DDoS-attack: Vad är det och hur du kan skydda dig själv

Hur funkar en DDoS attack?

En DDoS-attack börjar med ett försök att överväldiga bandbredden och resurserna på en måldator med trafik. Källan till denna trafik kan vara tusentals eller miljontals komprometterade enheter – såsom hemroutrar, webbservrar och digitala videobandspelare – som alla är riktade för att skicka skadlig trafik mot det specifika målet.

För att vara effektiv måste volymen attacktrafik överväldiga måldatorns bandbreddskapacitet. Denna volym kan ökas genom att sprida trafiken över flera källor och använda olika protokoll för att försöka undvika upptäckt. För att göra processen svårare att upptäcka kan attacktrafiken skickas vid olika tidpunkter på dygnet och till och med över flera dagar om det behövs.

Det finns många verktyg och tekniker som kan användas för att göra det svårt att spåra attacktrafiken tillbaka till dess källor, vilket gör processen att upptäcka och mildra attacken mer utmanande.

Kan du skydda dig själv från en DDoS attack?

Det bästa skyddet mot en DDoS-attack är att ha en distribuerad nätverksarkitektur som inte förlitar sig på att någon enskild dator är en central punkt för fel. DDoS-attacker kan också mildras genom att ha ett system för förebyggande av intrång på företagsnivå som kan upptäcka och mildra en attack innan den når kritiska system och tjänster.

DDoS-skyddserbjudanden på företagsnivå kan filtrera, blockera och omdirigera de höga volymerna av attacktrafik innan den når nätverkets omkrets. Det finns också några andra skyddsåtgärder du kan vidta. Se först till att dina enheter inte är anslutna till internet förrän du är redo att använda dem.

Hur identifierar man en DDoS attack?

Det finns flera sätt för dig att identifiera om en DDoS-attack äger rum. Först kan du titta på din internettrafik och se om det är stora mängder trafik som skickas till en viss IP-adress. Om detta händer kan det vara ett tecken på att en DDoS-attack äger rum.

Ett annat sätt att identifiera en DDoS-attack är att undersöka källadressen till attacktrafiken. Leta efter en adress som inte kommer från enheter du vanligtvis använder och som inte kommer från den avsedda destinationen.

Vilka olika typer av DDoS attacker finns det?

Det finns många olika typer av DDoS-attacker, beroende på källan och målet för attacken. Några av de vanligaste typerna av DDoS-attacker inkluderar:

  • Synkron attacker används för att starta en störtflod av förfrågningar mot ett mål under en viss period. Förfrågningarna skickas back-to-back och är tidsinställda för att komma fram till målet samtidigt. Synkrona attacker används ofta för att rikta in sig på onlinespeltjänster eller finansiella onlinetjänster eftersom de är beroende av automatiserade system som behandlar stora volymer förfrågningar vid bestämda tidpunkter.
  • Asynkrona attacker är mindre vanliga, men de kan orsaka mycket mer skada eftersom förfrågningarna inte är tidssynkroniserade. Detta innebär att attacktrafiken har en högre chans att blockeras av en brandvägg eftersom förfrågningarna inte kommer från samma källadress.
  • DNS-attacker involverar omdirigering av internettrafik till ett annat värdnamn som det ursprungliga målet försöker nå. Denna omdirigering kan pågå under en kort period eller så kan den vara ihållande och omdirigera trafik under en lång period.
  • IPv4-attacker är utformade för att använda målets adressintervall för att skicka en stor mängd attacktrafik mot målet.
  • IPv6-baserade attacker är utformade för att använda målets adressintervall för att skicka en stor mängd attacktrafik mot målet.
  • TCP-baserade attacker försöker inaktivera måldatorn genom att översvämma den med ett stort antal paket som gör att den tillfälligt inaktiveras.