan också hitta SSID-namnet för ditt Wi-Fi-nätverk i en app. Här är några sätt att göra det:

  • Öppna appen och tryck på fliken ”Inställningar”.
  • Tryck på ett nätverk som visas på appens startskärm.
  • Gå till appens inställningar och hitta nätverksinformationen.
  • Gå till ditt Wi-Fi-nätverk och leta efter ett namn listat på appens ikon.

Vad händer om det finns flera Wi-Fi-nätverk med samma SSID?

Vissa trådlösa routrar låter dig skapa flera SSID. Varje SSID har sin egen uppsättning säkerhetsfunktioner, så enheter ansluter bara till ett SSID. Om du har två eller flera Wi-Fi-nätverk med samma namn, ser enheterna bara det äldsta.