Allt du behöver veta om PGP-kryptering

Vad är PGP-kryptering?

Processen att kryptera ett meddelande med PGP innebär att man först genererar en publik nyckel (ett kryptografiskt värde som endast mottagaren vet hur man dekrypterar meddelandet med). Sedan använder avsändaren sin privata nyckel för att kryptera meddelandet och skicka ut det som trams. Ett krypterat meddelande har bara betydelse för någon som har mottagarens publika nyckel, så ingen kan tyda vad meddelandet säger.

På den mottagande sidan använder mottagaren avsändarens publika nyckel för att dekryptera meddelandet. Då kan kommunikationen läsas och förstås av antingen den avsedda mottagaren eller mottagarens mottagare. Det finns några olika typer av PGP-kryptering du kan använda.

Det vanligaste är att skapa ett digitalt certifikat så att både avsändare och mottagare har en egen digital signatur. Detta är särskilt användbart för affärskommunikation, där båda parter försöker bevisa sin identitet och äganderätt till informationen som överförs.

Hur fungerar PGP-kryptering?

PGP-kryptering fungerar genom att ta ett meddelande och analysera dess struktur. När meddelandet är uppdelat i sina enskilda delar kan krypteringsmjukvaran sedan rekonstruera meddelandet genom att använda avsändarens publika nyckel. När en mottagare tar emot det krypterade meddelandet vet de inte vad det står, så de använder avsändarens offentliga nyckel för att dekryptera meddelandet.

Det bästa sättet att förstå detta är att titta på ett exempel. Låt oss säga meddelandet ”Hej, jag skickar det här meddelandet till dig. Jag har ingen aning om vad det här säger, men lita på det.” Mottagarens publika nyckel är ”YHjKl+cxgZR9R9b7vJ/MUfgegazJkR/Rw=”. Mottagarens privata nyckel är ”N4/H3cJk6oE7GmfU6FR/+U6jRo=”.

Efter att ha dekrypterat meddelandet ser mottagaren att det står: ”Hej, jag skickar det här meddelandet till dig. Jag har ingen aning om vad det säger, men lita på det”. För att faktiskt skicka ett meddelande tar mottagaren det dekrypterade meddelandet, placerar avsändarens offentliga nyckel i meddelandet och krypterar det. Detta krypterade meddelande kan skickas till vem som helst och kommer endast att kunna läsas av mottagaren med avsändarens publika nyckel.

Olika sätt som PGP-kryptering kan användas till

 • Skicka anonyma e-postmeddelanden – När du vill skicka ett anonymt e-postmeddelande är PGP-kryptering ett bra alternativ eftersom det låter dig dölja din mottagares identitet. Även om någon hade dina personliga uppgifter, skulle de inte veta vem du är utan mottagarens offentliga nyckel.
 • Säker sändning av filer – PGP-kryptering fungerar utmärkt för att skicka känsliga dokument som kontrakt, finansiella avtal eller försäkringsanspråk. Filerna är säkert krypterade med mottagarens publika nyckel, så bara mottagaren kan läsa dem.
 • Säkert ta emot e-postmeddelanden – Ibland är det användbart att ta emot krypterade e-postmeddelanden från personer du inte känner. Om du till exempel gör affärer med ett företag som du aldrig har träffat personligen kan du skicka ett krypterat e-postmeddelande som den andra parten kan dekryptera och läsa. På så sätt kan båda sidor rättvist verifiera varandras identitet.

Fördelar med PGP-kryptering

 • Enkel installation – PGP-kryptering är extremt lätt att ställa in och använda, även för nybörjare. Ladda bara ner programvaran, registrera dig för en PGP-nyckel och du är redo att gå.
 • Mångsidighet – PGP-kryptering är en bra allroundlösning för att kryptera e-post, filer och till och med telefonsamtal.
 • Sekretess – PGP-kryptering erbjuder utmärkt integritetsskydd eftersom det låter dig skicka meddelanden som bara mottagaren kan förstå.
 • Offentlig dominans – Användningen av offentliga nycklar innebär att distributionen av nycklar är mycket demokratisk, och användare kan enkelt verifiera sina nycklar med den publika nyckeln för att bevisa att de kontrollerar nyckeln.
 • End-to-end-kryptering – PGP-kryptering används till end-to-end-kryptering, vilket säkerställer att alla meddelanden är helt skyddade, även om anslutningen mellan avsändaren och mottagaren är osäker.

Nackdelar med PGP-kryptering

 • Långsam kryptering – PGP-kryptering är en mycket långsam process, vilket gör att det är en dålig lösning för att kryptera filer som måste skickas snabbt.
 • Ingen datasäkerhet – PGP-kryptering ger ingen datasäkerhet, vilket innebär att det krypterade meddelandet kan fångas upp av tredje part, inklusive din internetleverantör.
 • Ingen dekrypteringsmöjlighet – PGP-kryptering tillåter inte mottagaren att läsa meddelandet även om de inte har avsändarens publika nyckel.
 • Osäkert nyckelutbyte – Det är obekvämt att manuellt behöva byta publika nycklar med varje person du vill kommunicera med, vilket innebär att publika nycklar ofta byts ut på ett osäkert sätt.

Hur ställer jag in PGP-kryptering?

Du kan enkelt komma igång med PGP-kryptering om du har rätt programvara och inställningar. När du väljer en PGP-lösning, se till att den tillåter dig att enkelt konfigurera programvaran och komma igång med PGP-kryptering.

När du har fått din krypteringsinställning kan du använda din offentliga nyckel för att kryptera meddelanden och filer och för att digitalt signera dokument som e-postmeddelanden och kontrakt. När du vill skicka ett meddelande eller en fil till någon kan du använda deras publika nyckel för att kryptera meddelandet och skicka ut det.

PGP-krypteringsprogram

 • GnuPG – Detta är referensimplementeringen av PGP som kommer med de flesta operativsystem, som macOS och Linux. Nackdelen med den här implementeringen är att den inte används lika mycket som andra implementeringar, och den ingår inte som standard i de flesta e-postklienter.
 • GPGMail – Detta är en PGP-implementering med öppen källkod som ingår i den kostnadsfria e-postklienten Thunderbird. Detta gör det enkelt att komma igång med PGP och har ett brett utbud av funktioner.
 • BitLocker – Detta är en PGP-implementering med öppen källkod som ingår i Windows 10. Den kan användas med standarde-postklienten för att säkert skicka och ta emot e-post, lagra nycklar på ett säkert sätt och har en modern design.

Olika PGP-lösningar

 • Mjukvarubaserade lösningar – Dessa är den vanligaste typen av PGP-lösning, och de implementeras som mjukvara på en dator. Populära lösningar inkluderar GPGMail och GnuPG.
 • Hårdvarubaserade lösningar – Dessa lösningar använder något fysiskt, som en USB-enhet, för att lagra nycklar och generera nycklar. Detta gör dem säkrare än mjukvarulösningar och är det bästa alternativet för mobila enheter.
 • Hybridlösningar – Hybridlösningar kombinerar mjukvaru- och hårdvarulösningar för att ge det bästa av två världar. De bästa hybridprogramvarulösningarna inkluderar PGPforAndroid, Enigmail och Gpg4win.

Är PGP-kryptering säker?

Detta är nästan alltid ett ja, så länge implementeringen är säker och nyckeln är ordentligt skyddad. PGP är designat för att vara mycket säkert, så länge du vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder. När du först ställer in din nyckel, se till att du skriver ner den och förvara den på ett säkert ställe. Se till att du inte delar din nyckel med någon annan och skriv den inte på ett papper i fickan.

PGP-nycklar ska endast skrivas ner och förvaras på en säker plats som ett brandsäkert kassaskåp eller bankvalv. De ska inte skrivas ner på ett papper i fickan eller skickas via e-post till vänner och familj. PGP-nycklar ska endast skrivas ner i ett brandsäkert kassaskåp eller bankvalv.