Hur du hittar din routers IP-adress

Hur du hittar din routers IP-adress

Om du har en trådlös router kommer den att ha en IP-adress tilldelad. Detta är routerns nätverksadress. Detta finns på routerns konfigurationssida. Den här adressen är vad du skulle skriva in i din webbläsare för att komma åt routern. IP-adressen är uppdelad i två tal separerade med ett kolon.

Den första siffran är vanligtvis 192.168 eller 10.x.x.x, där x = 0-255 och den sista siffran är vanligtvis en 1 eller en 0 och finns på routerns etikett på undersidan. Routerns IP kan antingen vara statisk eller dynamisk beroende på hur routern är inställd.

Om du har en DHCP/Dynamisk IP-router kommer den automatiskt att upptäcka din IP-adress och ge alla anslutna enheter samma IP-adress. Om du vill veta vad IP-adressen är för din router kan du använda ett verktyg som ”WhatIsMyNetwork” för att ta reda på det.

Hur du hittar din routers IP-adress i Windows

Om du känner till din routers MAC-adress kan du hitta din routers IP-adress i Windows 10, 8, 7 eller Vista. Skriv bara ”ipconfig /all” i sökrutan i Windows-gränssnittet och välj ”Visa/Sök efter IP-adresser.”

Därifrån kan du klicka på knappen ”Hämta en IP-adress”, ange din routers MAC-adress och få din routers IP-adress.

Hur du hittar din routers IP-adress på Mac

Om du känner till din routers MAC-adress kan du hitta din routers IP-adress på Mac OS X 10.8 eller senare. Öppna bara ett Finder-fönster och skriv ”Systeminformation” i sökrutan.

Därifrån öppnar du menyn ”Mer” högst upp och väljer ”Nätverk” följt av ”IPv4-adress.” Navigera till IP-adressen som visas och kopiera den.

Hur du hittar din routers IP-adress på iPhone och iPad

På iOS-enheter kan du hitta din routers IP-adress genom att gå till Inställningar > Wi-Fi och ange ditt trådlösa nätverksnamn. Välj ditt nätverk och scrolla ned till avsnittet ”Routers IP”. Tryck på ”Routers IP”-posten och du kommer att se IP-adressen för din router.

Hur du hittar din routers IP-adress på Android

På Android-enheter kan du hitta din routers IP-adress genom att öppna appen ”Nätverk”, gå till ”Avancerade inställningar” följt av ”IP-inställningar”. Från avsnittet ”IP-adress” kan du antingen kopiera adressen som visas eller manuellt ange din routers IP-adress.

Hur du hittar din routers IP-adress på Chrome OS

På en Chromebook kan du hitta din routers IP-adress på inställningssidan för ”System”. Därifrån kan du trycka på länken ”Avancerat” i kolumnen ”Nätverk” och välja alternativet ”IP-inställningar”. Därifrån kan du hitta din routers IP-adress.

Hur du hittar din routers IP-adress på Linux

Om du använder Linux kan du hitta din routers IP-adress med ip-kommandot. Skriv till exempel ”ip adr” följt av kommandot ls, där ”addr” är adressen till din dators gränssnitt, och tryck på enter. Du kan sedan kopiera IP-adressen och ange den i webbläsarens adressfält för att hitta din routers inställningssida.